pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By juli 22, 2020 12:02 pm Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Wist u…( week 30 in 2020) Senioren met kritiek op overheden

Posters Journaal: ….sjoon vekansie veur jidderein en kom good truuk.…

Foto tekening Kruis Kiek Toen

…dat we de gemeentepolitiek even laten voor wat hij is en starten met Kiek Toen met een fraaie tekening van Karin Deneer op de HVR-kalender van 1982: het wegkruis op de verbindingsweg halverwege tussen de Voorste en Achterste Vorst in Posterholt. Dat dit symbolisch is voor mogelijk de goede overdenkingen de komende weken.

…dat de gemeente Roerdalen – zoals gemeld eerder op de site Roerdal Journaal – een brandbrief gestuurd heeft naar de minister van Binnenlandse Zaken met de mededeling, dat Roerdalen extra hard getroffen is door financiële maatregelen van het Rijk. Voor alle duidelijkheid: meer dan honderd gemeenten deden dat nu die met dezelfde sores rond financiën zitten.
…dat er nauwelijks nog een begroting rond te krijgen is – zo vinden de gemeentes, wanneer diezelfde begroting een tekort laat zien: in het geval van Roerdalen over dit jaar (2019) 3.618.905 euro, terwijl in plaats van dit negatieve saldo van 3,6 miljoen euro, gerekend was op een positief saldo van 48.000 euro.

…dat dat komt – aldus de gemeente – doordat er onder meer “vaste” tekorten zijn: doorgeschoven door het rijk, zoals de jeugdzorg voor liefst 930.000 euro . En wat dacht u van het overschrijden met meer dan 1 miljoen euro van de begroting van het gezamenlijk servicecentrum van Roerdalen met Echt-Susteren en Maasgouw. Wat een service!

Over het steeds terugkerend tekort voor de jeugdzorg moet de gemeente opdraaien en niet het rijk zoals voorheen. En daarover zegt een bekroonde briefschrijver S. Boltjes uit Lieshout in een landelijk ochtendblad over exact dezelfde situatie in zijn gemeente: “de jeugdzorg moet niet door de gemeenten gefinancierd worden, maar door de ouders. Die zijn en blijven (ook financieel) verantwoordelijk voor hun ikinderen. Zij zetten ze in de wereld.”

FOTO RUTTE en OF KOOLMEES

..dat dat een dezer dagen een boze discussie opleverde tussen enkele Roerdalenaren, en wel senioren, die gezamenlijk voor het eerst na de zware coronatijd in klein verenigingsverband bijeen kwamen. En daarna aan het nakaarten sloegen. Minister Koolmees (foto) kreeg als eerste de volle laag, want het pensioen van de senioren staat al 10 jaar stil: geen cent erbij. En zo kan het kabinet Rutte, wat betreft deze Roerdalense senioren, direct vertrekken.”Rutte helpt iedereen, behalve de 55-plussers”

…dat de ene senior zei dat op lokaal terrein “de gemeente Roerdalen een veel te grote broek aantrekt. Ze had veel eerder moeten ingrijpen met bezuinigen. En niet bij de inwoners! Hij: “Wat levert een Klein Geluk-gemeente nou werkelijk op. Mooi voor het imago misschien, maar geen enkele toegevoegde waarde voor de inwoners”. Een andere senior: “Zitten we met zo’n tekort te wachten op een amateurkunst-marathon met exposities in de hele gemeente, inclusief samenwerking met het Duitse Wassenberg. Het is toch geen tweede Thorn waar provinciale kunstenaars zelfs hun best moeten doen om boven het maaiveld uit te steken”.

FOTO MAX VERSTAPPEN RACE

…dat Roerdalen op sportief gebied niks betekent: “Of moeten we Monegask Max Verstappen als “een van ons” betrachten, hoewel hier alleen zijn vader geboren en opgegroeid is; mijn vraag is dan ook doet men hier iets met ‘de merknaam ’ Verstappen. Is er ooit een poging gedaan om die naam te ‘vermarkten’ en mag dat überhaupt wel?”.

…dat weer een andere discussiedeelnemer zich erover verbaasde dat een vrij kleine gemeente als Roerdalen zoveel geld, meerdere tonnen per jaar, kwijt was aan Jeugdzorg. Hij zei ook “dat de gemeente maar eens de tering naar de nering moest zetten, de komende jaren. Want in 2021 is het tekort bijna 2 miljoen en dan loopt het op tot 2024 tot meer dan 2,5 miljoen. En waar blijven al die gemeentelijke rekenmeesters als bij het huidige tekort van 3,6 miljoen voor liefst 1,7 miljoen veroorzaakt wordt door de ontwikkelingen in recreatiepark Elfenmeer. Schande, zo’n beleid verdient een donkergele, bijna rode kaart. Maar het pluche zit lekker bij de verantwoordelijken”, zo redeneerde hij.

