pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By december 28, 2014 12:53 pm Lees verder →

Veel vragen rond asbest-brand Roermond: hier enige opheldering

Roermond – De gemeente Roermond beantwoordt hier ook een aantal vragen over de gevolgen van de asbest-ramp

Bij een grote brand op dinsdagavond 16 december bij jachthaven Het Steel in Roermond is een grote hoeveelheid asbest vrijgekomen. De asbest is neergekomen in een deel van de binnenstad van Roermond.
De gemeente Roermond is voor vragen en meer informatie bereikbaar op telefoonnummer (0475) 359 999.
Tijdens de kerstdagen en in het weekend van 27 en 28 december is de gemeente bereikbaar van 10.00 – 16.00
Buiten kantooruren kun u uw vraag of reactie sturen via deze site: www.roermond.nl/reactieformulier
N.a.v. inwonersbijeenkomst 23-12-2014
Wat is de toestand bij de parkeerplaats achter de woningen bij Akros/ ECI (waar een parkeerverbod geldt)?
Alles binnen het verspreidingsgebied wordt gecontroleerd en schoongemaakt en uiteindelijk vrijgegeven door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Search). Dit wordt fasegewijs aangepakt. De planning volgt.
Laat checken of er nog iets ligt bij de Molenstraat, en Akros, en Eilandstraat.
Deze straten worden in de planning opgenomen.
Over welk type asbest gaat het?
Search heeft in de opgestelde rapportage aangegeven dat het hechtgebonden asbest betreft.
Wat heeft de schoonmaak van het openbare deel precies ingehouden?
De openbare verharde ruimte binnen het besmette gebied is schoongemaakt. Het besmette gebied is door middel van handpicking en/of veegwagens ontdaan van asbestresten. Vervolgens heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau het schoongemaakte gebied gecontroleerd en vrijgegeven.
Schade als gevolg van brand
Wat moet ik doen als ik van mening ben dat ik schade heb geleden?
Bedrijven of particulieren die van mening zijn schade te hebben geleden als gevolg van deze brand, dienen deze schade te melden bij hun eigen verzekering.
Hoe wordt de gevolgschade geregeld?
Over het opruimen van de vrijgekomen asbest in de openbare ruimte is geen discussie. De veroorzaker moet dit opruimen en dit wordt inmiddels ook gedaan (door diens verzekeraar). Zij hebben ook de opdracht tot schoonmaken gegeven.
Hoe zit het met gederfde inkomsten als gevolg van de brand?
Indien u schade heeft geleden, dient u deze te melden bij uw verzekering.
Verspreiding asbest
Om welk gebied gaat het?
Bekijk hier een kaart van het verspreidingsgebied. (Pdf) Dit gebied is voor zover het de openbare verharde ruimte betreft, schoongemaakt. De planning voor erven, tuinen, kerstversiering en daken volgt nog.
Ik woon in de Dr. Leursstraat en was opnieuw afgesloten. Wat is hier de reden van?
Door verwaaiing was in deze straat opnieuw asbest gevonden. Daarom was de straat afgesloten. De straat is inmiddels gesaneerd en vrijgegeven.
Hoe wordt ervoor gezorgd dat brandresten en asbest op de brandhaard zich niet verder verspreiden?
Als het niet regent, wordt de brandhaard beneveld door de brandweer. Op 26 december (tweede kerstdag) zal het brongebied worden geimpregneerd om verder verspreiding van asbest te voorkomen.
Is het nog wel noodzakelijk dat de ondernemers een spoelbak bij hun deur plaatsen?
We adviseren dit wel te doen, omdat klanten vanuit hun privéterrein (tuinen en paden) asbestdeeltjes mee kunnen nemen naar binnen.
Wat doe ik met mijn dieren?
Als de dieren in het getroffen gebied kunnen komen, wordt u geadviseerd om deze dieren binnen te houden om verspreiding van eventuele asbestvezels te voorkomen. De dieren mogen weer naar buiten zodra het asbest is opgeruimd.
Wat als mijn dieren al buiten zijn geweest en nu naar binnen willen?
Spoel de pootjes van uw huisdier schoon voordat ze terug naar binnen gaan. Kijk de vacht van uw huisdier na en verwijder met handschoenen aan eventuele verontreiniging om verspreiding binnenshuis te voorkomen.
Kan ik het asbest zelf opruimen?
Nee, dit wordt afgeraden. De gemeente of een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf zal zorgen dat er op een zorgvuldige manier wordt opgeruimd. Bij het onvoorzichtig opruimen van brandresten kunnen vezels vrijkomen. Hoewel het schoonmaken met alle zorgvuldigheid zal worden uitgevoerd, kan het zijn dat u achteraf nog stukjes asbesthoudend materiaal in uw omgeving aantreft. Mocht dit gebeuren, dan kunt u dit melden bij uw gemeente. Laat de stukjes bij voorkeur liggen en voorkom dat kinderen ermee gaan spelen.
