pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 13, 2021 7:20 am Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Wekeljjks Roerkerkennieuws pastoor Jos l’Ortye ( Pastoor Roerdalen)

( 0vergenomen van de site Roerkerkennieuws) week 2 in 2021

Inleiding
ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD editie 44 (12 januari 2021) – [email protected]
Het begon er ook al steeds meer naar uit te zien dat we met de persconferentie van vanavond (12 januari) weinig of geen versoepelingen te verwachten hadden. We blijven voorlopig dus nog in de lockdown die al sinds half december van kracht is. Als Kerk en parochies mogen we blij en dankbaar zijn dat we nog altijd kunnen door-‘vieren’, ook al is het met maximaal 30 (bij uitvaarten 100) deelnemers. De scholen, de horeca en de niet- essentiële winkels blijven vooralsnog dicht. Met alle gevolgen van dien! Terugkijkend op het afgelopen jaar werd al geconstateerd dat er in Roerdalen tot en met week 49 209 mensen zijn overleden, 12 procent meer dan het jaar ervoor. In de gemeente Maasgouw was dat 17,6 procent, in de gemeente Leudal zelfs 26,4 procent. Verder noteerde het CBS landelijk 156.000 sterfgevallen, tegen 142.000 het jaar ervoor. Het aantal overlijdens bereikt daarmee het hoogste niveau sinds 1995, het jaar waarin het CBS met de huidige telling begon. Zowel in absolute getallen als procentueel stevent het jaar 2020 dus af op een sterftepiek, een stijging die volgens de statistici helemaal aan de Coronapandemie toe te schrijven is (Roerdalen-Nieuws).
Woensdag 6 januari j.l. bereikten we gelukkig weer een (positieve) mijlpaal. Die dag werd in ons land begonnen met de eerste vaccinaties tegen het Coronavirus. Net zoals het een mijlpaal was toen in november bekend werd dat er een vaccin tegen het virus was gevonden dat ons inmiddels alweer zoveel maanden in zijn greep heeft. Dat we eindelijk met de vaccinaties begonnen zijn wordt echter een beetje overschaduwd door de verspreiding de ‘Britse’ Coronavariant die al sinds september voorkomt en vorige maand ook in Nederland werd vastgesteld. We zijn er dus nog niet van af, noch van het virus noch van de beperkende Coronamaatregelen (lockdown). Iedereen heeft er last, niet alleen onze samenleving als geheel, maar ook ieder van ons persoonlijk. Ook de paus. Hij vindt het blijkbaar vreselijk een mondkapje te dragen. Juist op zijn leeftijd (84) en gezien het feit dat hij sinds zijn jeugd een deel van zijn long mist, zou een besmetting met het Coronavirus een enorm risico voor hem vormen. Maar hoewel hij andere gezondheidsvoorschriften keurig opvolgt, lijkt Franciscus niet zonder direct gezichtscontact te kunnen, ondanks alle risico’s van dien. Paus Franciscus is altijd een voorstander geweest van enige ‘gezonde argeloosheid’ en naarmate hij ouder wordt lijkt hij zich zelfs nog vrijer te gedragen. “Ben ik argeloos? Ben ik te onvoorzichtig? Ik zou het niet kunnen zeggen. Het zijn mijn instinct en de heilige Geest die mij leiden, en mijn liefde voor het wonderlijke volk dat Jezus Christus volgt. En ik bid, heel veel. Wij zouden op dit moeilijke moment allemaal veel moeten bidden voor wat er in de wereld gaande is”, aldus de paus (KN).
Tussen haakjes: sinds maandag 11 januari j.l. is hij dan eindelijk ‘in de lucht’: onze geheel vernieuwde (in mererlei opzicht ‘ge-update’) website: www.roerkerken.nl, waarop niet alleen alle noodzakelijke informatie, maar ook het laatste nieuws te vinden is.
