By december 13, 2011 4:41 pm Lees verder →

Vaccinatieplicht tegen Q-koorts

Rordalen – Er geldt een vaccinatieplicht tegen Q-koorts voor schapen en geiten die gehouden worden op een locatie met een publieksfunctie. Deze bedrijven met een publieksfunctie zijn publieks-, kinder-, zorg- en logeerboerderijen.
Q koorts is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de Coxiella Burnetii bacterie die van dier op mens kan worden overgedragen.

Om het risico op Q-koorts te verkleinen heeft de overheid een aantal maatregelen opgesteld.

Hieronder volgen de maatregelen:

alle aanwezige schapen en geiten moeten gevaccineerd worden;
alle dieren moeten volledig gevaccineerd wordenvoor 1 januari 2012 en in ieder geval twee weken voordat het dier gedekt wordt of dekt;
tijdens het aflammeren mag het publiek geen toegang hebben tot de dieren (afzonderingsplicht);
naast de vaccinatiegegevens moet ook van alle geslachtsrijpe geiten en schappen de dek of iseminatiedatum en geboortedatum vastgelegd worden in het centrale databanksysteem van de Dienst Regelingen (registratieplicht).
Meer informatie over de vaccinatiecampagne kunt u vinden op de website van de Voedsel en Warenautoriteit van het Minsterie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

www.nieuwevwa.nl of via het telefoonnummer 0800-2233322Posted in: Geen categorie