pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By april 15, 2020 11:57 am Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: (Wist u…week 16 in 2020)

Posters Journaal:…d’r mit de patsj noa sjmiete..

Wist u…

…dat we vorige keer konden melden dat het vroegere bankgebouw aan de Heerbaan verbouwd wordt tot een 24 uurs fitnesscentrum (naast de bestaande fysiopraktijk) is ook het voormalige ‘nieuwe’ gemeentehuis al verbouwd tot 3 maisonnettes en een aantal 2 persoonshuishoudens. En ook het al jaren leegstaande gebouw van de woningvereniging aan de Heerbaan (naast de voormalige crèche) krijgt een woonbestemming voor (zeer) kleine huishoudens: rond 45 stuks!

…dat we verder gaan met de oplossing van de laatste vragen deel 1 Jaarwisselings Kwis 2020:

… dat vraag 16 luidde: Als er sprake is van ‘een slag hout’ dan wordt bedoeld: a. een kleine houtopslag, b. hout dat nog in de boom hangt, c. een bosperceel, d. een omvangrijke hoeveelheid pas gekapt hout. Antwoord a of chy

…dat vraag 17 was: Huub Schmitz uit Posterholt heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt als amateurarcheoloog voor de Roerstreek. Hij heeft daarbij ook een bijzondere schat ontdekt: een hoeveelheid munten in goud en zilver uit de oudheid. Waar heeft hij die aangetroffen? a. bij de Leygraaf, b. bij de Roer. c. bij de Vlootbeek. d. bij het Elfenmeer. Antwoord: c. Is goed.

…dat 18 een fotovraag was : Een bijzonder gezelschap: voormannen uit het culturele verenigingsleven in Posterholt uit het verleden staan op deze foto. De plaat wordt “gedomineerd” door een aantal personen, familie van elkaar, uiteraard met dezelfde achternaam. Welke naam is dat? a. Meijers, b. Willlems, c. Smeets, d. Schmitz. Antwoord b. Is goed (“ vanne sjnieder “, met royale snor pater familias Sjnieder Hannes.

..dat opgave .19 luidde: . Ergens op de wereld bestaat de zogeheten Posterholtstraat. Als een dankbare herinnering. In welke plaats ligt die straat? a. In het Duitse Bad Endbach (waarmee Posterholt jarenlang vriendschapsbanden onderhouden heeft) b. St.Odilienberg, c. Susteren, d. Vlodrop. Antwoord c. Is goed. Zulks vanwege de opvang van honderden inwoners uit Susteren in Posterholt in WO II.

…dat vraag 20 was: We geven een aantal getallen in een reeks, die – na goed bestuderen – een verband met elkaar hebben: De vraag is welk getal staat op de plek van het vraagteken: 2-5-9-14-?-27-35-44 Is dat: a. 22, b. 19, c. 23, d. 20 Antwoord d is goed. Telkens 1 erbij, te beginnen bij 3, plus 4 plus enz.

…dat op 21 weer ‘n fotovraag stond: de foto toont een Posterholtenaar die een bekend lied/gedicht heeft geschreven en wel “Mien dörpke aan ’t Vloat”. Wie is deze Posterholtenaar? a. Pierke Claessen, b. Jules Geradts, c. Jozef Jorissen d. Pierke Braun.
Antwoord d. Is goed, helaas stond er de foutieve foto bij. Nu de goede.

(wordt volgende keer vervolgd met deel 2 ook weer in delen)

…dat we ook deze keer niet ontkomen aan opmerkelijk nieuws rond heg “coronavirus”’, welke ziekte de samenleving op zijn kop zet en helaas okk in Posterholt en omgeving al slachtoffers heeft geëist. Ons medeleven en een moment van bezinning zijn hier op zijn plaats.

…dat de Amerikaanse ­president Donald Trump wist het in februari nog zeker: als het eenmaal lente is, verdwijnt de coronapandemie snel.6 ‘De hitte doodt dit soort virussen doorgaans’, zei hij.
….dat men met zomerweer het sars-CoV-2-virus geeft ook doodt maar het vooralsnog geen krimp. Dat wil niet zeggen dat Trump helemaal on­gelijk had met zijn uitspraak: sommige ­virussen vertonen inderdaad ­seizoenspieken en -dalen, en niet zelden vallen die pieken in de ­winter. Er zijn overigens ook ­virusziektes die in de lente of de zomer pieken.

….dat toen er nog niet tegen gevaccineerd werd, piekten de mazelen in april, rodehond in mei en polio in augustus.
( foto
….dat ook de winter verrassingen heeft: Het influenzavirus, dat griep veroorzaakt, piekt in de gematigde streken van het noordelijke halfrond, waar de helft van de wereldbevolking woont, doorgaans rond februari-maart. Ook de vier ‘klassieke’ coronavirussen die verkoudheden veroorzaken (andere coronavirussen dus dan het nieuwe sars-CoV-2), pieken ’s winters.

…dat niemand weet of het nieuwe coronavirus dat voorbeeld zal volgen. Maar wat we weten over ­andere virusziektes biedt weinig hoop dat we over een paar weken van corona af zijn.

…dat ook nog on­bekend is wat de winterpiek bij griep en andere virusziektes veroorzaakt. Het kan ermee te ­maken hebben dat de lucht in ­onze streken in dat seizoen droger is – van koude, droge lucht is (in het lab) aangetoond dat die de verspreiding van het griepvirus bevordert.