H. Antonius abt (17 januari)
Zowel in Vlodrop als in Montfort wordt de H. Antonius abt bijzonder vereerd. Zijn feestdag is 17 januari en hij geldt als de patroon van de vee- en dan met name de varkenshouders. Antonius werd rond 251 geboren in de Egyptische plaats Koma (nu: Qiman el-Ar, Midden- Egypte). Zijn levensverhaal is opgetekend door de H. Athanasius, bisschop van Alexandrië (†

373) die een leerling van hem was. Deze vertelt dat Antonius zich rond 310 naar Alexandrië begaf om zich als christen bekend te maken, met de bedoeling de marteldood te ondergaan. Het was immers de tijd van de christenvervolgingen onder keizer Maximinus Daia (305-313). Maar deze liet hem ongemoeid. Teruggekeerd “beoefende hij een nog strengere ascese en onderging hij het martelaarschap naar de geest”. Immers vanaf zijn 20e jaar leefde hij als kluizenaar. Dat kwam omdat hij als welgestelde jongeman eens in de kerk de evangelietekst hoorde voorlezen: “Als je volmaakt wilt zijn, verkoop dan alles wat je bezit en volg mij” (Mt. 19,21). Antonius was zo gegrepen door die tekst, dat hij hem letterlijk in praktijk bracht en op zijn eentje de woestijn in trok. In de afzondering nam hij slechts het allernoodzakelijkste eten tot zich; hij heeft er vreselijk te strijden gehad tegen bekoringen: duivels in de gedaante van allerlei fantastische dieren gingen hem te lijf met knuppels en roeden en soms lieten ze hem half dood liggen. Eerst woonde hij 35 jaar lang in een rotsspelonk in de buurt van de plaats waar hij geboren was. Daarna trok hij dieper de eenzaamheid in en vestigde zich op een berg aan de overkant van de Nijl in de buurt van het huidige El-Maimum. Daar ontdekte hij, dat er al iemand vóór hem de woestijn was ingetrokken, om God in de eenzaamheid te dienen en te zoeken: Sint Paulus van Thebe († 342). Nadat hij twintig jaar op zijn berg had doorgebracht, trok hij naar een oase in de Egyptische woestijn, nu geheten Djzebel al-Galala el Qibliya. In deze oase werd hij bezocht door vele christenen. Van hen besloten er zo nu en dan een paar zich bij hem aan te sluiten. Zo ontstond een dorp van kluizenaarswoningen. Hoewel hij geen gemeenschappelijke levenswijze organiseerde, gaf hij aan allen geestelijke leiding; dat is de reden waarom hij de eerste abt genoemd wordt. Hij stierf toen hij 105 jaar oud was. In 561 werd zijn graf ontdekt en vanaf 1491 worden zijn stoffelijke resten bewaard in de St-Julienkerk te Arles. Er bevinden zich ook relieken in de abdij St-Antoine ten westen van Grenoble. Een Franse edelman uit de 11e eeuw had een zoon die hevig ziek was; St- Antoniusvuur noemde men deze ziekte, toentertijd vaak verward met de pest. De jongen genas en uit dankbaarheid stichtte de vader een kloosterorde: de Antonieten. Deze orde onderhield in de 12e en 13e eeuw 369 hospitalen, verspreid over de toenmaals bekende wereld. Zij kondigden hun komst aan met een bel. Sint Antonius-Abt was hun schutspatroon. Vandaar de bel als zijn herkenningsteken bij uitstek (www.heiligen-3s.nl).
