porn videos tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By mei 28, 2014 6:46 pm Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Greenport in Venlo wordt aangepakt door provincie

Roerdalen – De Provincie Limburg neemt de regie om Greenport Venlo uit te bouwen tot een absolute Europese topper op het gebied van land- en tuinbouw, voeding, maakindustrie en logistiek. Daartoe wordt tussen 2016 en 2025 flink geïnvesteerd, met name in onderwijs en innovatieprogramma’s evenals in het oprichten van een campusorganisatie. De focus op ‘cross-over’ thema’s als gezonde en veilige voeding en biobased economy zorgt tegelijk voor een directe verbinding met en versterking van het campusnetwerk Brightlands in Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen.

Dit blijkt uit het plan van aanpak Greenport Venlo, dat Gedeputeerde Staten van Limburg deze week hebben vastgesteld en naar het Limburgs Parlement hebben gestuurd. Die neemt daarover op 31 oktober een besluit.
Het plan van aanpak gaat uit van twee ‘landschappen’: het werklandschap en het kennislandschap. Beide landschappen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is evident dat de campusontwikkeling alleen succesvol zal zijn als sprake is van een goed toegerust en qua organisatie en exploitatie adequaat ‘werklandschap’. Omgekeerd kan het ‘werklandschap’ alleen floreren als de campus de innovatie en groei van de regio faciliteert en bevordert.
Om het plan van aanpak uit te voeren worden allereerst de huidige structuren in Greenport Venlo vereenvoudigd. Daartoe worden de uitvoeringsorganisaties van Development Company Greenport Venlo (DCGV) en Trade Port Noord (TPN) vervlochten tot één ontwikkelbedrijf; waarbij ook Venlo Greenpark kan aansluiten. Het Greenport Venlo Innovation Center en de Stichting Greenport Venlo worden opgeheven. Deze ingrepen maken volgens gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken een einde aan de huidige bestuurlijke drukte in het gebied. Door te snijden in de ‘lappendeken’ van hulpstructuren kunnen volgens hem ook de organisatiekosten omlaag. ,,Om echt innovatie van de grond te krijgen en meer banen te scheppen is een eenduidige, simpele structuur nodig,” zegt hij.
De Provincie neemt het voortouw omdat de gemeenten in het gebied onvoldoende zijn toegerust om Greenport Venlo naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast ontbreekt
in het gebied een groter trekker voor de campusontwikkeling, zoals DSM, Sabic en het Maastricht UMC+ in Zuid-Limburg. ,,We moeten nu doorpakken,” zegt Beurskens. We zijn weliswaar sterk in agro, food, maakindustrie en logistiek, maar er is onvoldoende focus en er is nog geen echt innovatief klimaat. Om de concurrentie voor te blijven moeten we experimenteren en investeren in de ontwikkeling van nieuwe kennisintensieve producten en diensten. Dat kan door onze geweldige kennis en kunde in maakindustrie, agrobusiness en logistiek te verknopen met wetenschappelijke kennis over gezondheid en gezonde voeding. De strategische ligging van Greenport Venlo zorgt daarbij voor directe verknoping met de belangrijke economische ader tussen Rotterdam/Antwerpen en het Europese achterland.
Ook gedeputeerde Bert Kersten voor Onderwijs en Arbeidsmarkt is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom Greenport Venlo. ,,De investeringen die UM, Fontys en HAS samen met de Provincie Limburg in het hoger onderwijs van Venlo doen, leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de Noord-Limburgse economie,” aldus Kersten.
Vicevoorzitter Nick Bos van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht: ,,Wij zijn blij dat hiermee een omgeving ontstaat waarin we de komende maanden een op de regio toegespitst onderwijs- en onderzoeksaanbod tot stand kunnen brengen. Dat gaan we niet alleen doen, maar nadrukkelijk in samenwerking met collega-instellingen uit de universitaire wereld en met partners uit het hoger- en middelbaar onderwijs.”
De Provincie ziet zichzelf als aanjager van de Limburgse economie en was samen met de Universiteit Maastricht in de afgelopen jaren mede-oprichter van de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen en de Brightlands Maastricht Health Campus. Daarnaast heeft de Provincie vandaag samen met de Universiteit Maastricht en Pensioenuitvoerder APG de oprichting van de Smart Services Campus in Heerlen bekendgemaakt.
De aanpak van de Provincie in Greenport Venlo is drieledig:
● een aantrekkelijk en wervend werklandschap creëren door goed uitgeruste bedrijventerreinen met concurrerende grondprijzen. Het nieuwe ontwikkelbedrijf start op 1 januari 2015 (streefdatum) onder leiding van een kwartiermaker.
● het realiseren van een centrale campusorganisatie per 1 januari 2015 (streefdatum) onder de merknaam Brightlands Campus Greenport Venlo. Hier kan onderwijs en onderzoek hand in hand gaan met innovaties, die daarna omgezet worden in commerciële producten en diensten. Een kwartiermaker gaat samen met kennispartijen en ondernemers handen en voeten geven aan deze netwerkcampus op een deel van het voormalige Floriadeterrein bij de Innovatoren en Villa Flora. Vooruitlopend daarop worden programma’s ontwikkeld en initiatieven ondersteund op de cross-overs tussen de thema’s voeding-gezondheid-logistiek en maakindustrie en services. Al in 2015 wordt gestart met het University College. Daarna vindt een uitbreiding plaats van de masteropleidingen van de Universiteit Maastricht en opleidingen van Fontys en Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch en Venlo. De focus op thema’s als gezonde en veilige voeding en biobased economy zorgt tevens voor een directe verbinding en versterking van Brightlands.
● faciliteiten realiseren voor studenten en kenniswerkers zoals sport- en recreatievoorzieningen en daarnaast een infrastructuur om de nieuwe bedrijvigheid goed te ontsluiten. Dan gaat het ook om bijvoorbeeld een derde railterminal of uitbreiding van de bargeterminals in Venlo en Venray en het verbeteren van de bereikbaarheid van de Brightlands Campus Greenport Venlo.
Deze aanpak leidt volgens de Provincie binnen tien jaar tot nieuwe bedrijvigheid in de regio en een veel sterkere positie van Greenport Venlo dan nu al het geval is. Greenport Venlo is op het Westland na al de grootste tuinbouwcluster van Nederland. Inclusief het aangrenzende Duitse tuinbouwgebied is Greenport Venlo zelfs de grootste Greenport van Nederland met een totale oppervlakte van 5400 hectare en duizend hectare uitgeefbare bedrijventerreinen. De regio Venlo-Venray is bovendien de afgelopen jaren verkozen tot logistieke hotspot 1 van Nederland.Posted in: roerdalen