pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 22, 2020 12:05 pm Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Postert en Tweede Wereldoorlog (deel 1) ( Wist u … week 3 in 2020)

Wist u…

…dat we hier – in de rubriek “Wist u…” – aan verschillende onderdelen van de Tweede Wereldoorlog aandacht besteden met betrekking tot Posterholt, zonder compleet te (kunnen) zijn, maar wel een goed beeld kunnen krijgen dankzij het speurwerk van en het boekwerkje van wijlen Jeu Veelen: “Posterholt in oorlogstijd” en de bevrijding.
…dat het dieptepunt voor Posterholt was het aantal dodelijke slachtoffers dat te betreuren was waaronder het doodschieten van Ursulinenklooster-rector George van den Boorn, en verder de mensen die lichamelijk en geestelijk geterroriseerd zijn en die blijvend letsel aan de oorlogshandelingen overhielden
..dat daarnaast feiten plaats vonden als de de klokkenroof, de opmars van de geallieerden die tot staan werd gebracht: Operatie Blackcock, de daaropvolgende bevrijding en festiviteiten.
…dat daaraan voorafgaande feiten waren als de onrust in Karken(dvd)aan de grens, de grote veeroof, het georganiseerd verzet in Postert, de inval in het Ursulinenklooster en de angstige uren aldaar. Verder onder meer de razzia’s, de diefstal van het bevolkingsregister uit het gemeentehuis, de invasie van de vele honderden inwoners van Susteren waardoor Posterholt destijds 7000 inwoners telde, de verwoesting van Posterse monumenten zoals de kerk en de molens, en nog meer.
…dat we met dit laatste zullen beginnen: de verwoesting van de Matthiaskerk op de oude Markt en het vernielen van de Witte Molen en de Zwarte Molen eind januari 1945.
…dat we op deze plek de komende weken een aantal zaken hier kort zullen memoreren en de gevolgen daarvan voor de bewoners.
…dat we ook gaarne foto’s uit die tijd willen publiceren: wie heeft er? Graag melden bij Cube Computers of per mail: [email protected]
…dat vanaf midden januari 1945 de Britse troepen oprukten en voorbij Sittard tot staan werden gedwongen bij het bruggenhoofd rond de lijn Geilenkirchen-Susteren-Maaseik, waarna dan later de operatie Blackcock (= letterlijk vertaald: zwarte hoen) door de Britten zou starten (inclusief de Roerstreekdorpen en dus ook Posterholt).
…dat daarbij Montfort op 21 en 22 januari 1945 onder veel bombardementen kwam te liggen en het zwaarst getroffen werd: enorme materiële schade. Maar dat was niets vergeleken met meer dan 160 dodelijke slachtoffers, die in Montfort ten gevolge van het oorlogsgeweld in WO II zijn gevallen.
… dat in die eind januari-dagen ook in Posterholt onrust merkbaar was, met name aan de grens met het Duitse Karken. Er was veel verplaatsing van Duits materieel via allerlei wegen, omdat vijand steeds duidelijker ervoer, dat na de bevrijding van Zuid-Limburg, de geallieerden meer en meer deze kant op kwamen en dat thans de opmars van de bevrijders tot staan was gebracht,

…dat de Duitsers steeds nerveuzer werden, ook met name de in Posterholt gestationeerde ortskommendant Müller, die toch al weinig “successen” had geboekt in Posterholt (daarover een volgende keer).
…dat de Vlootbeek-brug in de Posterse Boomstraat reeds opgeblazen was door de Duitsers en de eerste Britse verkenners probeerden vanaf Putbroek het dorp binnen te dringen. De frontlinie lag ineens dichtbij: de Duitsers namen van achter het huis van voorheen de familie Jeurissen in de Boomstraat de Engelse verkenners onder vuur. De Britse verkenner S. Rijder sneuvelt bij het oversteken van de Vlootbeek.

…dat aan veel merkbaar was dat de de Duitsers aan een soort terugtocht bezig waren: ze leggen nog veel mijnen en proberen die vast te maken aan huisraad, schoolbanken, kisten, kasten, zelfs kinderwagens enz., waarmee ze de weg proberen te versperren.

…. dat op 24 januari bij Müller de drang tot actie toeneemt. Hij besluit in overleg met de militairen van de Wehrmacht de toren van de kerk in Posterholt op te blazen: het is immers een te mooi oriëntatiepunt voor de Britse Tommy’s.

