pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By juni 14, 2010 2:49 pm Lees verder →

Roerdalen heeft lijst met beschermde bomen en gebieden

Roerdalen – Bomen vormen een belangrijk onderdeel van de woon- en leefomgeving. Zij bepalen in hoge mate hoe een omgeving er uitziet. Daarom wil de gemeente zuinig op ze zijn. Het is de wens van de gemeenteraad om de huidige regeling voor kapvergunningen te vervangen door een nieuwe, meer eenvoudige regeling, die klantvriendelijker is en administratieve kosten bespaart.

Daarom is gekozen voor een bomenlijst met beschermde bomen en gebieden. Alleen de mooiste en meest waardevolle bomen en gebieden in de gemeente komen hierop. Eigenaren van zulke bomen ontvangen een brief waarin ze hierover geïnformeerd worden.

Hoe wordt de bomenlijst samengesteld?

We hebben begin dit jaar alle bomen in de gemeente geïnventariseerd. De bomen zijn beoordeeld op basis van objectieve criteria. Enkele criteria zijn bijvoorbeeld stamdiameter, conditie, zichtbaarheid en gevaar voor de leefomgeving. Bomen die aan deze criteria voldoen plaatsen we op de bomenlijst. Op de lijst komen ook enkele gebieden voor, die hun identiteit te danken hebben aan de daar aanwezige bomen. Dit zijn bijvoorbeeld de oude kasteeltuinen en landgoederen, waar veel monumentale en waardevolle bomen groeien. Deze parken en tuinen zijn zeer belangrijk vanuit cultuurhistorisch oogpunt. De daar aanwezige monumentale bomen (met stamdiameter groter dan 65cm of die aantoonbaar ouder dan 80 jaar zijn) worden beschermd.

De groene woonwijken in onze gemeente met boskarakter zijn niet door de Boswet beschermd. Ze hebben een aparte uitstraling en een belangrijke functie als ecologische verbinding. Om te garanderen dat hun groene karakter in stand gehouden wordt moeten ze ook beschermd worden. Om de administratieve lasten niet meer te laten zijn dan strikt noodzakelijk, stellen we een ondergrens in deze gebieden, voor bomen met een stamdiameter van 30cm. Bomen dunner dan 30cm (stamdiameter) mogen zonder kapvergunning gekapt worden, dikkere bomen niet.

Om de specifieke uitstraling van sommige gebieden te handhaven, kiezen wij alleen voor bescherming van de karakteristieke boomsoorten. De boomsoorten genoemd tussen haakjes zijn in dit geval de enige boomsoorten voor welke de omgevingsvergunning nodig is.

De volgende gebieden zijn op de concept-bomenlijst opgenomen:

· Landgoed Aerwinkel, Posterholt

· Landgoed Daelenbroeck en de Kasteellaan, Herkenbosch

· ‘Landgoed’ Het Stenen Huis, Vlodrop

· Landgoed Hoosden, Sint Odiliënberg

· Landgoed Frymerson, Sint Odiliënberg

· Woonwijk in Montfort: Omgeving Bosweg, Camerberg, Burgemeester Geurtsweg, Gelreweg, een paar percelen zuidelijk van Huysbongerdweg en Waarderweg (alleen bescherming van grove dennen)

· Woonwijk in Herkenbosch: Omgeving Van der Landelaan en Henri Jonaslaan (alleen bescherming van grove dennen)

· Bungalowpark Rothenbach (alleen bescherming van eiken)

· Bungalowpark Reewoude

Het College van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 25 mei 2010 de concept-bomenlijst vastgesteld.

Niet mee eens?

Wanneer u het niet eens bent met ons voornemen om één of meerdere van uw bomen op te nemen in de lijst met monumentale bomen, dan kunt u een zienswijze indienen. U moet deze zienswijze binnen zes weken schriftelijk of mondeling indienen bij het college. In de zienswijze moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de voorgenomen plaatsing van uw boom of bomen op de lijst met monumentale bomen.

Mocht u van mening zijn dat er bomen ten onrechte niet op de lijst zijn opgenomen kunt u dit natuurlijk ook melden bij het college. Ook hiervoor geldt een termijn van zes weken.

Definitieve besluitvorming

Ons college zal, na beoordeling van eventueel ingekomen zienswijzen, de lijst definitief vaststellen in augustus of september van dit jaar. Hiervan zult u schriftelijk bericht ontvangen. Tegen dit besluit kunt u, indien u het hier niet mee eens zou zijn, in beroep gaan bij de rechtbank Roermond. Deze procedure wordt in het definitieve besluit verder toegelicht.

Kappen van bomen vóór beleidswijziging

Totdat de lijst en de nieuwe kapbepalingen definitief zijn vastgesteld, blijven de bestaande kapcriteria gelden.

Vragen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze brief of over het gemeentelijk kapbeleid, dan kunt u contact opnemen met Asia Wierzchowska, groenspecialist, telefoon (0475) 538 106.Posted in: roerdalen, roermond