pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By december 16, 2014 1:26 pm Lees verder →

Twee raadsvergaderingen Roerdalen woensdag 17 en donderdag 18 december, aanvang 18.30 uur

Roerdalen – De agenda raadsvergadering Roerdalen woensdag 17 december; let op: de aanvang is al om 18.30 uur.
(Morgen om 18.30 uur wordt de raadsvergadering voortgezet, omdat de agenda voor een vergadering te lang is)

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg en begint om 18.30 uur. Het is niet mogelijk om alle agendapunten in één avond te behandelen.

Daarom zal de vergadering worden geschorst en voortgezet op 18 december. De voortzetting van de vergadering op 18 december begint ook om 18.30 uur. Bezoekers kunnen het gemeentehuis binnen via de oude hoofdingang aan de Schaapsweg.

Agenda
Vaststelling raadsagenda
Spreekrecht
Besluitenlijst raadsvergadering 30 oktober 2014
Besluitenlijst raadsvergadering 6 november 2014 (voortgezette behandeling raadsvergadering 30 oktober 2014)
Besluitenlijst raadsvergadering 13 november 2014
Normenkader behorend bij controleprotocol voor de accountantscontrole 2014
Regionale verevening budgetten jeugdhulp
Afvalnota gemeente Roerdalen 2015 – 2018
Vaststelling belastingverordeningen 2015
Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg
Wegenbeleidsplan Roerdalen 2015-2018
Verordeningen Participatiewet 2015
Decentralisatie jeugdzorg: vaststellen grondslag jeugdhulp
Verordening “voorziening huisvesting onderhoud onderwijs 2015”
Begrotingswijziging Veiligheidsregio 2014 nr. 2
Nadere regels reclamebeleid gemeente Roerdalen
Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsrecht
De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de griffier. De griffier heeft dan de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp c.q. agendapunt waarover u het woord wilt voeren.Posted in: roerdalen