pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By april 22, 2019 9:15 pm Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: hoe staat het met GS-vorming in Limburg?

Roerdalen – Vlak voor Pasen hebben de (in)formateurs Koopmans en Gabriels van een nieuw college van Gedeputeerde Staten in Limburg een tussentijds verslag uitgebracht over hun bevindingen. Er zijn gesprekken geweest met alle partijen die gekozen zijn in Provinciale Staten. Conclusie is – aldus verneemt Roerdaljournaal.nl – dat men eerst nagaat of de bestaande coalitie verder kan. Vanuit de provincie is de volgende conclusie gepubliceerd. Roerdaljournaal.nl publiceert op haar site ook de conclusies van de (in)formateurs per partij maar dat in deel 2 later op deze site en ook afkomstig van de provincie.

Hier volgtb het verslag van de (in)formateurs na alle gesprekken van 3 weken
In extra Statenvergadering witte donderdag 2919! werd belegd op verzoek van de (pre)informateurs Koopmans en Gabriëls. De fracties gingen in het debat vooral in op de voorgestelde vervolgstap: onderzoeken op welke wijze de ‘huidige’ coalitie versterkt en aangevuld kan worden.

CDA (mw. Werrij-Wetzels) complimenteerde de (pre)informateurs en de ambtelijke organisatie voor de prettige wijze waarop de gesprekken door de (pre)informateurs met het CDA, Forum voor Democratie, GroenLinks, LOKAAL-LIMBURG en Partij voor de Dieren werden voorbereid en gevoerd. CDA kan zich vinden in de voorlopige conclusie en pleit voor zorgvuldigheid boven snelheid in het vervolgtraject. Geadviseerd werd om in dit traject het advies van de informateur uit Flevoland te betrekken.

Forum voor Democratie (Burlet) onderstreepte de zorgvuldigheid van de gesprekken en constateerde richting een aantal fracties minder afstand dan op basis van de programma’s verwacht. Voor het vervolgtraject vroeg Forum voor Democratie aandacht voor de onderwerpen bestuurlijke vernieuwing en energietransitie en riep op om voor deze onderwerpen te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen voor Limburg en de Limburgers.

PVV (Housmans) vroeg voor het vervolgtraject aandacht voor onderwerpen die in de gesprekken en gespreksverslagen niet aan de orde zijn geweest: leefbaarheid, mobiliteit en veiligheid. Gevraagd werd naar de stukken/documenten die in het traject gedeeld zijn. PVV steunt het voorstel voor de voorgestelde vervolgstap.

VVD (mw. Straus) dankte eenieder voor de inzet in de afgelopen weken en nodigde de partijen uit in het vervolgtraject ook aandacht te hebben voor de onderwerpen infrastructuur en versterking sociale structuur. Uitgangspunt voor de VVD voor het vervolgtraject is een sterke Limburgse economie. VVD ondersteunde het PVV-verzoek met betrekking tot de stukken.

SP (mw. Claessens) vroeg zich af of de voorgestelde vervolgstap recht doet aan de verkiezingsuitslag. Voor het vervolgtraject vroeg SP ook aandacht voor onder meer de onderwerpen sociale agenda, arbeidsmigratie, intensieve veehouderij, Maastricht Aachen Airport en het betrekken van de Limburgers. Ondanks niet aan zet, gaf SP aan bereid te zijn voor het vervolgtraject.

GroenLinks (Baneke) keek positief terug op de afgelopen weken en gaf aan graag te willen reflecteren met alle partijen op een vervolg en hieraan graag actief te willen bijdragen. In de bijdrage ging GroenLinks met name in op de door Forum voor Democratie ingeschatte programmatische verschillen tussen GroenLinks en Forum voor Democratie op het gebied van de energietransitie.

PvdA (Kuntzelaers) noemde de voorgestelde vervolgstap een optie waarin de PvdA zich kan vinden. PvdA deed de suggestie om voor de vervolgstap eerst een gesprek te arrangeren met de ‘huidige’ coalitie om met elkaar te delen hoe zij de verkiezingen duiden en hoe zij ‘in de wedstrijd zitten’.

