pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By augustus 26, 2011 4:34 am Lees verder →

Sneller herstel Limburgse arbeidsmarkt, ook voor 2012 voorzien

Roerdalen/Maastricht – De Nederlandse economie groeit weer; het CPB stelde de prognoses de afgelopen tijd herhaaldelijk bij. De economische groei verloopt minder hard dan vóór de crisis van 2008 maar de trend is positief en blijft dat ook in 2012.

Die groei heeft consequenties voor de arbeidsmarkt: in een aantal sectoren wordt de vraag naar personeel nijpender.
Op basis van nieuw cijfermateriaal is een update gemaakt van RAIL 2011 (Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg). De grote lijn voor de Limburgse arbeidsmarkt blijft dat de werkloosheid in 2011 en 2012 afneemt, en dat er op den duur zeker voor de techniek een tekort aan arbeidskrachten zal ontstaan. De ontwikkeling van de werkgelegenheid is gunstiger dan begin dit jaar in RAIL 2011 werd verwacht. Toen werd nog uitgegaan van een krimp van de werkgelegenheid met 0,6%. Volgens de nieuwste arbeidsmarktprognoses van UWV ligt de verwachte banengroei op 5.400 banen in 2011 en 2012, een groei van 0,7% in 2011 en 0,4% in 2012. Er zijn vrij forse verschillen tussen de regio’s Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg.

Dalende werkloosheid
In 2010 is de werkgelegenheid in Limburg met 4.600 banen gedaald (-0,9%). De meeste banen zijn verloren gegaan in de chemie (-5,8%), bouw (-5,2%) en metaal & elektrotechniek (-4,5%) . In de gezondheids- en welzijnszorg is de werkgelegenheid met 1,7% toegenomen. Toch is de werkloosheid in Limburg gedaald. De verklaring hiervoor is dat de beroepsbevolking nog sterker is gedaald dan het aantal banen, namelijk met 8.000 personen.

Ontwikkeling werkgelegenheid
De groei van de werkgelegenheid zit in 2011 en 2012 vooral in de zorg, het onderwijs en bij de ‘zakelijke diensten’ waartoe ook de uitzendbranche behoort. Daar staat tegenover dat het aantal banen in 2011 en 2012 daalt in de industrie, het bank- en verzekeringswezen, bij de overheid en de bouw (meer werkgelegenheid vanaf 2012). Overigens sluit een dalende werkgelegenheid krapte niet uit: in de industrie daalt het aantal banen, maar neemt de krapte fors toe.

Participatie gedaald
De arbeidsparticipatie is in 2010 gedaald van 67,7% naar 66,9%. In tijden van lagere economische groei bieden zich minder mensen aan op de arbeidsmarkt, als de economie aantrekt stijgt dit aantal weer. De verwachting is dan ook dat de arbeidsparticipatie weer toeneemt. Toch kan deze groeiende participatie op middellange termijn de daling van de bevolking niet meer compenseren en zal de Limburgse beroepsbevolking structureel dalen.

Buitenlanders vangen tekorten slechts tijdelijk op
Opvallend is dat de bevolkingskrimp op dit moment minder negatief uitpakt dan verwacht. Dit laatste is te verklaren doordat beter geregistreerd wordt dat zich meer mensen uit de Midden-Europese landen in Limburg vestigen, en zich tegelijkertijd minder Limburgers dan voorheen vestigen in het buitenland.

Prognoses nodig
“Voor werkgevers, maar ook bijvoorbeeld voor scholieren die een beroeps- of studiekeuze maken, is het belangrijk in te spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt’, aldus Bart Paashuis, onderzoeker bij ETIL. ‘Alleen op die manier kan worden voorkomen dat negatieve prognoses werkelijkheid worden. Dat is essentieel omdat een tekort aan arbeidskrachten op den duur de economische ontwikkeling van de regio danig in de weg kan zitten.’
Michel van Smoorenburg (UWV) vult aan: ‘Zonder de beschikbaarheid van goed opgeleid technisch personeel kan de economische motor in Limburg gaan haperen. Voor werkgevers zijn er diverse opties mogelijk om dit te voorkomen, waaronder het in dienst nemen en opleiden van (oudere) werklozen. Daarbij is niet alleen een economisch, maar ook een maatschappelijke belang gediend.’

De Regionale Arbeidsmarkt Informatie (RAIL) is een gezamenlijk initiatief van partijen op de Limburgse arbeidsmarkt en verschijnt sinds 1997. RAIL bestaat uit een rapport, een verkorte versie ‘RAIL meer weten’ en een website www.RAILsite.nl. De site biedt gedetailleerde informatie, ook op regioniveau. Ook de update juli 2011 is te vinden via www.railsite.nlPosted in: roerdalen