pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 28, 2015 11:25 am Lees verder →

Roermond geeft impuls aan cultuureducatie in primair onderwijs: 23 scholen

AA Impuls-cultuureducatie-primair-onderwijs-(foto-Peter-Wijnands)
Roermond/Swalmen – Donderdag 22 januari 2015 ondertekenden Stichting Swalm & Roer, SIEN (werkmaatschappij Stichting Cultuurpad), Stichting ECI (namens het culturele veld) en de Gemeente Roermond een convenant dat gericht is op stimulering van cultuureducatie in het primair onderwijs in Roermond.
In de beleidsagenda cultuur 2014-2015 van de gemeente Roermond is het versterken van cultuureducatie in het primair onderwijs benoemd als één van de speerpunten. In de afgelopen periode hebben bovengenoemde partijen hard gewerkt aan het opzetten van een pilot Cultuureducatie Primair Onderwijs. De pilot is uitgegroeid tot een stimuleringsprogramma waarin alle 23 scholen van de Scholenstichting Swalm & Roer meedoen en ook de scholen voor speciaal onderwijs kunnen aanhaken. Betrokken partijen hebben elkaar gevonden in de ambitie niet een eenmalig project op te zetten, maar een meerjarige ontwikkeling in gang te zetten.
Het Stimuleringsprogramma Cultuureducatie Primair Onderwijs 2015 – 2018 beoogt een duurzame ontwikkeling op gang te brengen, gericht op de kwalitatieve verbetering van cultuureducatie op de scholen voor primair onderwijs. Zowel een inhoudelijke impuls als ook het optimaliseren van de afstemming van het aanbod van de culturele partners (waaronder bijvoorbeeld de ECI Cultuurfabriek, Bibliorura en Cuypershuis) op de vraag vanuit het onderwijs. Daarbij zal er specifieke aandacht zijn voor kunsteducatie (alle disciplines, bijvoorbeeld toneel, dans, muziek), erfgoededucatie en mediawijsheid.
Doelstelling van het stimuleringsprogramma is onder meer bijdragen aan de ontwikkeling van de creativiteit van leerlingen en verdere bewustwording van hun (culturele) leefomgeving. Wat speelt er om ons heen en welke denkbeelden zijn er? Daarnaast zien we voor cultuureducatie ook een belangrijke rol in de verbinding met de wijk door scholen hierin een prominentere plek te geven en wijkbewoners te betrekken, onder andere met naschoolse cultuureducatie en verlengde schooldag.
Betrokken partijen onderstrepen met het ondertekenen van het convenant zich met hun eigen expertise in te zetten, en in samenhang met de anderen partijen, bij te dragen aan de verdere verbetering van de cultuureducatie in het onderwijs. Dat betekent ook het creëren van de noodzakelijk randvoorwaarden waaronder inzet van financiële middelen en menskracht. Daarbij is deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuureducatie voor de betrokken professionals, zowel bij de scholen als bij de aanbieders van projecten, ook één van de doelstellingen.
De gemeente draagt zorg voor een eenmalige investering van € 15.000,- voor het opstarten van het stimuleringsprogramma en de uitvoeringskosten van een pilotperiode (2015). Stichting Swalm & Roer oormerkt een bijdrage van € 10,90 per leerling per jaar voor cultuureducatie en levert een bijdrage van € 15.000,- voor de bekostiging van een Bovenschools Coördinator Cultuureducatie en inzet van uren voor een Interne Cultuur Coördinator (ICC-er) per school. SIEN en Stichting ECI committeren zich met inzet van expertise en ondersteuning.
De voortgang en evaluatie van het project is verankerd in de werkgroep Cultuureducatie Primair Onderwijs. Die maakt deel uit van het Platform Cultuur Roermond. In Platform Cultuur Roermond is het culture veld verenigd waaronder naast de culturele instellingen ook de VVV, het voortgezet- en basisonderwijs en Wel.Kom. Onlangs is René Imkamp unaniem voorgedragen door de betrokken partijen tot voorzitter van Platform Cultuur Roermond.
Cultuurburgemeester Madelief Dronkers zet laatste stempel op afspraken over cultuureducatie – die vandaag ondertekend zijn door Stichting Swalm & Roer, SIEN (werkmaatschappij Stichting Cultuurpad), Stichting ECI en de Gemeente Roermond
Op de fot: Cultuurburgemeester Madelief Dronkers zet laatste stempel op afspraken over cultuureducatie – die vandaag ondertekend zijn door Stichting Swalm & Roer, SIEN (werkmaatschappij Stichting Cultuurpad), Stichting ECI en de Gemeente Roermond (foto Peter Wijnands).Posted in: roermond