D66 (Vaessen) gaf aan zich te vinden in de voorgestelde aanpak en daarin een constructieve deelname te willen hebben. Als belangrijke onderwerpen benoemde D66 de Europese samenwerking en een gezond leefklimaat.

LOKAAL-LIMBURG (Franssen) onderstreepte het eerder ingenomen standpunt ‘bij een links georiënteerde coalitie de rechterflank te willen versterken en bij een rechts georiënteerde de linkerflank’.

PvdD (mw. Plusquin) noemde de afgelopen periode een evenwichtige pre-informatieronde. PvdD wil meebouwen aan een coalitie, maar niet tegen elke prijs. Voorop staat dat er sprake moet zijn van duidelijke en tastbare bewegingen richting de PvdD-idealen. Genoemd werden omslag landbouw, smart emissie doeleinden en verhoging van de kwaliteit van natuurgebieden.

50PLUS (mw. Fischer-Otten) steunde de vraag van SP of de voorgestelde vervolgstap recht doet aan de verkiezingsuitslag. 50PLUS wenst graag mee te denken om te komen tot een goede coalitie. Gevraagd werd om in de komende fase meer aandacht te hebben voor de ouderen in de samenleving.

Er volgde een korte toelichting door de (pre-)informateur Gabriëls op het doorlopen traject dat hij constructief en zorgvuldig noemde. De heer Koopmans, (pre)informateur, gaf – mede als antwoord op de vraag van SP/50PLUS of de vervolgstap recht doet aan de verkiezingsuitslag – een terugblik op de inmiddels doorlopen stappen: een eerste gespreksronde met alle 11 gekozen partijen en een 2e ronde met de 5 ’winnende’ partijen. Uit al deze gesprekken kan geconcludeerd worden dat er een meerderheid is voor de opvatting dat de ‘huidige’ coalitie de basis kan vormen voor een nieuwe coalitie waarbij versterking gezocht moet worden.

Dit vormt de ‘zoektocht’ voor de vervolggesprekken die in de komende 3 weken gaan plaatsvinden, waarbij het eerste gesprek een gesprek zal zijn met de ‘huidige’ coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA, D66.

Er wordt maximale transparantie nagestreefd: partijen worden in het bezit gesteld van alle documenten die gedeeld zijn/worden.

Voorzitter Bovens concludeerde dat de pre-informatie verder gaat zoals door de pre-informateurs is voorgesteld. De Statenvergadering van 10 mei 2019 biedt mogelijkheden voor bespreking van de formatieontwikkeling.
Er volgde een korte toelichting door de (pre-)informateur Gabriëls op het doorlopen traject dat hij constructief en zorgvuldig noemde. De heer Koopmans, (pre)informateur, gaf – mede als antwoord op de vraag van SP/50PLUS of de vervolgstap recht doet aan de verkiezingsuitslag – een terugblik op de inmiddels doorlopen stappen: een eerste gespreksronde met alle 11 gekozen partijen en een 2e ronde met de 5 ’winnende’ partijen. Uit al deze gesprekken kan geconcludeerd worden dat er een meerderheid is voor de opvatting dat de ‘huidige’ coalitie de basis kan vormen voor een nieuwe coalitie waarbij versterking gezocht moet worden.

Dit vormt de ‘zoektocht’ voor de vervolggesprekken die in de komende 3 weken gaan plaatsvinden, waarbij het eerste gesprek een gesprek zal zijn met de ‘huidige’ coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA, D66.

Er wordt maximale transparantie nagestreefd: partijen worden in het bezit gesteld van alle documenten die gedeeld zijn/worden.

Voorzitter Bovens concludeerde dat de pre-informatie verder gaat zoals door de pre-informateurs is voorgesteld. De Statenvergadering van 10 mei 2019 biedt mogelijkheden voor bespreking van de formatieontwikkelingPosted in: roerdalen