In Memoriam pater Haye van der Meer sJ (1926-2021)
Op dinsdag 5 januari j.l. kwam in Nijmegen Pater dr. Haye van der Meer sJ op 94-jarige leeftijd aan de gevolgen van Corona te overlijden. Vele jaren werkte hij in en voor het bisdom Roermond als eerste rector van het grootseminarie Rolduc, bisschoppelijk vicaris, officiaal (hoofd van de kerkelijke rechtbank) en lid van het kathedraal kapittel. Ook gaf hij in 1993 als diocesaan administrator leiding aan het bisdom in de maanden tussen het terugtreden van bisschop Mgr. Jo Gijsen en de benoeming van Mgr. Frans Wiertz tot nieuwe bisschop. Hij werd in 1926 geboren in Noordwijk en trad in 1947 in bij de Jezuïeten. In 1960 werd hij te Innsbruck (Oostenrijk) tot priester gewijd en promoveerde 1962 aan de Universiteit van Innsbruck tot doctor in de theologie. Van 1962 tot 1967 was hij docent aan de opleiding van de Jezuïeten (Berchmanianum) in Nijmegen en van 1967 tot 1972 rector van de Jezuïetencommuniteit en het daarbij behorende college in Amsterdam. In de zomer van 1972 kwam Van der Meer naar Limburg en werd hij benoemd tot coördinator/gedelegeerde in het bisdom Roermond, een functie die echter al gauw werd omgezet in die van bisschoppelijk vicaris. Toen Mgr. Gijsen in 1973 het grootseminarie Rolduc oprichtte, werd hij benoemd tot de eerste rector. Eerder dat jaar was hij al benoemd tot regent van de leefgemeenschap (convict) Rolduc van priesters en

priesterstudenten. In 1987 werd hij benoemd tot kanunnik van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond. Bij die gelegenheid kreeg hij eervol ontslag als rector van het grootseminarie met de opdracht zich voor te bereiden op zijn nieuwe taak bij de kerkelijke rechtbank, waarna hij in 1988 werd benoemd tot officiaal. Na het terugtreden van Mgr. Gijsen als bisschop van Roermond (begin 1993) werd pater Van der Meer gekozen tot diocesaan administrator. In die hoedanigheid had hij tijdelijk de leiding over het bisdom Roermond, totdat een half jaar later Mgr. Wiertz als nieuwe bisschop aantrad. Ook daarna bleef hij deel uit maken van de bisdomstaf. Bij het bereiken van zijn 75e verjaardag in 2001 kreeg hij eervol ontslag als kanunnik van het Kathedraal Kapittel. Hij bleef echter bisschoppelijk vicaris tot begin 2002. Eind 2010 trad hij terug als officiaal, maar bleef hij als rechter aan de kerkelijke rechtbank verbonden tot eind 2017. Toen legde hij al zijn taken in het bisdom Roermond neer en verhuisde hij van het bisschopshuis in Roermond, waar hij al die jaren gewoond had, naar het verzorgingshuis ‘Aqua Viva’ van zijn orde in Nijmegen, waar hij zoals gezegd op 5 januari j.l. kwam te overlijden.
Personalia
Op zaterdagmiddag hielden we in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch de uitvaartdienst voor Theodorus Hubertus Franciscus (Thei) Peggen (1934-2021), geboren en getogen in Herkenbosch, als tweede in het gezin Peggen-Peeters dat uiteindelijk vijf kinderen zou tellen. Al op jonge leeftijd (1944) trad hij toe tot de plaatselijke voetbalclub (SVH ’39), zodat hij in 2019 nog gehuldigd kon worden vanwege zijn 75-jarig lidmaatschap! Op de kermis in de Boukoul leerde hij in 1954 Lies Peeters kennen met wie hij vijf jaar later trouwde. In Herkenbosch (Hoogstraat) zouden ook hun kinderen Marleen, John en Harry opgroeien. Na aanvankelijk als mijnwerker in Duitsland de kost verdiend te hebben, maakte hij al gauw de overstap naar Philips in Roermond. Uiteindelijk zou hij echter beroepskelner worden en dat was hem op het lijf geschreven. Hij verkeerde graag onder de mensen en dat maakte hem ook een tot een echt verenigingsman. Toen hij vroegtijdig arbeidsongeschikt werd maakte hij van de nood een deugd en ging hij als vrijwilliger bij de voetbalclub aan de slag, eerst op en rond het veld en later (samen met zijn vrouw) als kantinebeheerder. Toch bleef er ook nog tijd over om samen met de kleinkinderen door te brengen. Nadat zijn vrouw in 2000 vroegtijdig was overleden, betrok hij als eerste een van de aanleunwoningen bij de Bosscherhof. Omdat hij niet graag alleen was nam hij maar al te graag deel aan de activiteiten die in het zorgcentrum georganiseerd werden. Toch was hij ook vaak buiten te vinden, vooral als hij samen met zijn kameraden per scootmobiel door Herkenbosch en omgeving struinde. Zijn gezondheid liet al eerder te wensen over, maar de tweede lockdown ten gevolge van de Coronacrisis hakte er toch behoorlijk bij hem in. Toen hem onlangs ook nog zijn zwager Jac (Tellers), met wie hij zo vaak was opgetrokken, kwam te ontvallen, werd het van kwaad tot erger en moest hij vlak na nieuwjaar zelfs in het ziekenhuis worden opgenomen. Daar kwam hij – voorzien van het sacrament der zieken – op dinsdagmorgen 5 januari te overlijden. Na de uitvaartmis werd hij bij zijn vrouw op de gemeentelijke begraafplaats te rusten gelegd.
