By juli 10, 2011 8:27 am Lees verder →

Vandaag weer Heiligdomsvaart-optocht in Maastricht vanaf 14 uur: 1 x in de 7 jaar

Roerdalen – De grote ommegangen van de Heiligdomsvaart 2011 vinden plaats op zondag 3 en op zondag 10 jul (vandaag)i. Beide keren vertrekt de stoet rond 14.00 uur vanaf het terrein van de Tapijnkazerne aan de Hubertuslaan.
Route ommegangen
Heiligdomsvaart 2011
Hubertuslaan (opstellen)
Nieuwenhofstraat
Zwingelput
Grote Looierstraat
Kleine Looierstraat
Sint Pieterstraat
Maastrichter Heidenstraat
Cortenstraat
Onze Lieve Vrouweplein
Graanmarkt
Het Bat
Kesselskade
Hoenderstraat
Markt
Grote Gracht
Helmstraat
Vrijthof
Vagevuur

Tribuneplaatsen (ad € 8,00 per stuk) Markt en Pieterstraat, te reserveren via Informatiecentrum Heiligdomsvaart, Vrijthof 50-51, 6211GZ Maastricht, tel. 043 – 310 12 50, [email protected]
De flyer van de Ommegangen is beschikbaar en hieronder te downloaden!
Flyer Ommegangen (940,06 KB)

Stoetindeling
De stoet wordt ingedeeld in zeven panelen, elk met een eigen thema.

1 De Opening
Het aankondigingssignaal door de Thebaanse Trompettergroep
De aankondiging in gesproken woord d.m.v. een lopende Declamatiegroep
De banierengroep
Openingsdecor met het logo van de Heiligdomsvaart (ontwerp Joost Jeuken)
Gezamenlijke Maastrichtse Muziekkorpsen

2 De (chronologische) weergave van de belangrijkste historische feiten van de Kerk in Maastricht
De vendeliersgroep ‘Pirrewit’ opent het eerste tableau
Rijdend decor: Sint Servaas wordt bisschop in Tongeren en ontvangt de bisschopsstaf
Sint Servaas besluit de bisschopszetel te verplaatsen naar het grotere en beter verdedigde Maastricht waarbij de Maastrichtenaren hem ter verwelkoming tegemoet gaan
Rijdend decor: om zijn volgelingen te laten drinken slaat Sint Servaas onderweg van Tongeren een bron, de nu nog bestaande Sint Servaasbron, aan de weg naar Kanne in Biesland
De bisschoppen Monulphus en Gondulphus zijn de bouwheren van de eerste stenen kerk boven het graf van Sint Servaas. Hiermee wordt de basis gelegd voor de pelgrimage naar dit graf
Amandus, bisschop van Maastricht, was een van de grootste verkondigers van het katholieke geloof in onze streken en tot ver in Vlaanderen
Een in het tijdsbeeld passende muzikale opluistering van de stoet door muziekgroep Datura
Pepijn van Herstal -met echtgenote Plectrudis en haar hofdame en soldaten. Pepijn, heerser in deze streken haalt de Maastrichtse bisschop Lambertus uit ballingschap in Stavelot terug naar Maastricht
Lambertus sterft een gewelddadige dood
Bisschop Hubertus verplaatst de bisschopszetel van Maastricht naar Luik en neemt de relieken van zijn voorganger Lambertus mee
Muzikale afsluiting van dit tableau door harmonie Sint Walburga uit Amby, Maastricht, met het beeld van haar patrones en dragersgilde en in hun gevolg pelgrims uit de Sint Walburga-steden Walperberg en Eichstatt
Decor: ontwerpen door Ted Reckman.