… dat verder ook onderzocht moet worden of dat ook geldt voor het nieuwe coronavirus, moet nog worden uit­gezocht. In een recente (voor)­publicatie op de medische dataserver Medrxiv wijst de Amerikaanse epidemioloog Marc Lipsitch (Harvard School of Public Health) erop dat het nieuwe coronavirus ook in warme en vochtige klimaten prima gedijt – kijk maar naar Singapore, dat bijna op de evenaar ligt.

…dat een andere verklaring voor de winterse piek van (sommige) ­verkoudheden en griep(jes) is dat de mensen dan meer tijd doorbrengen in slecht geventileerde binnenruimtes, waar ze dicht op elkaar zitten en elkaar makkelijk besmetten. ’s Zomers zitten ze ­buiten, wat de besmettingskans verkleint. Zo meldt de Standaard, een Belgische

…dat de puzzel van vorige keer best pittig was: de gezochte plaatsnaam was: Hollandscheveld

….dat er ook zaken-nieuws is: begin april bij de firma Theelen aan de Posterse Middenweg er een korte feestelijke bijeenkomst was. De directie huldigde twee jubilarissen: William Simons die 12,5 jaar in dienst van het bedrijf en John Geerlings die maar liefst 30 jaar in dienst was. Een feestje is later gepland indien de Corona-maatregelen het weer toelaten.

…dat de burgemeesters in het land zullen op 24 april persoonlijk contact opnemen met de om en nabij 3000 te decoreren burgers om hen te vertellen “dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd” – zo zegt men dat dan –
om hen te benoemen in een ridderorde.
Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kan vinden, zal er gezocht worden naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het

….dat Provinciale Staten van Limburg hebben maandag 6 april 2020 ingestemd met het voorstel om de startersregeling te verbeteren en 7 miljoen euro extra vrijgemaakt. Hiermee kunnen nog meer starters op de woningmarkt aan een eerste woning worden geholpen. De grote inzet van Limburg voor starters wordt hiermee nog verder uitgebouwd. Met deze extra 7 miljoen bedraagt de totale provinciale bijdrage aan het Startersfonds circa 56 miljoen euro.

…dat met name starters het steeds moeilijker hebben op de Woningmarkt, ook in Limburg. Het aandeel starters loopt steeds meer terug. Dit komt onder andere door de stijgende huizenprijzen. De Provincie steunt sinds 2006 de starters actief via de Startersregeling. Bij het uitvoeren van de regeling wordt er nauw samengewerkt met 28 van de 31 Limburgse gemeenten. De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen en dragen aan elke Starterslening 25% bij. De Provincie draagt zorg voor 75%.
…dat er inmiddels ruim 3300 leningen verstrekt. Met de lening verbetert de positie van de (koop)starters op de woningmarkt. En als meer starters een woning kunnen kopen, bevordert dat de doorstroming op de woningmarkt.

…dat Gedeputeerde Dritty: “Met de starterslening ondersteunt de Provincie Limburg zowel de starters als de gemeentelijke en provinciale beleidsdoelen. Dat zijn dus twee vliegen in een klap. Of eigenlijk drie, want de financiering van deze lening is voor de Provincie een verantwoorde investering: de provinciale inleg komt terug met rente en wordt opnieuw ingezet. Bovendien kan de regeling in de huidige moeilijke tijden de starters hopelijk ook een extra steuntje in de rug geven”.

…dat het uitgangspunt voor de startersleningen is het verbeteren van de positie van een starter op de woningmarkt. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen voor starters. Hiervoor wordt een tweetal maatregelen genomen:
1. De maximale koopsom voor een Starterslening wordt verhoogd naar 225.000 euro. Hierop volgt dat starters ook meer kunnen lenen. Dit wordt 45.000 euro in plaats van 37.500 euro.
2. Samen met gemeenten wordt bekeken of woningbouwplannen voor starters versneld kunnen worden. Uit een recentelijk onderzoek blijkt namelijk dat gemeenten voor starters in totaal nog voor ruim 700 woningen aan plannen hebben liggen.

…dat starters, die een lening afsluiten, hoeven deze lening pas over drie jaar te gaan aflossen. Samen met SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) wordt nu ook onderzocht of starters, die al een lening hebben afgesloten en die nu door de crisis in een moeilijke financiële situatie terecht zijn gekomen, uitstel van aflossing kunnen krijgen.

…dat voorts de Provincie onderzoekt eveneens of ook de Verzilverlening, samen met de gemeenten, ingezet kan worden. Daarmee wordt het mogelijk dat ouders de overwaarde op hun woning inzetten voor een bijdrage aan de eerste woning van een of meerdere kinderen.

.
….dat we besluiten met dialectwoorden: gank voet ( = ga weg: uitdrukking bijna uitsluitend aan grens met Duitsland); versjangeleerd (= verwoest); knonnezaat (= stomdronken); juunkerkes ( = duizendschoon: bloem); perfietelik (= zuinig); d’r mit de patsj noa sjmiete (= met de pet naar gooien).

( Copyright en samenstelling: Jacques Biermans)

——

Directielid Theelen ( rechts) overhandigt ook bloemen aan de jubilarissen Zsimons ( links) en Geerlings ( midden)Posted in: algemeen, gedicht, roerdalen