By september 29, 2011 7:28 am Lees verder →

Roerdalen: nog tot en met vrijdag 30 sept.gratis doorgeven afvalcontainers en gft-bak via nummer: 0800-0201043

Roerdalen – Er komt een nieuw afvalsysteem per 1 januari 2012 in Roerdalen.

Kies uw nieuwe afvalcontainers voor 1 oktober as en wel gratis per telefoon
U gaat uw nieuwe afvalcontainers kiezen. U kunt kiezen uit verschillende inhoudsmaten.

Restafval GFT-afval
240 liter
140 liter 140 liter
80 liter 80 liter
60 liter 60 liter
40 liter 40 liter

De meeste huishoudens met meerdere gezinsleden kiezen voor de volgende containers: restafval 240 liter en GFT-afval 140 liter
Kies echter http://rpc.textpattern.com/help/?item=body&language=nl-nleen inhoudsmaat die past bij uw afvalgedrag. Misschien bent u maar met z’n tweeën of alleen, of bent u zo bedreven in het afvalscheiden dat u met een (veel) kleinere inhoudsmaat kunt volstaan.

Hoe bepaalt u uw keuze?

Houdt er rekening mee dat u voor het vastgestelde tarief de container voor restafval 14 keer per jaar kunt aanbieden, de container voor GFT-afval 18 keer. (14 ledigingen is circa één keer per vier weken) U mág de containers vaker aanbieden, maar dan betaalt u per keer een vast bedrag bij. Probeer een zo goed mogelijke inschatting te maken en laat u daarbij niet alleen leiden door de kosten: een grotere inhoudsmaat is vaak goedkoper dan extra ledigingen moeten bijbetalen.

U kunt een ruwe inschatting maken door naar uw duobak te kijken. Uw huidige duobak geeft ruimte aan 120 liter restafval en 120 liter GFT-afval. Is de duobak iedere week voor de helft of meer gevuld met restafval (60 liter of meer), kies dan een restafvalcontainer van 240 liter (vier weken x 60 liter restafval = 240 liter). Zie ook onderstaand schema waarin een voorbeeld wordt gegeven voor het restafval:

Voorbeeld keuze container Restafval
Uw duobak is iedere week gevuld: kies dan voor container:
* méér dan de helft (> 60 liter) 240 liter
* minder dan de helft tot één kwart (60 – 30 liter) 140 liter
* minder dan een kwart (< 30 liter) 80, 60 of 40 liter Notabene: Bent u toch niet tevreden met uw keuze? Halverwege 2012 vindt een wisselronde plaats. U kunt dan éénmalig kosteloos uw container omwisselen voor een andere inhoudsmaat. Uw keuze doorgeven Om uw keuze door te geven kunt u gratis bellen met 0800 – 0201043. De medewerkers van het callcenter kunnen u ook helpen een goede keuze te maken.Posted in: roerdalen