…dat volgens deze senioren daarbij straks de OZB (onroerend goed zaakbelasting) “als eeuwige melkkoe gebruikt gaat worden, staat voor hen vast: de raad kan geen andere kant op…”

…dat de senioren zich vervolgens afvroegen “of het waar zou zijn dat Roerdalen in verhouding zoveel geld kwijt is aan externe bijstand (oa juridische, planologische ed) en aan samenwerkingsverbanden , die zo weinig positiefs opleveren voor de gemeente”, zo vroegen de discussiedeelnemer samenvattend af. “Of is ons ambtenarenapparaat niet berekend op zijn taak en moet daarover eens een kwaliteitsonderzoek plaatsvinden”.
…dat weer een ander ervoor pleitte “allerlei plannen tegen het licht te houden om te kunnen bezuinigen, tot en met het houden van een nieuwjaarsreceptie en een ambtenarenuitstapje, als dat er nog is, toe. Is dit nog wel van deze tijd?” “Binding”, wierp de ander tegen” “Want”, zo concludeerde weer een ander: “Het echte bedrijfsleven heeft dit soort zaken al eerder achter zich gelaten. En wat is een gemeente nu eigenlijk meer dan een bedrijf? Het is een dienstverlenend bedrijf, dat zo effectief moet opereren op de markt en taken die te duur zijn, moet afstoten. Punt uit”.

…dat de een weer vervolgde: “Ook zaken als onderzoeken naar bijv. communicatie kosten veel geld en relatief weinig respons opleveren. Het lijkt erop dat onderzoeksbureaus elkaar in stand houden en waarvan de resultaten de ene keer verrassend en de andere keer voor de hand liggend zijn. Met als netto gevolg: er verandert soms wel iets en de andere keer niets. En dan is de ene keer een verandering niet altijd een verbetering en is de andere keer een een verbetering niet altijd een goede wijziging. En wie betaalt uiteindelijk het gelag: juist de Gewone Man…
.
…dat het “verder ook een goede zaak zou zijn als er wellicht ook nóg een bestuurslaag bij de overheid gesaneerd zou worden: de provincie. Niet weg, maar goed saneren! Wat is de toegevoegde waarde van deze extra bestuurslaag met veel te veel statenleden. Om nog maar te zwijgen van het aantal ambtenaren, dat er bij de provincie zit, en ook nog (te?) rijkelijk beloond wordt. IOm vervolgens ook nog maar eens hardop uit te spreken dat al de ambtenaren van hoog tot laag, zowel bij gemeente als provincie, bovenmatig royale pensioengelden opstrijken, die verre die van het reguliere bedrijfspensioen overstijgen”.

…dat “ dan het allerergste is: wie in de fout gaat wordt niet ontslagen, hooguit overgeplaatst. Kom daar in het bedrijfsleven maar eens om. Dan is daar dossiervorming al geschied en wordt het tijd om van elkaar afscheid te nemen. Dag, Gewone Man….” Tot zo er de discussie.8

FOTO 2 kol
…dat we hier een foto publiceren van Roncalli en Meisjesgilde die een tweedaags minikampje gehouden hebben en dit jaar vanwege coronatijd niet groter konden “uitpakken”.

….dat de uitgaanstip voor meer weken is: sinds begin juni is het museum van de Heemkundevereniging Roerstreek in St Sint St. Odilienberg aan het Kerkplein weer deels open. Speciaal voor de
tentoonstelling Onderduikers en Verzet in de Roerstreek. Die kan weer worden bezichtigd. Er gelden de gebruikelijke openingstijden (en enkele voorwaarden: bij voorkeur dient u uw bezoek via [email protected] of telefonisch (0475 532 895) tijdens openingsuren te reserveren. Mocht u zonder reservering komen, dan bepaalt de museumbeheerder of u gezien de coronamaatrdegelen op dat moment het museum kunt bezoeken. De overige ruimte is vanwege een herinrichting niet toegankelijk.

…dat vanwege alle beperkingen is de toegang gratis. Uiteraard mag de toegangsprijs gedoneerd worden in de bus. Openingstijden: Dinsdag, woensdag, donderdag en zondag van 13.30-17.00 uur. De entree bedraagt € 4,
Het boek bij deze speciale expo is te koop voor € 10,- en de dvd voor € 8,-. Op verzoek worden rondleidingen verzorgd, ook buiten de openingstijden. Neem contact op via [email protected]

FOTO hier foto van Wim van Montfort

…dat we hier een foto plaatsen van en de loftrompet steken aan het adres van Wim van Montfort (“Wim van Greetje”) uit Posterholt, die na enkele tientallen jaren uitgeluid is als leerkracht bij de plaatselijke basisschool De Draaiende Wieken. Hem viel – heel terecht – een warm afscheid ten deel. De hele school was erbij betrokken en vele leerlingen en oud-leerlingen (en ouders en collega’s) hebben Wim geprezen als een “onderwijzer pur sang”, die oog en oor had voor elke leerling. Op de foto zwaait Wim gedag naar de school en gaat nu genieten samen met zijn vrouw en aanhang genieten van het pensioen. Welverdiend.

…dat we besluiten met dialect: vreutele (= peuteren), friemelen ( = fijntjes peuteren); de inkel vursjtoek (= de enkel verstuikt); ein hemp aandoon (= een hemd of shirt aantrekken); ein welske maake (= een wals dansen); wiewater (= wijwater – door priester gezegend water); wienbol (= soort snoep waaraan gelikt werd); leknaas (= snoepneus) doe bus ein leknaas (= een allesbehalve goede eter); eine pitsjer ( = iemand die niet goed of te kieskeurig is met eten).

PS 1: Na de zomeronderbreking van de komende drie weken start de dialectrubriek (tijdelijk) in een andere vorm, en de samenstelling ervan komt van Henk Kars, auteur van het Posters Woordenboek.

PS 2 : Sjoon vekansie veur jidderein en kom good truuk.

(Copyright en samenstelling: Jacques Biermans)
——-Posted in: algemeen, roerdalen