By februari 19, 2013 7:59 pm Lees verder →

Social Return in Roermond

Roermond – Het aannemen van uitkeringsgerechtigden moet voor ondernemers aantrekkelijk gemaakt worden. M.i.v. 1 februari zijn de onderhoudsbestekken openbare ruimte van de Gemeente opnieuw aanbesteed. Opdrachtnemers voor de aanbesteding waren daarbij verplicht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Op 1 februari zijn bij verschillende aannemers uit de omgeving 75 Social Return kandidaten gestart. Gestreefd wordt om over een periode van vier jaar ruim 130 mensen aan het werk helpen.Posted in: roermond