By juni 30, 2014 11:05 am Lees verder →

Roerdalen.nl: Hoe ziet Roerdalen er straks uit…

 
Roerdalen -Van 26 juni tot 20 augustus 2014 ligt de ontwerp-Stuctuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg ter inzage bij het Servicepunt RoerdalenU kunt het plan ook inzien op de pagina Structuurvisie en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze laatste website kunt u zoeken op identificatienummer NL.IMRO.1669.SVWonenZorgWoonomg-ON01.

In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van het beleidsveld ‘Wonen’ voor de korte termijn (2014 t/m 2017) en met een doorkijk naar de lange termijn (2018 t/m 2023) vastgelegd.

Grote lijn ontwerp Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving
Om de regio Midden-Limburg aantrekkelijk te houden, moet duurzaam worden geïnvesteerd in de toekomst. Deels betekent dit het behouden van het goede, deels betekent dit inzetten op verandering en verbetering. De opgave richt zich niet meer volledig op kwantitatieve groei maar meer en meer op kwalitatieve groei.
De ontwerp Structuurvisie geeft richting aan de kwalitatieve en kwantitatieve opgave waar de gemeenten woningbouw de komende jaren wenselijk vindt en de wijze waarop het aantal woningbouwplannen wordt afgestemd op de behoefte. Dit betekent dat beleidsmatig is vastgelegd hoe de planvoorraad voor woningen wordt afgebouwd. Niet uit te sluiten is dat binnen de planperiode van de Structuurvisie ook directe bouwmogelijkheden moeten komen te vervallen. De ontwerp Structuurvisie heeft overigens geen directe rechtsgevolgen. Bestemmingsplannen hebben dat wel.

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijzen met betrekking tot de ontwerp Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving indienen. Dat kunt u doen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0475) 538 888.

 
Deze pagina printen
Tips of opmerkingen over deze pagina?Posted in: roerdalen