pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By augustus 5, 2018 2:56 pm Lees verder →

Roermond pakt mobiele bandieten digitaal aan

Roermond – Mobiel banditisme eerder in beeld brengen én aanpakken. Dat is de gedachte achter de proeftuin met digitale sensoren die de gemeente Roermond, het Openbaar Ministerie en de Politie hebben opgezet. Zo wordt Roermond weer een stukje veiliger gemaakt.
Roermond trekt jaarlijks circa 10 miljoen bezoekers. Helaas óók mensen met minder goede bedoelingen. Zoals internationaal rondtrekkende criminele groepen, vooral afkomstige uit Oost-Europa. Daar hebben de inwoners en bezoekers van deze stad last van en zet de veiligheid onder druk; denk aan winkeldiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, babbeltrucs, skimming en zakkenrollerij. Een probleem dat ook in andere delen van het land speelt.
In de proeftuin wordt tegenover de creativiteit van mobiele bandieten een innovatieve aanpak gezet, gebaseerd op dataverzameling en –analyse.
Proeftuin: afwijkende patronen herkennen
Op strategische posities in de stad worden sensoren geplaatst die bijvoorbeeld geluid of een kentekenplaat registreren. De opgevangen informatie wordt geanalyseerd om zo afwijkende patronen te herkennen. Op deze manier komen potentiële daders in beeld die anders onder de radar zouden blijven. Wanneer het systeem een mobiele bandiet detecteert krijgt de politie een signaal en reageert hier actief op.
De uiteindelijke doelstelling is om de veiligheid voor bezoekers en inwoners te verhogen door het plegen van een strafbaar feit te voorkomen, daders te verstoren en de heterdaadkracht van de politie te vergroten. De proeftuin moet duidelijk maken welke sensoren daaraan het beste bijdragen.
Als blijkt dat gegevens niet gerelateerd zijn aan mobiel banditisme worden ze automatisch vernietigd. In het kader van de privacywetgeving is het Openbaar Ministerie intensief betrokken bij deze proeftuin.
Generieke Proeftuinvoorziening in Eindhoven
De pilot maakt deel uit van een landelijke ‘Generieke Proeftuinvoorziening’, waaraan meerdere proeftuinen zijn gekoppeld. Deze Generieke Proeftuinvoorziening is woensdag 11 juli gepresenteerd en geactiveerd in Eindhoven.
Samenwerken tegen mobiel banditisme

De laatste jaren is de samenwerking om mobiel banditisme tegen te gaan flink geïntensiveerd. Zo is er een internationaal samenwerkingsverband opgezet en vindt er bijvoorbeeld twee keer per jaar een uitwisseling plaats met de Roemeense politie. Ook informatie-uitwisseling tussen de Nederlandse en buitenlandse politiekorpsen komt steeds beter van de grond. Belangrijk is verder de samenwerking met het bedrijfsleven, want bijvoorbeeld het personeel van winkels moet alert zijn op het herkennen van verdacht gedrag. Denk aan toezicht, het labelen van kleding en het handhaven van winkelverboden. Ook het uitwisselen van informatie tussen bedrijfsleven en overheid helpt om mobiel banditisme tegen te gaan.Posted in: algemeen, politie, roermond