3 Pelgrims naar Sint Servaas in verleden en heden
De vendeliersgroep ‘Alferie’ opent.
Toning van de Sleutel van de Hemel. Volgens de legende door Sint Petrus aan Servaas geschonken bij gelegenheid van zijn pelgrimage naar Rome en zijn pelgrimsstaf als eretekenen van zijn ambt
Uitbeelding van de pelgrims-Heiligdomsvaarders uit de hoogperiode in de 14e eeuw
Middeleeuwse muziekgroep ‘Wronghel en Wei’
Pelgrimage naar Sint Servaas uit ‘Heiligdomsvaart-zusterstad’ Susteren: Abdis Amalberga met Koning Swentibold en Koningin Oda, en de bisschoppen Albericus en Gregorius met hun gevolg van hertogen, kanunniken, nonnen, lansknechten, pages, valkeniers, muzikanten en dienstmaagden
Pelgrimage uit Rutten (Tongeren) met de relieken van Sint Evermarus met bedevaarders
Pelgrimage van de Armeense Christenen in Nederland
Pelgrimage van de Militaire en Hospitaalorde van Sint Lazarus van Jeruzalem
Pelgrimage uit Sint Pieter, Maastricht: dragersgilde met beeld van parochiepatroon Sint Petrus
muzikale afsluiting door fanfare Sint Servatius uit Biesland, Maastricht

4 Uitbeelding het thema ‘Ad Lucem‘ – ‘het Licht tegemoet’
Het Licht tegemoet gaan, is ook het Licht ontmoeten. Het Licht heeft in het kruisteken een verticale en een horizontale dimensie. In de horizontale dimensie van het Licht ontmoet de mens de goede werken en werkers op deze wereld. De goede werken, ook wel in historische beschrijving, de ‘7 Werken van Barmhartigheid’ genoemd: Gij zult de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden,de zieken bezoeken, de vreemdelingen herbergen,de gevangenen bezoeken en de doden begraven. In de verticale dimensie van het Licht ontmoet de mens Hem die zei ‘Ik ben het Licht’

De verschillende panelen in dit thema:
Bord: ‘Ik had honger en jij gaf mij te eten, ik had dorst en jij gaf mij te drinken’
Het kwade in de wereld getoond door dragers van borden
Declamatie
Brengers van het Licht in onze tijd
Rijdend decor: uitbeelding van goede werken
Bord: ‘Ik was eenzaam en jij was er voor mij, ik was ziek en jij hebt mij bezocht’
Het kwade in de wereld getoond door bord-dragers
Declamatie
Brengers van het Licht in onze tijd
Rijdend decor: uitbeelding van goede werken
Bord: ‘Ik was vreemdeling en jij hebt mij opgenomen‘
Het kwade in de wereld getoond door bord-dragers
Declamatie
Rijdend decor: uitbeelding van goede werken
Vreugde wordt uitgezongen: met zang, dans en muziek in de ontmoeting met Christus. Door zangkoor Ascension/ Katotsj en kinderdansgroep
Decor-ontwerpen door Ferry Schiffeleers

5 De stadsdevoties van Maastricht
de Maagden van Tongeren pelgrimeren naar Sint Servaas
Beeld van de Zwarte Christus van Wyck, met dragersgilde en broederschap
Borstbeeld van Sint Lambertus, met dragersgilde en broederschap
Basilicakoor en koor parochie Sint Pieter-boven, Maastricht
Beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, met dragersgilde en broederschap
Afsluitende muziek groep: Mixed Harmony

6 Het tonen van de relieken
De Maastrichtse Jonkheid draagt zijn Schatten naar de toekomst, ‘het Licht tegemoet’
Tonen van de relieken in een decor van vaandels
Muzikale begeleiding: Cupros blazers-ensemble

7 Het tonen van de Noodkist
De Suisses van de basilieken van Sint Servaas en Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Conopeum en Tintinnabulum van de Sint Servaasbasiliek
Maestrichtse D.D.Stadsschutterij
Cappella Sancti Servatii
Borstbeeld van Sint Servaas
De Noodkist
Autoriteiten
Muzikale begeleiding: Harmonie Sint Petrus en Paulus, Wolder, Maastricht

SlotPosted in: roerdalen