By april 11, 2013 6:50 am Lees verder →

Sociale veiligheid bij Veolia in 2012 verbeterd

Roerdalen – De sociale veiligheid voor passagiers en personeel van Veolia in Limburgse Veolia-bussen en -treinen is vorig jaar verbeterd. Het aantal incidenten is afgenomen, zo blijkt uit de incidentenregistratie bij Veolia.

Het totaal aantal incidenten dat zich voordeed in trein en bus daalde met 11,5% naar 154. Op haltes en perrons was er zelfs een afname van 19,8% naar 137. De daling van het aantal incidenten deed zich vooral voor op het gebied van vandalisme, brandstichting, graffiti of het werpen van voorwerpen naar bus of trein.
In en rond de trein nam het aantal incidenten op de Maaslijn en Heuvelland samen toe. Op de Maaslijn was er een toename met 8,5% van het aantal incidenten en op de Heuvellandlijn een afname met 7,5%.

In de grote gemeenten was sprake van een daling van het aantal incidenten buiten het voertuig. In Sittard-Geleen was een daling van 13 in 2011 naar 9 in 2012. In Heerlen daalde het aantal van 17 naar 10 en in Maastricht van 56 naar 38. In alle andere Zuid-Limburgse gemeenten deden zich 3 of minder incidenten per jaar voor. In Venlo daarentegen steeg het aantal incidenten van 5 naar 9. In alle andere gemeenten in Noord-Limburg kwam niet meer dan 1 incident per jaar voor.

De dalende tendens van alle incidenten is in 2011 begonnen. In de daaraan voorafgaande jaren groeide het aantal incidenten gestaag. De Provincie Limburg heeft in 2012 door middel van subsidies bijgedragen aan de verbetering van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer.Posted in: roerdalen