pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 5, 2019 10:06 am Lees verder →

Roerdalen breidt 30 km zone’s uit in gemeente

Roerdalen – Over Verkeersbesluiten Sint Odilliënberg, Melick, Posterholt, Vlodrop bericht Roerdaljournaal.nl: ( het hele bericht -wie, Wat en waar precies )kunt u dus lezen op Roerdaljournaal.nl

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft zeventien verkeersbesluiten genomen:

Uitbreiding parkeerverbod Roskam in Sint Odiliënberg;
Realisatie algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij huisartsenpraktijk Melick op de Dorpsstraat in Melick;
Instellen 60 km/h-zone Annadaalsdijk (buiten bebouwde kom) in Posterholt;
Intrekken voorrangsregelingen Annadaalsdijk (buiten bebouwde kom) in Posterholt;
Intrekken voorrangsregelingen Boomstraat (binnen bebouwde kom) in Posterholt;
Intrekken voorrangsregelingen Vlodropperweg (binnen bebouwde kom) in Posterholt;
Intrekken gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor op de Vlodropperweg in Posterholt;
Intrekken verplicht fietspad Vlodropperweg (binnen bebouwde kom) in Posterholt;
Realisatie voetgangersoversteekplaatsen (VOP) zebrapaden op de Vlodropperweg In Posterholt;
Wijzigen geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd landbouw- en vrachtverkeer in een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, parallelweg aan de Heinsbergerweg in Melick-Roermond;
Instellen geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen voor het park in Melick;
Instellen 30 km/h-zone binnen de bebouwde kom in Posterholt, deelgebied: Middenweg;
Instellen 30 km/h-zone binnen de bebouwde kom in Posterholt, deelgebied: Roermondseweg;
Instellen 30 km/h-zone binnen de bebouwde kom in Posterholt, deelgebied: Heinsbergerweg;
Instellen 30 km/h-zone binnen de bebouwde kom in Posterholt, deelgebied: Vlodropperweg;
Instellen 30 km/h-zone binnen de bebouwde kom in Posterholt, deelgebied: Annadaalsdijk-Boomstraat;
Instellen voorrangskruispunten Bondersweg (buiten bebouwde kom) in Vlodrop-Herkenbosch.
De maatregelen worden uitgevoerd door het plaatsen of verwijderen van een verkeersborden en het eventueel aanbrengen of verwijderen van ondersteunende markeringen. De verkeersbesluiten liggen van 17 december 2018 tot 28 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg. Ze staan ook op https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_rubriek/verkeersbesluiten

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten kunt u tot uiterlijk 28 januari 2019 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen en ten minste vermelden: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar berust. Als u van mening bent dat vanwege spoed niet op het besluit op uw bezwaarschrift gewacht kan worden, kunt u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond verzoeken dit besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Verkeer via (0475) 538 888.Posted in: algemeen, roerdalen, roermond