pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By juni 2, 2014 10:05 am Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Euregionale samenwerking cultuur en en economie versterken; overeenkomsten getekend

Roerdalen/Maastricht -Met de Euregionale gemeenschap voor kultuur en samenleving (EGKS) willen de Euregionale partners de samenwerking – die is ontstaan bij de kandidatuur Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018- met kracht voortzetten en de grensoverschrijdende cultuur en economie versterken. Vrijdag 23 mei zijn hiervoor de eerste handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst gezet.

Gouverneur Theo Bovens, beschermheer van de EGKS: “Belangrijk is de keuze om te gaan voor onderwerpen die uit het hart van de Euregio komen. Door juist met ons DNA in deze projecten verbindingen te leggen en de samenwerking actief op te zoeken, kan er een Euregionale cultuur-kennisas ontstaan die niet alleen leidt tot concrete projecten, maar die bovendien de grensoverschrijdende culturele infrastructuur en economie versterkt ”

De partners van de Euregionale gemeenschap voor kultuur en samenleving (EGKS) zijn:
• De gemeenten: Aken, Genk, Hasselt, Heerlen, Kerkrade, Luik, Maastricht, Sittard-Geleen en Tongeren;
• De regio’s: Aken en de Duitstalige gemeenschap België;
• De provincies: Belgisch-Limburg, Luik en Nederlands-Limburg.
Zij zetten in de EGKS de samenwerking op cultureel-economisch gebied voort met een (thematische) aanpak met concrete projecten en activiteiten. Hiervoor wordt een lichte organisatiestructuur ingericht waarbij de Provincie Nederlands-Limburg het voortouw neemt. Universiteiten en hogescholen zullen in de EGKS een rol gaan spelen bij het monitoren en evalueren van effecten.

Vrijdag 23 mei zijn de eerste handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst gezet. Dat gebeurde met de Provincie Nederlands-Limburg (gouverneur Theo Bovens als beschermheer van de EGKS en gedeputeerde Peter van Dijk als waarnemend portefeuillehouder Cultuur), de Provincie Luik (gedeputeerde Cultuur André Gilles), de stad Aken (wethouder Cultuur mevrouw Schwier) en de gemeente Heerlen (burgemeester Depla). Daarbij zijn tevens de eerste vier projecten gepresenteerd, waarin binnen EGKS wordt samengewerkt:
· Het Charlemagnejaar 2014 (trekker: stad Aken);
· Tentoonstelling 2014-2015 ‘Luik in het oog van de storm’ (trekker Provincie Luik);
· Het jaar van de mijnen 2015 (trekker: gemeente Heerlen);
· Creative City 2015 (trekkers: gemeente Kerkrade en Provincie Nederlands-Limburg).

Ondertekeningsmoment EGKS in Luik met gouverneur Theo Bovens van de Provincie Limburg en cultuurgedeputeerde André Gilles van de Provincie Luik.

Ondertekeningsmoment EGKS in Aken met gouverneur Theo Bovens van de Provincie Limburg, cultuurwethouder Susanne Schwier van de stad Aken en burgemeester Paul Depla van de gemeente Heerlen

Achtergrondinformatie

Charlemagnejaar 2014
Aken viert het Charlemagnejaar 2014. Op 28 januari 814 stierf Karel de Grote in Aken. Zijn leven en erfenis staan – 1200 jaar later – in het middelpunt van de groots opgezette tentoonstelling “Karel de Grote. Macht Kunst Schatten.” Op uitverkozen plekken in de Akense palts worden drie tentoonstellingen gehouden. Het paleis is de best bewaarde Karolingische palts van Europa en was ooit het centrum van macht en cultuur binnen het reusachtige Frankische rijk. Een presentatie die aan hoge eisen moet voldoen: de curatoren zijn aangetreden om hun meest memorabele bijdrage te leveren aan een reeks tentoonstellingen die ter gelegenheid van het 1200 jarige sterfjaar van Karel de Grote in binnen- en buitenland worden gehouden. Van 21 juni tot 21 september 2014 zullen zij in het Rathaus, in het Centre Charlemagne en in de Schatkamer, het leven en de erfenis van de Frankische koning voor de bezoekers tot leven brengen. Er worden ten minste 100.000 bezoekers verwacht.
http://www.karldergrosse2014.de/

