By juli 27, 2011 8:57 am Lees verder →

Roermondse bedrijven werken samen bij warmte-net: besparing en ook goed voor milieu

Roermond – Op 30 juni 2011 hebben vertegenwoordigers van de Gemeente Roermond, Rockwool BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Limburgse Werkgeversvereniging en het Agentschap NL de intentieovereenkomst ‘warmtenet-project’ ondertekend. Op korte termijn zullen nog meer bedrijven, zoals Sekisui Alveo BV, dit document ondertekenen (zie foto) . Met de ondertekening is de eerste stap gezet in de mogelijke realisatie van een warmtenet op industrieterrein Roerstreek-Noord en directe omgeving. De ondertekenaars verplichtten zich tot een gezamenlijke inspanning om te onderzoeken of een warmtenet voor dit industrieterrein een technische en economisch realistische optie is.

Via een warmtenet stroomt overtollige restwarmte van het ene naar het andere bedrijf. Die warmte wordt vervolgens bij de ontvanger gebruikt in bijvoorbeeld het productieproces of voor ruimteverwarming. Hierdoor neemt de totale energievraag af én wordt de benodigde energie zo optimaal mogelijk ingezet. De voordelen zijn niet alleen economisch van aard, maar ook goed voor het milieu en het klimaat. Er komt namelijk minder CO2 in de lucht.

Industrieterrein Roerstreek-Noord is één van de drie terreinen in Limburg waar met ondersteuning van Europese subsidiegelden in het kader van het overkoepelende project ‘ECO2PROFIT’ wordt onderzocht hoe bedrijven de vraag naar energie kunnen beperken, energie aan de bron kunnen besparen, duurzame energiebronnen kunnen inzetten en vrijkomende restwarmte zo efficiënt mogelijk lokaal kunnen hergebruiken. Warmtenet is een voorbeeld van een dergelijk proefproject.

Indien het project slaagt en daarmee een volgende stap kan worden gezet naar een warmtenet op Roerstreek-Noord, kan fase 2 van start gaan. Daarin worden juridische en organisatorische randvoorwaarden onderzocht, die nodig zijn voor realisatie van het net. In deze fase worden vragen beantwoord als: wie exploiteert, beheert en onderhoud het net? Het warmtenet-project is ook bedoeld om ervaring op te doen met dergelijke omvangrijke duurzame ontwikkelingen. Wat gaat goed en waar zitten de valkuilen? Deze ervaringen kunnen vervolgens elders in het land worden gebruikt om vergelijkbare stappen te zetten bij andere bedrijven.Posted in: roermond