By juni 3, 2014 6:29 pm Lees verder →

Roermond: geen bezwaren tegen wethouders

Roermond – Er zijn geen bezwaren gevonden tegen de benoeming van de voorgestelde wethouders voor Roermond. Dat is de eindconclusie van de Commissie Benoembaarheid Wethouders. Met deze eindconclusie is de weg vrij de voorgestelde wethouders as. donderdag, tijdens de raadsvergadering definitief te benoemen. Wel adviseert de commissie de wethouders collegevergaderingen te verlaten als er zaken worden behandeld die de wethouders direct of indirect (kunnen)raken. De burgemeester is ziek en wordt in deze vergadering vervangen door Dre Peters.Posted in: roermond