Tentoonstelling 2014-2015 ‘Luik in het oog van de storm’
De Provincie Luik herdenkt WO I 14-18 onder meer met de tentoonstelling Liège dans la tourmente in het Musée de la Vie Wallonne van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015. De tentoonstelling staat stil bij hen:
· die tijdens de eerste gevechten gedood werden
· die zich met het Belgische leger teruggetrokken hebben naar het front van de IJzer
· die gedeporteerd werden naar de kampen (met name burgers en militairen)
· die gevlucht zijn, eerst naar Nederland maar ook naar Frankrijk en Engeland (met name burgers).
Gedurende de eerste maanden van het conflict vonden er indrukwekkende bevolkingsverplaatsingen plaats, vooral na de val van Antwerpen. Op dat ogenblik werden er bijna 1 miljoen vluchtelingen in Nederland geteld. Vanzelfsprekend trokken de Luikenaars en daarna de Belgisch-Limburgers over de dichtstbijzijnde grens om zich te vestigen in Nederlands-Limburg, neutraal terrein. Al snel kwam er op verschillende niveaus solidariteit op gang om deze massa vluchtelingen te helpen. In de expositieruimte genaamd “Le Limbourg hollandais, une terre de liberté (Nederlands-Limburg, een land van vrijheid)” kunnen bezoekers foto’s en documenten bezichtigen die de actieve solidariteit weergeven. De nadruk zal vooral gelegd worden op de menselijke kant van de gebeurtenissen.
http://www.liegeexpo14-18.be/

2015 Jaar van de mijnen
2015 is het jaar van de mijnen. De voormalige mijnstreek van Nederland organiseert een breed programma met culturele, economische en maatschappelijke activiteiten. Het jaar van de mijnen kijkt niet alleen achterom, maar staat vooral ook in het teken van de huidige identiteit en ambitie van de voormalige mijnstreek. Want het mijnverleden verbindt de verschillende delen van Zuid-Limburg in een gedeelde historie, en daarmee in gedeelde verhalen, culturen en landschappen. Het zichtbaar maken, benoemen en delen van dit gemeenschappelijk cultureel kapitaal heeft een enorme kracht die kan worden ingezet voor de ontwikkeling van deze regio.
Het mijnverleden is een verbindende factor in de Euregio. Steenkoolmijnbouw was de nijverheid die als enige in alle gewesten van de Euregio voorkwam, in de omgeving Luik, Belgisch en Nederlands Limburg en in het Akense revier. De mijnindustrie vormde de basis waaruit het economisch en sociaal fundament van deze streek uit is voortgekomen. Met die gedeelde geschiedenis heeft de Euregio een niet te ontkennen gemeenschappelijkheid in historie, en daarmee ook in verhalen, culturen en landschappen.
http://www.jaarvandemijnen.nl/

2015 Creative City
Creative City in Kerkrade wordt de locatie die Discovery Center Continium, het Earth Lab en het Red Dot Design Lab herbergt. Op deze wijze wordt een “museumkwartier” gecreëerd met drie grensoverschrijdend georiënteerde instellingen die elk een eigen identiteit hebben maar elkaar inhoudelijk aanvullen. Het Continium focust op de invloed van wetenschap en techniek op ons dagelijks leven, maar ook dat uit ons verleden en van de toekomst. Het Earth Lab is een koepelvormige projectie, zoals de meesten die kennen van een planetarium. In dit geval is het scherm echter 180 graden gedraaid gepositioneerd, waardoor een projectie van 16 meter rond en 8 meter diep ontstaat. Bezoekers kijken vanuit een satellietpositie neer op hun aarde en zien de invloed van hun keuzes op de natuurlijke wereld. De derde instelling, het Red Dot Design Lab, wordt een ontmoetingsplek waar jong talent samen met bedrijfsleven en bezoekers gaan werken aan nieuw productdesign. Bezoekers kunnen in het Red Dot Design Lab verschillende facetten van design beleven.Posted in: roerdalen