St. Jozefjaar
Eind vorig jaar (8 december j.l.) zorgde paus Franciscus voor een verrassing door 2021 uit te roepen tot St. Jozefjaar. Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook de rol van Jozef als

patroonheilige van de arbeiders. “De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden,” aldus paus Franciscus. Volgens hem lijken ze daarmee op de heilige Jozef: “Deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is.” Op de feestdag van Sint-Jozef (19 maart) begint een tweede themajaar: het Jaar van het Gezin. Op die dag is het precies vijf jaar geleden dat de pauselijke brief ‘Amoris Laetitia’ over het gezin werd gepubliceerd. Met dit jaar wil de paus het sacrament van het huwelijk opnieuw onder de aandacht brengen, maar ook gezinnen in staat stellen om actieve getuigen van het familieapostolaat te worden en jongeren bewust te maken van het belang van een goede voorbereiding op hun eigen liefdes- en gezinsleven.
Gebed tot de heilige Jozef (Br. René Stockman FC)
Heilige Jozef, bewaarder van het Heilig Huisgezin, bescherm onze gezinnen. Verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Sta ons bij in de strijd tegen het kwaad. Geef ons de moed om iedere dag onze plichten te vervullen en de Wil van God te volbrengen. Weerhoud onze tong van onwaarheid en kwetsende woorden. Verlicht ons verstand als wij beslissingen moeten nemen. Sterk ons in tegenspoed en in ontmoediging. Verstevig onze liefde opdat in ons gezin steeds wederzijds vertrouwen en verdraagzaamheid zouden heersen. Keer alle gevaren naar ziel en lichaam van ons af: aan huis, bij de arbeid en op de weg. En moge tenslotte God steeds de ereplaats bekleden in ons gezin en in onze harten. Heilige Jozef, patroon van de heilige Kerk, help onze paus, bisschoppen, priesters en religieuzen en help heel speciaal onze gezinnen en de jongeren die mogen opgroeien. Dat het Heilig Huisgezin, waarvan U de toegewijde vader was, een afspiegeling moge vinden in onze gezinnen. Amen.
Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?
Herkenbosch: NL52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus
Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas
Montfort: NL 39 RABO 013 4704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina
St. Odiliënberg: NL 58 RABO 0138 1020 82 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 of NL 63 INGB 0001 170 840 t.n.v. RK Kerk St. Matthias Vlodrop: NL 10 RABO 01546 00512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus
Tot slot
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [email protected] Jos. L’Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 – [email protected]
Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825
Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765
Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154
Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215
Lian Overbeeke (Posterholt), jeugd- en jongerenwerk, diaconie, tel. 06 – 526 20 245 Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 – [email protected] Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 – [email protected] Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 – [email protected]
Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 – [email protected] Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 – matthia[email protected] Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 – [email protected]Posted in: algemeen, roerdalen, roermond