pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 21, 2012 2:05 pm Lees verder →

Roermond pakt illegale hennepkwekerijen aan en sluit 20 panden

Roermond – Twintig panden in Roermond waar hennep is gekweekt staan op de nominatie om tijdelijk te worden gesloten. Op last van de burgemeester Henk van Beers zijn de eerste sluitingsbevelen aan de eigenaren en bewoners bekendgemaakt. In overweging is nog om de feitelijke uitvoering voor de sluiting op te schorten. Van Beers roept dringend op om nog niet ontmantelde hennepkwekerijen te demonteren en de illegale praktijken te stoppen. Ook uit het oogpunt van veiligheid is er sprake van een verhoogde urgentie. Bij een brand dinsdagnacht in een woning aan het Gebroek bleek een hennepkwekerij in het pand. Bewoners van twee panden ernaast kregen noodgedwongen elders onderdak.

“Het besef moet doordringen dat het menens is. We moeten en zullen ook ingrijpen omdat hennepkwekerijen illegaal zijn en een gevaar opleveren voor de directe omgeving. Zie het Gebroek. Het zwaard van Damocles hangt hun boven het hoofd. Het gaat niet alleen om het juridische gegeven, maar vooral ook om de veiligheid. Het is zeer risicovol om een hennepkwekerij er op na te houden. Denk aan de brandveiligheid en mogelijke wateroverlast. Als we moeten ingrijpen komen mensen gewoon op straat te staan, ouders en kinderen, en dat is onwenselijk. Bovendien kost het de samenleving veel geld en mankracht een illegale hennepkwekerij te ontmantelen. Ik ben bereid om illegale kwekerijen een laatste kans te bieden om plantjes en apparatuur zelf op te ruimen.”

De aanpak van illegale hennepteelt vereist een gesloten aanpak. De illegale telers maar ook de growshops, die de apparatuur leveren, moeten worden belet in hun activiteiten die met illegale hennepteelt te maken hebben. Hennepteelt vindt in de regel plaats met apparatuur die in vele gevallen in een growshop wordt gekocht.

Roermond heeft integrale veiligheid als speerpunt van beleid. De bestuurlijke aanpak van de illegale teelt van hennep is onderdeel van dit veiligheidsbeleid.

De rechtbank heeft enkele weken geleden als eerste rechtbank in Nederland voor het eerst in principiële bewoordingen bevestigd dat de Roermondse gemeenteraad bevoegd is een vergunningstelsel voor een growshop in de Algemene plaatselijke verordening (APV) op te nemen. In deze rechtbankuitspraak was de weigering van een vergunning aan de orde voor een growshop en de rechtbank vond tevens dat de vergunning terecht door de burgemeester was geweigerd. In een andere zaak was de rechtbank van mening dat de gemeente terecht een vergunning vereiste voor de exploitatie van een smartshop.

De Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen en andere gebouwen waarin hennepkwekerijen worden aangetroffen te sluiten.
In februari 2011 zijn nieuwe beleidsregels vastgesteld door de burgemeester voor de bestuurlijke aanpak van hennepkwekerijen. Een hennepkwekerij is op grond van de Opiumwet verboden en de illegale teelt van hennep gaat vaak gepaard met andere vormen van criminaliteit.

De reacties op de eerste sluitingsbevelen komen er vooral op neer dat eigenaren aangeven niet op de hoogte te zijn en dat telers verklaren dat door derden te zijn overgehaald tot de illegale teelt over te gaan. Dat laat onverlet dat de burgemeester gebruik kan maken van zijn sluitingsbevoegdheid met alle mogelijke ingrijpende gevolgen voor de bewoners of gebruikers. Dat geeft tegelijk aan hoezeer gewaakt moet worden om in te gaan op eventuele aanbiedingen tot de illegale hennepteelt.

Van Beers hoopt dat potentiële huurders of eigenaren van koopwoningen zich niet laten verleiden tot verhuur aan onbekenden met mogelijk illegale bedoelingen en met alle nare gevolgen vandien.Posted in: roermond