pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By september 3, 2017 12:59 pm Lees verder →

Roerdalen moet nog 21 vluchtelingen huisvesten

Roerdalen – Elk half jaar wordt per gemeente vastgesteld hoeveel statushouders zij moet huisvesten. Dit aantal is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente.

Beschikbare woningen
Tot en met het derde kwartaal 2016 verliep de plaatsing van statushouders in Roerdalen goed.m. In het vierde kwartaal 2016 stokte de plaatsing. In laatstgenoemd kwartaal kon aan slechts één statushouder een woning worden toegewezen. Sinds die tijd komen er zeer weinig woningen vrij en blijft de plaatsing van statushouders achter. Tot eind 2017 dient de gemeente nog 21 personen te huisvesten.

Spreiding statushouders
De woningcorporatie biedt vrijkomende woningen eerst ten behoeve van statushouders aan. De gemeente beslist of deze woningen qua ligging akkoord zijn. De gemeente wil statushouders zoveel mogelijk spreiden over de gemeente.

Intensieve actie
Om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, onderneemt de gemeente intensief actie. Dit door de woningcorporatie te wijzen op het aanbieden van vrijkomende huurwoningen aan statushouders. Ook attendeert de gemeente de woningcorporatie op het uit de verkoop halen van huurwoningen zodat deze gebruikt kunnen worden voor statushouders. Daarnaast benadert de gemeente particuliere verhuurders voor de verhuur van hun woning/pand aan statushouders. Daarbij kan de woningcorporatie zorgdragen voor beheer en verhuur (ontzorgingsarrangement).

Meer gezinnen
Al eerder werd de regievoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzocht meer gezinnen in plaats van alleenstaanden aan onze gemeente te koppelen. Dit past beter bij het woningbestand van Roerdalen. Eveneens is de gemeente bij andere gemeenten met een plaatsingsachterstand nagegaan hoe zij de achterstand aanpakten.

Gerichte aanpak
Om een gerichte aanpak mogelijk te maken, is per half juli bij de gemeente Roerdalen een beleidsmedewerker aangesteld. Deze heeft uitsluitend de plaatsing en begeleiding van statushouders als taak. De gemeenteraad gaat er vanuit dat met al deze maatregelen de taakstelling 2017 wordt behaald. Het niet voldoen aan de taakstelling kan leiden tot ingrijpende maatregelen vanuit de Provincie Limburg. De extra kosten van die Provinciale ingreep zijn echter voor rekening van de gemeente.

RSSPosted in: algemeen, roerdalen