pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By maart 22, 2012 9:47 am Lees verder →

TEFAF Business Meeting 2012 ‘Floreren na de Floriade’

Maastricht – Optimisme over de kansen van agro-food en andere topsectoren; een verslag van de zevende editie van de TEFAF Business Meeting 2012 ‘Floreren na de Floriade’.

Tijdens de zevende editie van TEFAF Business Meeting stak gedeputeerde Mark Verheijen van Economische Zaken en Financiën zijn enthousiasme over de aanstaande Floriade als aanjager voor Greenport Venlo zeker niet onder stoelen of banken. Alle bij Floriade en Greenport betrokken bepalende spelers waren bij de interactieve bijeenkomst met thematische workshops present. Moderator was Corporate Director Research & Development van FrieslandCampina en buitengewoon hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven Emmo Meijer. Hij deelde het enthousiasme en sprak zelfs van een ‘nieuw elan voor Limburg’. Floreren na de Floriade: de kansen voor agro-food en andere topsectoren was de titel van een interessante en met ruim driehonderd aanmeldingen goed bezochte meeting met woorden als ‘verbinden’, kennisdeling’ en ‘duurzame innovatie’ als sleutelwoorden.

Floriade als motor en katalysator
De Wereld Tuinbouw Expo Floriade die van 5 april tot en met 7 oktober in Venlo zal opbloeien, mag zich van zijde de organisatie verheugen op hooggestemde verwachtingen. Directeur Paul Beck van de Floriade BV rekent op maar liefst twee miljoen bezoekers. Tevens gaat Beck ervan uit dat de Floriade als aanjager zal werken voor de hele tuinbouw-regio. Gedeputeerde Mark Verheijen rept niet alleen over de Floriade als een ‘motor en katalysator voor economische vernieuwing’, maar spreekt ook de hoop uit dat dit evenement goed zal zijn voor ‘ het gevoel van trots en zelfvertrouwen voor de regio’.

Verbinden en samenwerken
Het belang van het leggen van verbindingen tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid -de zogenaamde ‘gouden driehoek’-werd door alle sprekers breed uitgemeten. Verheijen maakte in dit verband nog melding van de komst van TU Delft naar de Innovatoren in Venlo om actief deel te nemen aan het B2B programma van de Provincie Limburg tijdens de Floriade 2012. Het is de ambitie om zodoende een ecosysteem te creëren waarin ondernemers, onderwijs en onderzoek en overheden elkaar ontmoeten, uitdagen en samenwerken. De ingezette samenwerking tussen Chemelot, Greenport Venlo en Heath Campus lijkt duidelijk te maken, zo stelde Emmo Meijer, dat innovatie in Limburg krachtig wordt aangezet.

Duurzame innovatieve voedselsystemen
Bestuursvoorzitter Royal FrieslandCampina en tevens voorzitter Topsector Agro-Food Cees ’t Hart noemde de agro-foodsector een ‘groeidiamant’ en sprak naar 2020 de ambitie uit dat Nederland in die sector internationaal leidend zal zijn op gebied van duurzaamheid, innovatie en publieke waardering. In Nederland geldt agro-food als grootste industriële sector met een aanzienlijk volume aan export. Om in Nederland met zijn beperkte oppervlakte in die sector te kunnen groeien, zal men onder meer moeten investeren in duurzame innovatieve voedselsystemen. Ook zal de productie eerder vraaggericht dan aanbod-gestuurd moeten zijn. Datzelfde geldt voor R&D.

Logistieke hot spot
Tjibbe Joustra, de President Commissaris van de Development Company Greenport Venlo, prees de goede bestuurlijke samenwerking en dynamische daadkracht in de regio Venlo. Greenport Venlo geldt als een van de vijf Greenports van Nederland. Door de verbindende kracht naar andere mainports als Schiphol en de haven van Rotterdam te gebruiken, zal Greenport Venlo ook zijn logistieke potentie verder uitbouwen. ,,Het wordt de logistieke hot spot van Europa en sluit naadloos aan op het Rijksbeleid ‘structuurversterking’. De Floriade zie ik als een mooie aanjager voor Greenport Venlo”, stelde Tjibbe Joustra.

Bloeiende Floriade
Door intelligente verbindingen te leggen tussen Greenport Venlo, de Chemelot Campus en de Health Campus worden de drie pijlers van de Limburgse economie versterkt en ontstaat er een duurzame verbindende economie met de nadruk op innovatie. Er liggen volop kansen in de agro-food sector, zoveel is duidelijk geworden na de TEFAF Business Meeting 2012. De Floriade vormt vanaf april 2012 de bloeiende opmaat naar een florerende Greenport Venlo met een geweldige spin-off naar de regio.Posted in: Geen categorie