By januari 31, 2012 11:08 am Lees verder →

Veel bromfietsbestuurders zonder rijbewijs….

Roerdalen/Venlo – De politie heeft afgelopen vier maanden regelmatig bij bromfietscontroles in Venlo bestuurders zonder rijbewijs aangetroffen. Er zijn tot nu toe al 40 bestuurders geverbaliseerd voor het rijden zonder rijbewijs AM. In overleg met justitie kan het rijden zonder rijbewijs leiden tot inbeslagname van de bromfiets.

De politie van Venlo-Centrum, Venlo-Oost en Arcen en Velden is in oktober gestart met een handhavingsproject onder bromfietsers ‘Rijden zonder rijbewijs’ . Dit naar aanleiding van ervaringen bij eerdere bromfietscontroles. Hierbij bleek dat veel jongeren geen AM-rijbewijs hebben. Ook een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de overheid staaft dit.

Bij de bromfietscontroles die gehouden werden tussen oktober en januari werden 40 bromfietsers staande gehouden die niet in het bezit bleken van een rijbewijs AM.
Vier van hen werden zelfs voor de tweede maal gecontroleerd en bleken nog steeds geen rijbewijs te bezitten. Inmiddels is met justitie afgesproken dat bij herhaling van het rijden zonder rijbewijs, afstemming zal plaatsvinden over het al dan niet in beslag nemen van de bromfiets.

Bij de invoering van het bromfietsrijbewijs op 1 oktober 2006 is het nieuwe rijbewijs op creditcard-formaat ingevoerd. De bestaande papieren rijbewijzen en ook het bromfietscertificaat werden vanaf die datum geleidelijk vervangen door het nieuwe rijbewijs. In 2006 is afgesproken dat houders van een bromfietscertificaat 3 jaar de tijd kregen (tot 1 oktober 2009), om hun certificaat om te wisselen voor een nieuw rijbewijs met de bromfietscategorie AM. Degenen die later gingen rijden met een bromfiets, snorfiets, spartamet of brommobiel, mogen dat alleen nog maar met een bromfietsrijbewijs of een ander geldig rijbewijs.

Iedereen die 16 jaar of ouder is mag op een bromfiets rijden. Een bromfietsrijbewijs is verplicht, tenzij de bestuurder in het bezit is van een geldig autorijbewijs (B) of motorrijbewijs (A).
Het bromfietsrijbewijs bestaat uit een theorie-examen en sinds maart 2010 ook uit een praktijkexamen. Vanaf 15 juni 2011 kunnen jongeren al vanaf 15½ jaar opgaan voor het theorie-examen. Een overgangsregeling maakt dit mogelijk. Het examen is aan te vragen bij het CBR.Posted in: politie, roerdalen