pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By september 17, 2012 11:02 am Lees verder →

Roermond inventariseert parkeerwensen voor nieuw beleidsplan

Roermond – De Gemeente Roermond is bezig met het opstellen van nieuw parkeerbeleid voor de hele gemeente. De basis is reeds gelegd in de nota ‘Parkeervisie Roermond 2012-2020’ die op 10 mei 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad. Om nieuw parkeerbeleid te kunnen opstellen is het noodzakelijk inzicht te hebben in hoe het parkeren op dit moment precies functioneert en hoe dit door de verschillende parkeerders wordt ervaren.
De eerste stap betreft de inventarisatie van de huidige situatie. Naast het analyseren van allerlei parkeergegevens worden ook de verschillende doelgroepen benaderd. Zo worden bewoners bijvoorbeeld steekproefsgewijs door middel van een enquête bevraagd over parkeren in hun wijk. De enquêtes worden deze week verspreid en kunnen tot 1 oktober a.s. worden ingevuld. Bezoekers van Roermond worden op straat ondervraagd over hoe zij het parkeren in de stad ervaren. Ondernemers en stakeholders krijgen de kans om mee te discussiëren via een open podium op internet en middels een parkeermarkt.
Alle onderzoeksgegevens samen zullen een goed beeld geven van parkeren in Roermond, hoe bestaande maatregelen functioneren, waar zich problemen voordoen etc. Op basis van deze resultaten kan uiteindelijk het nieuwe parkeerbeleid op maat worden vormgegeven zodat de belangen van de verschillende doelgroepen binnen de gemeente zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Wethouder Gerard IJff: “Het is belangrijk dat het brede draagvlak van de parkeervisie zich doorzet in de parkeernota. Dit wordt bereikt door een zorgvuldige aanpak zoals we nu van plan zijn”. Het ligt in de planning het resultaat te agenderen voor de raadsvergadering van maart 2013.Posted in: roermond