By november 9, 2011 6:56 am Lees verder →

Veel veehouders M-Limburg gaan stoppen

Roerdalen – Een groot aantal van de intensieve veehouderijbedrijven in Midden-Limburg zal de komende jaren stoppen. Bedrijven zullen op korte termijn investeringen moeten doen om te kunnen voldoen aan milieu- (minder uitstoot van ammoniak) en dierenwelzijneisen (meer ruimte per dier) die het rijk heeft gesteld. Uit onderzoek in opdracht van de LLTB blijkt dat 60% van de bedrijven niet of gedeeltelijk niet aan deze eisen kan voldoen. Daarbij komt ook nog dat het gros 55-plusser is en vaak geen opvolging heeft. Dit betekent o.a. dat er op termijn globaal 200.000 m2 aan stallen leeg komt te liggen. Een gedeelte van die stallen zal een andere functie krijgen maar ongeveer 160.000 m2 zal leeg komen te liggen.Posted in: roerdalen