pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By februari 18, 2019 7:16 pm Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Geweld tegen politie: “iedere klap is er een teveel”

Roerdalen – Het instellen van een gebiedsverbod of een meldplicht kan enorm effectief zijn in de strijd tegen geweld tegen politiemensen.zo verneemt Roerdaljournaal.nl van een overheidssite van burgemeesters in ons land. Programmamanager GTPA (Geweld Tegen Politieambtenaren) Ruud Verkuijlen vindt het tijd voor bezinning en wil het tij keren. “We moeten aan de voorkant van de problemen zien te komen. Onder agenten worden maatregelen die burgemeesters kunnen nemen, als een enorme steun in de rug ervaren.”

Agressie en geweld tegen politieambtenaren komt dagelijks in heel Nederland voor; ieder uur van de dag, het hele jaar door. Het aantal incidenten waarin ambtsdragers fysiek of verbaal worden belaagd is stijgende. De daders komen uit alle lagen van de bevolking. De impact op politieagenten is enorm.

“Ieder uur van de dag krijgt een politieagent ergens in Nederland te maken met een vorm van agressie”, zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager GTPA (Geweld tegen politieambtenaren) bij de politie. De rekensom is niet zo moeilijk: het aantal incidenten waarin agressie en geweld tegen de politie werd gebruikt lag in 2017 op ruim negenduizend en dat aantal is in 2018 opnieuw gestegen. Het gaat zowel om fysiek als verbaal geweld. En dan zijn tijdens de jaarwisseling de aantallen incidenten hoger dan in de rest van het jaar. Ook dit jaar was dat het geval, al kwam ruim een week na nieuwjaar in het nieuws dat de stijging minder hoog was dan de politie aanvankelijk had gemeld. Verkuijlen: “Toch was er vergeleken met vorig jaar nog steeds anderhalf keer zo veel fysiek geweld tegen onze mensen gebruikt en anderhalve keer zo veel tegen andere publieke dienstverleners.’

Geweld in de samenleving

Volgens Verkuijlen is er ernstig behoefte aan een maatschappelijke herbezinning op de jaarwisseling. “Met 20 miljoen euro schade aan privé eigendom en veel schade aan publiek eigendom, 400 gewonden en 2 doden dit jaar, wordt het toch wel eens tijd. En als je je afvraagt: maar wie doet dat dan allemaal, dan zijn het echt niet alleen de ‘usual suspects’, zoals die kansarme jongeren uit bepaalde wijken. Ook huisvaders kunnen helemaal door het lint gaan. Het komt voor in alle lagen, het is een maatschappelijk verschijnsel”, aldus Verkuijlen. “Het lijkt erop dat tijdens de jaarwisseling normen en waarden vervagen. Onder invloed van drank, middelen en groepsdruk doen ‘normale’ mensen de meest vreemde dingen.”

Maar geweld tegen de politie is aan de orde van de dag. “Bij stopsignalen op de weg wordt bijvoorbeeld gemiddeld 70 keer per jaar ingereden op een collega. Als er wegen afgekruist zijn met een rood kruis boven de weg, zie je mensen zich daar niets van aantrekken of achteruit over de weg rijden. Ook hulpverleners als brandweerlieden of ambulancepersoneel hebben ermee te maken. Iedereen zegt: dat is toch te gek voor woorden. Inderdaad, maar toch gebeurt het gewoon. We zien ook dat de agressie en het geweld in de samenleving intenser zijn geworden. Daar moet een maatschappelijk debat over gevoerd worden. De cijfers die deze tendens in de samenleving illustreren, komen overigens ook ter sprake in de briefing met alle eenheidschefs. Dat is van belang voor de strategie van de politie.”

Nazorg

Over de suggestie dat agenten tegen een stootje moeten kunnen omdat geweld nu eenmaal onlosmakelijk verbonden is met politiewerk is Verkuijlen duidelijk. “Iedere klap is er één te veel”, stelt hij. “Ook verbaal geweld valt niet te tolereren. Wij verhalen altijd de schade. Iedere agent is een mens van vlees en bloed en agressie doet iets met je. Het heeft een enorme impact op het welzijn en de gezondheid van onze mensen en kan leiden tot uitval, ziekteverzuim en post-traumatisch stress syndroom. Inmiddels heeft iedere eenheid twee casemanagers, dat aantal is onlangs opgewaardeerd.” De casemanagers van de politie ondersteunen agenten die met agressie te maken hebben gehad en helpen onder andere met het verhalen van de schade. Ook kijken zij naar welke zorg eventueel geboden moet worden. Verkuijlen: “Dat heeft te maken met goed werkgeverschap. Alles wordt geregistreerd in een aparte database om zicht te hebben op trends en ontwikkelingen. De casemanager houdt alles bij, adviseert over de juridische afwikkeling en ontzorgt. Daarnaast zorgt de politie ervoor dat agenten door middel van vaardigheidstrainingen de tools krijgen om te gaan met verschillende situaties waarin ze geconfronteerd kunnen worden met agressie.”

Meerdere fronten

“De lijn die wij aanhouden is dat iedere vorm van agressie onacceptabel en niet te tolereren is én gevolgen moet hebben”, aldus Verkuijlen, met de gevolgen doelend op de strafrechtelijke afhandeling. Met name die afhandeling ligt gevoelig bij de collega’s, vertelt hij. Ondanks dat er landelijke afspraken zijn waarin een snellere vervolging van plegers van geweld tegen publieke dienstverleners zoals agenten is opgenomen, alsmede een verhoging van de strafeis, zijn agenten nogal eens teleurgesteld in de afhandeling. “Bij een aantal collega’s leeft het idee: als ik het meld, leidt het dan wel tot een strafvervolging? Zo worden beledigingen minder gemeld door ervaringen in het verleden. Dat is niet goed voor het moreel en het vertrouwen in de rechtspraak. Dit is wel een punt van zorg. Daarom moeten we ook investeren in het gesprek met de rechtspraak én met de collega’s.” Eind vorig jaar ging Verkuijlen daarom in gesprek met een rechter. Een filmpje van het gesprek werd op Facebook geplaatst waarop Verkuijlen prompt een reactie kreeg van een agent die teleurgesteld was over de justitiële afhandeling van zijn aangifte tegen een geweldpleger. “Daarover moeten we dus met iedereen in gesprek blijven, want de beleving binnen de politieorganisatie is maatgevend. We moeten gezamenlijk proberen het tij van de afnemende meldingsbereidheid onder agenten zien te keren. Verder moet er goed gekeken worden naar de meest effectieve straf. Strenger straffen leidt in sommige gevallen juist statusverhogend onder geweldsplegers.”

Verkuijlen benadrukt dat de toename van geweld tegen agenten en andere publieke dienstverleners op meerdere fronten bestreden moet worden. In dat verband noemt hij de mogelijkheden die burgemeesters hebben om bestuurlijke maatregelen in te stellen. Verkuijlen: “Het is natuurlijk voorbehouden aan bestuurders. En ik begrijp dat het instellen van dergelijke maatregelen niet altijd kan of gewenst is. Maar het instellen van een gebiedsverbod of een meldplicht kan enorm effectief zijn en wordt als een enorme steun in de rug ervaren.”Posted in: algemeen, politie, roerdalen