pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By augustus 29, 2014 9:25 am Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Vergadering raadscommissies Roerdalen

Roerdalen –
Agenda vergadering Raadsadviescommissie maandag 1 september:
Vaststelling agenda
Mededelingen/Rondvraag
Verslag raadsadviescommissie 16 juni 2014
Verslag raadsadviescommissie 18 juni 2014
Actiepuntenlijst raadsadviescommissie
Concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2015-2018
Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018
Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed
Agenda vergadering Raadsadviescommissie dinsdag 2 september
Vaststelling agenda
Mededelingen/rondvraag
Aanpassing tarief gemeentelijke bouwgrondprijs
Nota evaluatie huishoudelijk afval 2014 en koersbepaling afvalbeleid 2015-2018
Grenscorrecties Roermond-Roerdalen
Vaststelling bestemmingsplan Boslaan 5 te Vlodrop
Verklaring van geen bedenkingen Zandstraat 30 – 30a Montfort
De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en staan op de pagina Vergaderingen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit ten minste 24 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de griffie. De griffie heeft dan de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp c.q. agendapunt waarover u het woord wilt voeren.

Posted in: politie, roerdalen, roermond