By augustus 27, 2015 2:05 pm Lees verder →

Start voor Impuls aan een meer toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal

Roerdalen/Den Haag – Betaald voetbalclubs, de gemeenten waarin al deze clubs actief zijn, de KNVB, de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het ministerie van Veiligheid en Justitie geven een nieuwe impuls aan een meer toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal. De ‘gewone’ supporters moeten zo min mogelijk te lijden hebben onder relschoppers en de maatregelen die worden genomen om incidenten rond het voetbal tegen te gaan.

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat met de partners – betaald voetbalclubs, KNVB, politie en het OM – in juni is afgesproken een nieuwe impuls te geven aan de ambitie om voetbal gezamenlijk weer tot een feest te maken. Hierbij wordt ook de betrokkenheid van supporters(verenigingen) gezocht.

De bedoeling is dat vanaf volgend jaar in ten minste zes pilots ervaringen worden opgedaan met maatregelen op het gebied van een meer persoonsgerichte aanpak van relschoppers, gastheerschap en veiligheidsmaatregelen. Er wordt gewerkt aan goed gastheerschap, het verbeteren van de relatie met supporters en het stevig aanpakken van notoire ordeverstoorders. Op deze manier kunnen wellicht veiligheidsmaatregelen die de goedwillende supporters onnodig in de weg zitten, worden afgeschaft.

De gebeurtenissen rondom de eerste competitieronde in de Eredivisie begin augustus hebben volgens minister Van der Steur nog eens laten zien dat belang wordt gehecht aan normalisatie van de situatie bij het voetbal. Het initiatief om een nieuwe impuls te geven aan een meer toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal staat overigens los van een mogelijk initiatief van burgemeesters om voetbalwedstrijden zonder politie-inzet te laten spelen. De minister juicht het uiteraard wel toe dat lokaal wordt bekeken of voetbalwedstrijden met minder politie-inzet doorgang kunnen vinden.Posted in: politie, roerdalen