pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By april 28, 2016 1:14 pm Lees verder →

Roerdalen/Echt-Susteren-idee: Eeuwige Vrijgezellen: n een mooie natuur-actie…

imageRoerdalen/Leudal – Een initiatief in Leudal is wellicht ook een idee voor de gemeentes Roerdalen en of Echt-Susteren: het gaat over “eeuwige vrijgezellen”,zoals ze genoemd worden…
Valt u ook op dat solitaire bomen uit Limburg verdwijnen? Met solitaire bomen bedoelen we bomen die vrij in het landschap tussen de akkers en weilanden staan (dus buiten erven en tuinen). De oorzaken van dit verdwijnen zijn divers. Soms gaat het om natuurlijke oorzaken, zoals blikseminslag. Vaak is het de realisatie van bebouwing en infrastructuur waar bomen voor moeten wijken. Ook zijn veel bomen verdwenen als gevolg van schaalvergroting in de landbouw. Het grootste probleem is echter dat er geen alleenstaanden meer bijkomen. Het aantal eeuwige vrijgezellen neemt hierdoor alleen maar af. Maar gelukkig kunt u dit in de gemeente Leudal veranderen!
Een mooie omgeving vinden we allemaal belangrijk. We wandelen, fietsen en verblijven graag in een gebied waarin het wonen en werken samengaat met een fraai en herkenbaar landschap. Bossen, natuurterreinen, omzoomde akkers, weilanden en boerderijen vormen samen dat fraaie landschap. Iedereen kent wel enkele markante vrijstaande bomen die als bakens in het landschap staan; langs wegen of vrijstaand in het veld. De bomen maken indruk door hun leeftijd en fraaie verschijning. Omdat ze zich vrijuit en zonder concurrentie konden ontwikkelen, behielden ze hun natuurlijke vorm en uiterlijk. Deze bomen zijn bijzonder waardevol voor het landschap. Vaak zijn het nog overblijfselen van de kleine percelen uit het verleden of zijn ze als markering van een grens aangeplant. Vrijstaande bomen zijn ook van belang voor vogels, vlinders, insecten en vleermuizen. Daarmee dragen ze bij aan de biologische ongediertebestrijding van de akkers. Ook het vee profiteert en vindt er beschutting tegen zon en regen. Veel mensen hebben iets met bomen en helaas blijft het vaak bij dromen over bomen. Met dit project wil IKL de bomendromen van mensen in de gemeente Leudal laten uitkomen.
Kom in actie
Deelnemers aan dit project zoeken zelf een geschikte plek in het buitengebied om een boom te planten en zorgen voor instemming van de grondeigenaar en pachter/grondgebruiker. Bomen en beschermingsmaterialen worden door IKL gratis verstrekt. De deelnemers planten de bomen aan het einde van dit jaar zelf aan en verzorgen de boom de eerste jaren zodat deze een goede start krijgt.
Voorwaarden voor gratis bomen Eeuwige vrijgezellen Leudal
1. Plantlocaties in het buitengebied tussen de akkers en weilanden, niet op erven en tuinen of in de bebouwde kom.
2. De boom krijgt voldoende ruimte om op natuurlijke wijze uit te groeien en (hopelijk) stokoud te worden.
3. De boom krijgt de eerste jaren voldoende nazorg; dat wil zeggen deelnemers zorgen de eerste jaren zorgen voor het onkruidvrij houden van de stamvoet en voor voldoende watergift.
4. Het soort boom stemmen de deelnemers in overleg met IKL af op de plaatselijke omstandigheden en past in het landschap. Keuze uit de volgende soorten bomen: zomereik (Quercus robur), beuk (Fagus sylvatica), zoete kers (Prunus avium) en kleinbladige of winterlinde (Tilia cordata).
5. Geen knotbomen.
6. Bomen met de maat 10-12 cm omtrek op borsthoogte.
7. Bij voorkeur wordt een boomkast aangebracht. Als vee bij de boom kan komen is dit noodzakelijk, maar ook zonder risico op veevraat betekent dit een betere bescherming tegen b.v. vandalisme.
8. Bomen planten op minimaal 2 meter uit de perceelgrens. Als de aangrenzende eigenaar er mee instemt kan ook dichter bij of zelfs óp de grens geplant worden.
9. De benodigde bomen en boombeschermingsmaterialen (palen, boomkast, boomband, gaasje tegen konijnenvraat) worden op één bepaalde dag op één in de gemeente gelegen locatie aan de deelnemers te verstrekt.
10. Deelnemers leveren als aanvraag per mail ([email protected]) of per post (Stichting IKL t.a.v. Jan Leunissen, Schoolstraat 9, 6118 AT Nieuwstadt) een gedetailleerd kaartje aan waar de plantplek op is aangegeven. Tevens worden 1 of 2 foto’s van de beoogde plantlocatie bijgevoegd.
11. Deelnemers leveren na goedkeuring van de locatie van elke plantlocatie een eenvoudige overeenkomst aan waarin de kadastrale gegevens van het perceel waar de boom geplant wordt, vermeld staan; de overeenkomst wordt ondertekend door de betreffende deelnemer en de grondeigenaar alsmede de eventuele pachter/grondgebruiker. Als de boom op minder dan twee meter van de perceelgrens wordt geplant dient de aangrenzende eigenaar en de eventuele pachter/grondgebruiker van dit perceel eveneens de overeenkomst te ondertekenen. In de overeenkomst is vermeld dat de boom de eerste jaren voldoende nazorg krijgt. Tevens wordt een foto van de geplante boom bijgevoegd. De overeenkomst is te downloaden vanaf de website van de stichting IKL www.ikl-limburg.nl of wordt op verzoek per post toegestuurd.
12. Voor de eigenaren en deelnemers zijn binnen dit project geen kosten verbonden. De grondeigenaar stelt ruimte beschikbaar en deelnemers hun enthousiasme en energie bij het vinden van geschikte locaties en bij het plantwerk.
13. De kosten van dit project worden betaald door de gemeente Leudal en de Nationale Postcodeloterij.Posted in: algemeen, roerdalen