By mei 22, 2012 7:56 am Lees verder →

Startersregeling in Roerdalen voor huizenkopers

Roerdalen – De gemeente Roerdalen wil starters op de woningmarkt tegemoet komen met een starterslening. De starterslening is een regeling om het voor Roerdalense jongeren aantrekkelijker te maken om in eigen gemeente te blijven wonen, maar ook om nieuwe starters vanuit andere gemeenten naar Roerdalen te trekken
.
De gemeenteraad heeft hierover in haar vergadering van 12 april 2012 positief besloten. Bent u inwoner van Roerdalen en wilt u uw eerste woning kopen, dan kunt u een aanvullende lening (met NHG-norm) van maximaal € 30.000 krijgen.
Over de eerste drie jaar hoeft u dan geen rente en aflossing te betalen.
Een starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van een woning en het maximale bedrag dat starters, op basis van hun inkomen, kunnen lenen. Het voordeel van deze lening is dat de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald hoeft te worden. Zo wordt de woningmarkt gestimuleerd. Voor de startersleningen is € 600.000 gereserveerd. De gemeente moet de rechten die zij nodig heeft om de starterslening te kunnen aanbieden nog aanvragen bij Provincie Limburg.
Voorwaarden
De maximale lening is afhankelijk van het type en de kwaliteit van de woning. De aanvrager moet aan diverse voorwaarden voldoen én voor het eerst een woning kopen. De voorwaarden zijn vastgelegd in de ‘Verordening Starterslening gemeente Roerdalen, versie april 2012’. Deze verordening is op 12 april door de gemeenteraad vastgesteld. U kunt, nadat de GS van provincie Limburg haar goedkeuring hierover heeft gegeven, de verordening op www.SVn.nl bekijken of deze komen inzien op het gemeentehuis.

Aanvragen
Op dit moment kunt u nog geen aanvraag indienen, dit kan pas met ingang van 1 juni a.s. Er is geen wachtlijst. Zodra het mogelijk is een starterslening aan te vragen, leest u dit op de website van de gemeente www.roerdalen.nl en in RoerdalenBericht, de informatie-pagina van de gemeente in de weekendeditie van De Trompetter. Hierbij zal dan ook nader vermeld worden hoe u het benodigde aanvraagformulier kunt opvragen. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zal de aanvragen namens de gemeente Roerdalen behandelen.Posted in: roerdalen