pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By december 22, 2014 12:01 pm Lees verder →

Ruim voldoende voor openbaar vervoer in Limburg

Roerdalen – Het openbaar vervoer in Limburg is door de reiziger voor de afgelopen periode gewaardeerd met een dikke zeven. Dit blijkt uit de prestatiegegevens tot en met 2013 die de Provincie Limburg vanaf de start van de huidige concessies in 2006 inwint.

Tevredenheid
Met een piek van een 7,4 in 2008 is in 2013 in Noord-Limburg een klantwaardering van 7,1 behaald. Hoewel dit in vergelijking met het landelijk gemiddelde van een 7,4 teleurstellend is, betekent dit wel een hogere waardering ten opzichte van de start van de huidige concessie in 2006 (6,9). “De relatief lage waardering is met name te wijten aan de overbelaste Maaslijn. Wellicht dat door inzet van extra treinen dit najaar de klanttevredenheid weer toeneemt”, is de gedachte van verantwoordelijk gedeputeerde Patrick van der Broeck.
In Zuid-Limburg is de reiziger meer tevreden en waardeert het openbaar vervoer met een bovengemiddelde 7,6.

Gedurende de huidige concessie is het openbaarvervoeraanbod toegenomen. Het aantal dienstregelinguren in Noord- en Midden-Limburg is met bijna driekwart gestegen, in Zuid-Limburg met ruim een kwart. Parallel daaraan is het aantal reizigers gegroeid: in Noord- en Midden-Limburg met bijna 50 procent, in Zuid-Limburg met ongeveer 40 procent.

Veiligheid
De Limburgse reiziger voelt zich in de afgelopen periode immer veilig: in Noord- en Midden-Limburg is de waardering hiervoor een 7,6 en in Zuid-Limburg nog hoger met een 7,9. Dit ondanks een stijging van het aantal geregistreerde incidenten zowel in treinen en bussen als op stations en haltes. Hierop zijn diverse maatregelen genomen om de sociale veiligheid te verhogen.
Bovendien is het aantal gegronde klachten per 1.000 reizigers vanaf eind 2006 sterk gedaald. Na de invoering van de ov-chipkaart in trein (eind 2010) en bus (2011) is het aantal gegronde klachten tijdelijk gestegen, maar bereikte de teller in 2013 het laagste niveau sinds de start van de concessie.

Trein
Het treinvervoeraanbod is op de Heuvellandlijn vanaf eind 2006 met ruim de helft gestegen en het aantal reizigers met ruim een derde.
Op de Maaslijn omvat deze stijging ruim 10 procent, terwijl het aantal reizigers zelfs met een verdubbeling van maar liefst ruim 20 procent is toegenomen. Na de aanloopproblemen in het eerste concessiejaar voldoet de Maaslijn aan de hoge ‘op tijd’-norm van 92,5 procent. Op de Heuvellandlijn ligt deze zogenoemde punctualiteitsnorm op 94,5%. Deze wordt al vanaf het begin van de concessieperiode gehaald.
Heel Limburg kent verder een lage treinuitval: bij de Maaslijn is dat 0,45 procent en bij de Heuvellandlijn omvat deze 0,26 procent.

Bus
Ook het busvervoeraanbod is gestegen. In Noord- en Midden-Limburg is het met 80 procent toegenomen, zo ook het aantal reizigers. In Zuid-Limburg is het aanbod met een derde gestegen, terwijl het aantal reizigers met 40 procent is toegenomen.
De punctualiteit van bussen die te laat vertrekken is nauwelijks verbeterd en hierover zijn dan ook met de vervoerder verbeterafspraken gemaakt. Voor wat betreft het te vroeg vertrekken is dat met name te wijten aan technische onvolkomenheden van de registratie.
Afgezien van de beginperiode is de rituitval van de bus laag te noemen. Ligt de norm op maximaal 0,5 procent, in beide regio’s ligt de werkelijke rituitval ver daaronder: in Noord- en Midden-Limburg 0,13 procent en in Zuid-Limburg 0,09 procent.

Regiotaxi
Het aantal reizigerkilometers per Regiotaxi OV is de afgelopen periode drastisch gedaald: in 2013 tot minder dan 20 procent van het aantal in 2007. Met name de tariefverhogingen zijn hier debet aan, die ingesteld zijn om oneigenlijk gebruik van de regiotaxi tegen te gaan. Per zone is de prijs zelfs meer dan verdubbeld. Hoewel er een speciaal tarief geldt voor doelgroepen wordt daar relatief weinig van gebruik gemaakt.

Een overzicht van alle cijfers is te raadplegen in de brochure ‘Het Limburgse Openbaar Vervoer in Cijfers 2013’ die te downloaden is via de website van de Provincie LImburg.Posted in: roerdalen