pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 23, 2019 8:22 am Lees verder →

Straks ook Roerstreek; Praat mee over hoogwaardige snelle fietsroutes tussen Leudal en Roermond

Roerdalen – De gemeenten Leudal en Roermond onderzoeken de haalbaarheid van hoogwaardige fietsroutes van het station Roermond richting Leudal (west-route) en richting Roerstreek-Noord (oost-route). Bewoners van Roermond en Leudal worden nu gevraagd op 30 en 31 januari mee te denken over de routes.
De beide gemeenten werken samen met de provincie Limburg aan het bevorderen van het fietsgebruik en onderzoeken daarvoor de haalbaarheid van een westelijke fietsverbinding tussen Leudal en het station in Roermond en een oostelijke fietsverbinding vanaf het station in Roermond richting Roerstreek via het IJzeren Rijn tracé. Vooral voor de westelijke route zijn meerdere mogelijkheden.
Inloopavonden
Roermond en Leudal organiseren twee inloopavonden om mee te denken over de haalbaarheid van een hoogwaardige snelle fietsroute tussen Leudal en Roermond. Omwonenden en overige belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 30 januari in het stadhuis van Roermond (Markt 31, Roermond) of op donderdag 31 januari in het gemeenschapshuis de Roffert, (Berikstraat 11 in Buggenum). Het programma is op beide avonden hetzelfde. Tussen 19.30 uur en 22.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen en dus kunt u zelf voor een geschikt moment kiezen.
De inbreng tijdens beide avonden wordt meegenomen in de afweging voor de daadwerkelijke haalbaarheid van de route. De gemeenteraden van Roermond en Leudal bepalen vervolgens of zij de route willen realiseren. Draagvlak vanuit de omgeving is daarvoor van groot belang. Meer informatie is te vinden op www.roermond.nl/snelfietsrouteOW.
Verkenning van mogelijkheden
In juni 2018 is gestart met een verkenning van de omvang van het fietsgebruik en mogelijke tracés die haalbaar zijn. Dagelijks maken veel fietsers gebruik van de fietspaden naast de N280; dat is een van de drukste fietsverbindingen in de regio. Logisch, want het is de enige verbinding in de regio die over de Maas en het Lateraalkanaal loopt. Momenteel zijn er 3 tracés vanaf station Roermond richting Leudal die kansrijk zijn om het grote aantal fietsers in de toekomst goed te kunnen verwerken.
Eén via de spoorbrug bij Buggenum en de ander via de Weerd/Maasplassen en over het Lateraalkanaal. Daarnaast wordt ook het opwaarderen van het huidige fietspad naast de N280 en Maasbrug onderzocht. In oostelijke richting wordt onderzocht of een fietspad op of naast het historische tracé van de IJzeren Rijn kansrijk is als fietsverbinding vanaf het station richting Roerstreek-Noord.Posted in: algemeen, roerdalen, roermond