pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By september 4, 2014 2:32 pm Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Aanvalsplan Limburgse tuinbouw na Rusland-boycot

HActieplan voor Limburgse tuinbouw
Maastricht-Roermond-De provincie en de LLTB zijn een actieplan overeengekomen om de economische weerbaarheid van Limburgse glastuinbouwbedrijven te versterken. Deze week heeft gedeputeerde Patrick van der Broeck het manifest met als titel Versnellingsagenda Tuinbouw Limburg naar Provinciale Staten gestuurd.

De glastuinbouwsector is als gevolg van de boycot door Rusland in een extra moeilijke positie terecht gekomen, waardoor de al in gang gezette transitie naar verduurzaming en meer marktgericht produceren dreigt stil te vallen. Tegelijkertijd is de Noord-Limburgse glastuinbouw van absoluut wereldniveau en van groot economisch belang voor de ontwikkeling van de Greenportregio, aldus beide partijen. De tuinbouw en het tuinbouwcluster worden nu en in de toekomst gezien als een drager van de Limburgse economie, zo staat in de overwegingen.

,,Er liggen krachtige kansen voor deze nog fragiele sector”, aldus Van der Broeck. “We willen bedrijven in gezamenlijkheid zowel stimuleren als daadwerkelijk ondersteunen, zodat er doelgericht gewerkt wordt aan duurzame vernieuwing, marktversterking en afzetbevordering.”

Doelen
Doelen van de Versnellingsagenda Tuinbouw Limburg zijn versterking van ondernemerschap en bedrijfsontwikkeling, een betere samenwerking binnen de branche en ook met bijvoorbeeld kennisinstellingen, versterking van de positie van de primaire producent binnen de keten en het wegnemen van ongewenste belemmeringen in wet- en regelgeving. Ook richt het plan zich op het bevorderen van meer markgerichte innovatie en verhoging van de toegevoegde waarde.

Dit zijn vooral doelen die op middellange termijn de concurrentiekracht van de glastuinbouw moeten versterken, maar er zijn ook directe acties geformuleerd. Zo kunnen ondernemers advies krijgen bij herijken van hun bedrijfsstrategie en verdienmodel en krijgen zij op maat ondersteuning bij het verder uitwerken van kansrijke ideeën. Ook komt er een steunpunt bedrijfsbeëindiging tuinbouw en zal de regeling Glas voor Glas worden verruimd.

Uitvoeringsplan
LLTB-voorzitter Elly Roebroek: “De glastuinbouw wordt hard geraakt door de boycot op een moment dat de situatie toch al weinig rooskleurig was. Op de prijzen en de marktsituatie hebben we geen invloed, maar we kunnen er wel aan bijdragen dat onze agrarische bedrijven beter tegen de omstandigheden van de crisis zijn gewapend. De uitdagingen in de sector zijn complex en vergen een lange adem, maar we gaan op de kortst mogelijke termijn hiermee aan de slag. Binnen drie maanden werken we het manifest uit tot een concreet uitvoeringsplan. Natuurlijk blijven onze ondernemers verantwoordelijk voor hun eigen toekomstperspectief en gaan de provincie, de gemeenten en de LLTB die niet overnemen. Maar we doen nu al het mogelijke. Ik ben erg blij, dat we samen met de provincie zo daadkrachtig en eensgezind tot deze aanpak hebben kunnen komen.”

In eerste instantie richt het actieprogramma zich op de Limburgse glastuinbouw. Een speciale werkgroep die onder leiding staat van burgemeester van Horst aan de Maas, Kees van Rooij, gaat aan de slag met het uitvoeringsplan. ,,Het is zaak dat de verschillende partijen elkaar stimuleren om samen aan de slag te gaan”, stelt Kees van Rooij. ,,Er moet een cross sectorale kennisuitwisseling tot stand worden gebracht zodat er nieuwe initiatieven van de grond komen die levensvatbaar zijn in de toekomst. De huidige Rusland-crisis werkt, paradoxaal genoeg, een versnelling van dit noodzakelijke samenwerkingsproces in de hand. En vaart maken is noodzakelijk.”

In een later stadium wordt besloten in hoeverre ook andere door de boycot gedupeerde sectoren, zoals de vollegronds- en de fruitteelt, van een aantal faciliteiten gebruik kunnen maken. De kosten van het korte termijn-acties in het programma worden ruw geschat op 300.000 euro.Posted in: roermond