pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 10, 2020 8:58 am Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: ( Wist u…week 2 in 2020) met Onuitwisbare en bekroonde oorlogsherinneringen van Mia Hilkens-Bruekers uit Posterholt

Wist u…

…dat we starten met het bekroonde verhaal van de Posterholtse Mia Hilkens-Bruekers hoe zij Kerstmis 1944 heeft ervaren toen zij zag hoe Duitse soldaten in de Posterse parochiekerk die tegenover haar ouderlijk huis aan de Markt stond.
…dat haar beleving van die kerstnacht-mis later in het damesblad Margriet met een gouden tientje is bekroond en gepubliceerd is als Brief van de Week
…dat we hier de brief van destijds, ondertekend met Mia Hilkens, letterlijk afdrukken, zulks ook omdat het eind januari as het 75 jaar geleden Posterhokt bevrijd is van de Duitse bezetter. De boodschap die eruit spreekt, blijft actueel in elke oorlog.7
…dat hier de bekroonde brief volgt:
…dat de titel luidde in de Margriet: zo mooiklinkend toen het zStille Nacht”
… “Kerst 1944. Voor het eerst mocht ik mee naar de nachtmis. Met mijn kleine hand veilig in moeders warme hand stapte ik stil door de donkere nacht. Het merendeel van de kerkgangers bestond uit moeders met kinderen, uit meisjes, oudere vrouwen en mannen.
Alle jongere mannen hielden zich schuil, net als vader en moeders broer, die bij ons in woonde.6 Ze waren ondergedoken. Een strakke vrieslucht, een hemel bezaaid met sterren, maar geen klokgebeier”.
…dat de brief vervolgt: “Een paar maanden eerder had ik angstig staan kijken toen de kerkklokken uit de kerktoren werden neergelaten. Enkele soldaten hadden ons, kinderen, vloekend wegejaagd maar toch hadden we gezien hoe twee vrachtwagens met onze kerkklokken richting grens reden . Door de grote kerkdeur, slecht ten dele open, schuifelden winters geklede mensen het schaars verlichte gebouw in”.

… dat de bekroonde brief verder gaat: “Maar ineens hield ik verschrikt mijn pas in: mijn ogen hadden zwarte laarzen en grijs groene uniformen ontdekt. En boven de kragen van die uniformen zag ik mannenhoofden, met blond en met zwart haar en twee al wat kalend. Helmen droegen ze niet. Fluisterend stelde moeder me gerust. Een misdienaar stak kaarsen aan. Het orgel, nog in zijn volle glorie, liet zijn eerste akkoorden door de ruimte zweven. Een kerstlied werd herkenbaar: het al aloude Stille Nacht, Heilige Nacht.
Een sonore mannenstem zette in, een tweede en een derde volgde; de klanken zwollen aan en vulden de gewelven met het prachtige geluid van de soldatenstemmen. Het ene kerstlied na het andere zongen ze.”

…dat de brief eindigt met: “Verwonderd keek ik naar moeder op, die ontroerd naar me knikte. En ik zie je zo en ook kunnen openen
‘Ook op hen wacht een moeder, een verloofde, een vrouw en kinderen, die nu zonder hen Kerstmis vieren’, zei ze op weg naar huis. Die woorden heb ik nooit kunnen vergeten.”
Was getekend: Mia Hilkens, Posterholt
…dat over de bevrijdingsherdenking hier nog bericht wordt.
…dat de uit-tip daaromtrent hier nog eens herhaald wordt:
…dat dat de prachtige en verhelderende expositie is in het HVR-museum te St Odilienberg over Verzet en Bevrijding in de Roerstreek ( verhelderend voor jeugd en volwassenen) Een aanrader is ook het bijbehorende boekwerkje, inclusidf dvd met niet eerder gepubliceerde oorlogsherinneringen vb Roertreekbewoners. Het boek en dvd is onder meer tot stand gekomen met de (oud-)Posterholtenaren Wim Veelen, Toos Schoenmakers-Visschers, Jan vd Varst,en Theo Cuypers. Dit alles onder de supervisie van de vice-voorzitter van de HVR.

…dat de Kiek Toen-foto van deze week betrekking heeft op de kerk aan de Markt, die ook in het verhaal van Mia Hilkens figureert en die door het oorlogsgeweld vernield is: de toren werd op 24 januari 1945 opgeblazen en viel in het middenschip: de hele kerk was in een keer vernield. Links op de foto de kerk en op de voorgrond het oude postkantoor wat later het (oude) gemeentehuis werd, en weer later het voormalige restaurant Rafaello: allemaal vergane glorie.
…dat aan de rechterzijde de woningen zichtbaar zijn van smid Jansen, Bruekers (vanaf 1937 textielzaak in dit pand) en Smeets.
…dat op de foto de derde van Posterholt is afgebeeld: de twee voorgaande stonden op dezelfde plaats en die werden afgebroken toen pastoor van Boom werd aangesteld; in 1874 begon hij voor de bouw van een nieuwe kerk te ijveren
…architect J. Kayser maakte een ontwerp van een grote neo-gotische kerk; aannemer werd Jan van Groenendael uit Nunhem want hij was me
22.375 gulden de laagste in
…dat op 13 oktoberu 1878 de nieuwe ikerk door de bisschop van Roermond ingezegend werd en in 1926 werd de kerk uitgebreid met een verlengd priesterkoor en aan weerskanten kinderkapellen
…dat toen onder het verlengde priesterkoor een bibliotheek, een patronaat en een kolenkelder ook nig werden gebouwd.
…dat eerder – in 1895 – een groot orgel in de kerk werd geplaatst.
…dat na de vernieling van de kerk door de oorlogshandelingen het KA-huis als noodkerk werd ingericht en spoedig daarna de huidige kerk aan de Hoofdstraat/Vurensteeg de vierde Posterse parochiekerk werd.
…dat we besluiten met dialect: diej hubbe vreej ( = zij hebben geen ruzie meer , vrede); inne pitsj zittte ( = in nood zitten ); eine goan pitsje (= eenn biertje gaan drinken); pitsjzjtang ( = nijptang); ein viel ( = een vijl); ein sjtove-iezer (= pook voor kachel).
(Copyright en samenstelling: Jacques Biermans)
———
Foto 2

De kerk op deze foto aan de oude markt: op de voorgrond het oude gemeentehuis

Foto 1
De met een gouden tientje bekroonde brief in destijds damesblad de Margriet van Mia Hilkens-Bruekers uit Posterholt.Posted in: algemeen, roerdalen, roermond