…dat de Duitsers wel nog zo fatsoenlijk zijn om de omwonenden kort voor de explosie te waarschuwen en koster Leo Smeets kan nog een groot deel van de beelden en andere kerkschatten in de luchtkanalen onder de kerk in veiligheid brengen.

….dat wijlen Jeu Veelen in zijn boekwerk over de oorlogsherinnering schrijft: “Omstreeks 10:30 uur zijgt, na een doffe ontploffing, de toren in een wolk van stof ineen en valt in zijn volle lengte precies op de kerk. Niets blijft er over dan een trieste ruïne”. (zie foto van het interieur van de kerk dat we deze week als Kiek Toen-foto betitelen: een kerk uit 1878 is ineens niet meer dan een hoop stenen afval)

…dat intussen meer gebeurt: op de Heinsbergerweg in Postert worden dikke eikenbomen “gesprengt” door de Duitsers en de gevelde bomen liggen daardoor as versperring over de weg en iedereen vraagt zich af: zullen nu ook de beide molens volgen?

…dat de Duitse bezetter nogverder gaat: de twee stenen bergmolens, de Zwarte uit 1847 en de Witte uit 1857 worden ook opgeblazen. “Sierlijk en slank waren ze, Hun wieken zwierden dag en nacht door de lucht. Onder zeer moeilijke omstandigheden hebben ze van oktober 1944 tot half januari 1945 dag en nacht gemalen om het benodigd meel voor de broodvoorziening te leveren”, meldt Jeu Veelen

…dat hij vervolgt: “…dat andere vormen van energie waren er niet meer (geen stroom). De voedselvoorziening was precair, de molens behoedden ons voor de honger want de aardappels waren op”, en in de nacht van 24 op 25 jaar januari verdwenen beide molens voorgoed uit het landschap en ze opgeblazen werden…”

…dat we nu teruggaan naar het begin van de oorlog, Die begon ook voor Posterholt op 10 mei 1940 is met een inval. De activiteiten van de Duitse legereenheden werden op afstand wel merkbaar, maar toch vindt de inval plaats als een dief in de nacht.

…dat er barricaden werden opgeworpen hielp niet: ze werden snel opgeruimd door de Duitse militairen. Bij de inval werden ook Posterse militairen ingelijfd. Zoals de 32-jarige Wullem Hendriks: hij werd gevangen genomen en overgebracht naar het ” durchgangslager” Wuppertal en later naar Stettin. De 23-jarige onderwijzer Sef van Heel, als sergeant in de slag aan de Grebbenberg, raakte gewond. Van de oorlogshandeling daar keerde de 22-jarige Posterse soldaat Wiel Wouters niet terug hij sneuvelt als eerste Posterholtenaar in de eerste meidagen van 1940.

…dat er snel na de Duitse inva voedselschaarste ontstond in Posterholt; er komt van alles op de bon: voedsel, schoeisel, textiel enzovoort. Iedereen moet ook een persoonsbewijs afhalen op het gemeentehuis, onder meer ter registratie en voor de distributie. Het leven gaat ogenschijnlijk gewoon door. Maar het wordt allemaal moeilijkere overleven , ook al is er een voedsel-distributiekantoor gekomen.

…dat eind 1942 wordt de rust in Posterholt weer onderbroken wanneer de Duitse legers meer ijzer en metaal nodig hebben
…dat daarom op militair bevel de klokken uit de Posterse kerktoren weggehaald worden om omgesmolten te worden; om dan verwerkt tot worden tot wapens en oorlogsmaterieel (bijv. kanonnen enz).

…dat dat gebeurt op 18 dec. 1942 onder luid protest van de jeugd en jonge mannen, die meer dan een uur de klokken (twee grote klokken uit 1882 en een Angelusklokje uit 1880). Pastoor Lucassen schrijft over de actie van de jeugd in in het parochie-memoriaal:”De bevolking ziet het aankomen…langer dan een uur galmt het droef gebeier ten afscheid over het teneergeslagen dorp”. (wordt vervolgd)

(Samenstelling: Jacques Biermans)
——–
1

De kerk op de oude Markt in volle glorie

2
Van de Matthiaskerk bleef dit over….Posted in: algemeen, roerdalen