Wie maakt mijn tuin schoon?
De reiniging van de niet openbare gebieden (erven, tuinen, kerstversiering en daken) in het verspreidingsgebied wordt fasegewijs opgepakt. De planning hiervoor volgt.
Er liggen nog brandresten in mijn tuin. Mag ik die zelf opruimen?
Nee, dit wordt afgeraden, omdat er asbest in kan zitten.
De tuinen die binnen het verontreinigde gebied liggen: blijf van de brandresten af. Deze zullen worden verwijderd door een asbestverwijderingsbedrijf. Wel mag u het asbest op het pad tussen straat/voordeur met een zachte bezem bijeenvegen en met handschoenen in plastic zakken doen en opruimen. Bij voorkeur schoonmaken met water. Al het andere asbest laten liggen! Na het vegen van het pad geldt ook weer: schoenen uit en afspoelen bij binnen gaan huis/pand.
Valt uw tuin buiten het verontreinigde gebied, dan kunt u de resten met een handschoen oppakken en in de afvalbak gooien.
Kan ik groenten/fruit/kruiden uit mijn tuin nog eten?
Eventuele asbestvezels worden niet opgenomen door de plant maar blijven aan de buitenkant zitten. U moet de groenten uit uw tuin voor gebruik extra goed schoonmaken. Zichtbaar vervuilde groenten kunt u beter niet eten in verband met andere schadelijke stoffen die in brandresten (roet) zitten.
Wat doe ik met vragen die niet op deze lijst staan?
Bel het KCC van de gemeente Roermond via (0475) 359 999.
Worden daken en tuinen ook gecontroleerd en schoongemaakt?
Ja, alles binnen het verontreinigde gebied wordt gecontroleerd en schoongemaakt en weer vrijgegeven door een onafhankelijk onderzoeksbureau. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.
Zorgt de regen niet voor reiniging van de besmette omgeving?
De regen zorgt ervoor dat de asbestdeeltjes neerslaan en dat ze niet verwaaien.
Wat te doen als je een woning in het verspreidingsgebied binnen gaat?
Voorkom dat u brandresten van buiten naar binnen loopt via uw schoeisel. Als u toch door brandresten heen bent gelopen, doe dan uw schoeisel uit voordat u naar binnen gaat en spoel uw schoeisel schoon met water. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kunt u de schoenen het beste met een natte doek afnemen of schoonborstelen met een zachte borstel. Bij voorkeur schoonmaken met water.
Wat moet ik doen als ik op de rand van het verspreidingsgebied woon?
Houd dezelfde voorzorgsmaatregelen in acht als die voor de bewoners van het gebied gelden.
Er ligt as(best) in mijn tuin (Maasniel). De gemeente doet niets. Waar kan ik dit melden?
Een gespecialiseerd bedrijf doet onderzoek naar het verspreidingsgebied. Als u verdacht materiaal vindt, meld het dan bij de gemeente. Zij bekijkt of verder actie nodig is. In verband met het aantal meldingen en de planning van de werkzaamheden kan het enige tijd duren voordat u hierover benaderd wordt.
Waarom hebben de medewerkers die de voertuigen afspuiten geen beschermende kleding aan?
Die hebben hun beschermende brandweerpakken en laarzen aan. Deze kleding wordt na gebruik gereinigd. Verder dragen ze nu mondkapjes.
Hoe zit het met ventilatiesystemen/ ventilatieroosters?
Als u in de nacht van de brand de ventilatie heeft aangehad, is de kans aanwezig dat er asbestdeeltjes in zitten. U kunt voor alle zekerheid het filter vernieuwen. Ventilatieroosters kunt u uit voorzorg met een sopje schoonmaken.
Als u de ventilatie pas op woensdag 17 december weer hebt aangezet, is de kans verwaarloosbaar dat u asbestdeeltjes in ventilatie heeft zitten (gezien de regen en het feit dat brand snel uit was).
Wordt er rekening gehouden met inname van water door waterschappen voor drinkwaterzuivering en riolering?
Het waterschap houdt hier rekening mee en zal eventueel vervuild slib afvoeren.
Wat gebeurt er met asbest in het riool?
Asbest kan via afvalwater in het riool terechtkomen. Het waterschap houdt hier rekening mee en zal eventueel vervuild slib afvoeren.
Kan asbest in eten terechtkomen?
Eventuele asbestvezels worden niet opgenomen door de plant maar blijven aan de buitenkant zitten. U moet de groenten uit uw tuin voor gebruik extra goed schoonmaken. Zichtbaar vervuilde groenten kunt u beter niet eten in verband met andere schadelijke stoffen die in brandresten (roet) zitten.
Asbest zit op alles. Hoe zit het als het straks droog is en gaat waaien?
Alles binnen het verontreinigde gebied wordt gecontroleerd. De reiniging van de niet openbare gebieden (erven, tuinen, kerstversiering en daken) in het verspreidingsgebied wordt fasegewijs opgepakt. De planning hiervoor volgt.
