pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 9, 2020 2:41 pm Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Taalrubriek Onze Taal weer hervat: deze keer over het gebruik van hun/hen

Roerdalen – Het Roerdal Journaal zet na een onderbreking de serie overhelt juiste taalgebruik op Roerdaljournaal.nl: vanaf nu voort. Zulks met medewerking van het Genootschap Onze Taal, dat de Ron is voor deze rubriek. De rubriek blijft heten: Onze Taal, net als het genootschap dat deze gegevens officieel bekend maakt. De rubriek staat altijd in zijn totaliteit op www.roerdaljournaal.nl
We starten met het immer lastige gebruik van:

Hun / hen

Wanneer is hun juist en wanneer hen?

Hieronder vindt u de algemene regels voor het gebruik van hen en hun. Verderop op deze pagina staat een lijst van honderden werkwoorden en uitdrukkingen, waarbij wordt aangegeven of ze met hen of hun samengaan. > Meteen naar de lijst werkwoorden met hun/hen

Algemene regels

Hen

Gebruik het persoonlijk voornaamwoord hen in de volgende gevallen:

Na een voorzetsel. Bijvoorbeeld: ‘Ik geef het boek aan hen’; ‘Ik deed het voor hen’; ‘Hoe gaat het met hen?’; ‘Hij blijft altijd bij hen’; ‘Het leerboek is op hen afgestemd’; ‘Ik verwacht een reactie van hen’; ‘Ze hadden een mooi uitzicht op de vallei onder hen’; ‘Ze keken net op tijd achter hen’; ‘De mensen stonden om hen heen’; ‘Dankzij hen ben ik op tijd’; ‘Wat moet er volgens hen gebeuren?’; ‘Zijn houding jegens hen.’
Als lijdend voorwerp. Bijvoorbeeld: ‘Ik bekijk hen’; ‘Hij ontslaat hen’; ‘Zij mijdt hen.’ Een goed controlemiddel: als je de zin lijdend maakt (met worden), verandert hen in het onderwerp zij. Als je bijvoorbeeld twijfelt over hen of hun in ‘Hij ontslaat hen/hun’, probeer dan of ‘Zij worden ontslagen’ een goede zin is. Dat is het geval, dus is ‘Hij ontslaat hen’ juist.
Hun

Gebruik het persoonlijk voornaamwoord hun als het een meewerkend voorwerp is (ook wel een indirect object genoemd) en er geen voorzetsel voor staat. Je kunt er dan vaak wel een voorzetsel bij denken (bijvoorbeeld aan, voor, bij of volgens) of een voorzetselgroep (met betrekking tot, ten aanzien van e.d.). Voorbeelden:

Ik geef hun het boek. (hun = ‘aan hen’)
Hij schonk hun een kopje koffie in. (hun = ‘voor hen’)
Hij rookt hun te veel. (hun = ‘volgens hen, wat hen betreft’)
China is hun te ver. (hun = ‘voor hen’)
De tranen stonden/sprongen hun in de ogen. (hun = ‘bij hen’)
Ze

Lukt het niet om met deze vuistregels uw twijfel op te lossen, gebruik dan ze. In niet al te formele teksten is dit vaak prima bruikbaar als alternatief voor hen én hun: ‘Ik geef ze (of: hun) het boek’; ‘Laat ze (of: hen) maar praten.’

Let op: hen en hun kunnen alleen gebruikt worden om naar personen te verwijzen. Als het om dieren, voorwerpen, zaken, enz. gaat, is doorgaans alleen ze mogelijk. Dus: ‘Ik haal de boeken op en geef ze (niet: hen) aan jou.’

Hun is trouwens ook een bezittelijk voornaamwoord: ‘Dat is hun boek’, ‘Ik fietste naar hun huis.’ Over dit hun gaat het niet in dit advies; het gaat hier alleen over de persoonlijke voornaamwoorden hun en hen.

Waarom bestaat dit verschil?

Dat we verschil zouden moeten maken tussen hen en hun in ‘Ik zie hen’, ‘Ik vertel het hun’ en ‘Ik vertel het aan hen’ is een regel die we te danken hebben aan de zeventiende-eeuwse wetenschapper Christiaen van Heule. Deze regel heeft nooit echt geleefd in het dagelijks taalgebruik: hen en hun werden en worden door elkaar gebruikt in dit soort zinnen. Er ontstaat overigens wel een nieuwe regel. Deze regel is: gebruik altijd hen, óók in ‘Ik vertel het hen.’ De Algemene Nederlandse Spraakkunst gaf in 1997 al aan dat er bij dit soort hen/hun-kwesties niet van ‘fouten’ hoeft te worden gesproken.

Hun hebben

Hun als onderwerp (zoals in ‘Hun hebben er helemaal geen verstand van’) is een ander geval dan hun in ‘Ik geef hun het boek.’ Hun hebben geldt als een flinke fout. Zie ook ons advies hierover.Posted in: algemeen, roerdalen