Ik heb asbest op mijn privéterrein liggen. Kan ik zelf met het asbestbedrijf van de gemeente contact opnemen?
De prioriteit van het asbestbedrijf ligt op dit moment bij het opruimen van de openbare terreinen. Het aanpakken van de eigen terreinen gebeurt op later tijdstip. Bel daarom niet zelf met het asbestbedrijf.
Is de noodverordening nog van kracht?
De noodverordening is sinds 20 december 2014 om 11.00 uur ingetrokken. De verplichtingen en beperkingen die in de verordening waren opgenomen komen hiermee te vervallen. De afzettingen zijn verwijderd.
Ik heb in de rook gestaan. Wat moet ik met mijn kleding doen?
Trek vieze kleding voorzichtig uit en was het in de wasmachine. Gewassen kleding kan gewoon weer gedragen worden. Spoel uw schoeisel schoon met water vóórdat u uw huis binnen gaat. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kunt u de schoenen het beste schoonborstelen met een zachte borstel/of neem schoenen af met een natte doek.
Waarom ben ik vlak na de brand niet geïnformeerd?
Het gebied is te groot om iedereen persoonlijk te informeren. De informatie is via NL-alert, lokale en online media verspreid.
Waarom is geen luchtalarm afgegaan?
Het luchtalarm gaat alleen af bij acuut levensgevaar voor omwonenden. Dat is hier niet aan de orde. Ook overschrijdt de reikwijdte van de sirene het getroffen gebied
Er liepen mensen in witte pakken door het gebied. Waarom hebben die beschermende kleding aan en maskers voor, terwijl wij dat niet hebben?
De mensen in witte pakken moeten deze beschermende kleding dragen conform de Arbeidsregelgeving (Arbo). Deze medewerkers werken dagelijks met asbest. Ze zijn verplicht preventief deze beschermingsmiddelen te dragen.
Kinderopvang en scholen
Is de kinderopvang geopend?
Stichting Kinderopvang Roermond heeft 4 locaties ontruimd en gesloten in verband met de asbest. Het betreft de locaties:
• PSZ Aan de Roer
• BSO De Waever
• PSZ Öpke Döpke
• KDV Het Notedopje
Kijk op de website van de kinderopvang voor het laatste nieuws https://www.kinderopvangroermond.nl/
Basisschool Aan de Roer en de Steenen Brug hebben een speelgelegenheid, wordt die volledig gesaneerd?
Ja, alles wordt gesaneerd. De speelgelegenheid van basisschool De Steenen Brug is al gesaneerd. Het moment van sanering van de speelgelegenheid van basisschool Aan de Roer wordt in overleg met de school bepaald.
Inzameling afval in het afgezette gebied
Ik woon in de straat Steeleiland, Het Steel, Hoppenhof of Stijlshof. Kan ik mijn container/ plastic zakken binnen zetten en zelf schoon maken?
Nee, laat uw container en plastic zakken buiten staan en maak deze niet zelf schoon.
Ik woon in het Roermondse Veld en op donderdag 18 december is bij het oud papier en karton niet opgehaald. Wat kan ik doen?
U kunt uw oud papier en karton vijf dagen per week gratis naar het Milieupark aan de Mijnheerkensweg 31 brengen.
Op woensdag 17 december zou bij mij gft en restafval en het plastic worden ingezameld. Wanneer wordt dat nu opgehaald?
In de straten Steeleiland, Het Steel, Hoppenhof en Stijlshof is op dit moment helaas nog geen afvalinzameling mogelijk. Houd de gemeentelijke website in de gaten voor verdere informatie.
Ik woon in de straat Molenweg of Akcros. Komt op dinsdag 23 december de afvalinzamelaar om mijn duobak of afvalemmer te ledigen?
De afvalinzamelaar, kan in de straten die toegankelijk zijn, het afval ophalen. Molenveld en Akcros zijn in dit schema op dinsdag 23 december aan de beurt.
Op dinsdag 23 december wordt oud papier ingezameld in de wijken Roerzicht, Voorstad St. Jacob, Roer-Zuid, Hammerveld en Vrijveld. Gaat deze inzameling door?
Deze inzameling gaat door behoudens in het afgesloten gebied (op dit moment: Steeleiland, Het Steel, Hoppenhof, Stijlshof en Dr. Leursstraat).
Ik woon in de Dr. Leursstraat. Wordt morgen bij mij gft, restafval en papier opgehaald?
Vanwege de afsluiting van de straat kunnen deze inzamelingen niet doorgaan.
Asbest en gezondheid
Hoe is asbest te herkennen?
Asbest is moeilijk te herkennen. Meestal is de beoordeling nodig van een asbestdeskundige. Meestal heeft het een witte tot lichtgrijze kleur, maar het kan ook lichtgrijs tot donkergrijs zijn. Alleen microscopisch onderzoek kan bewijzen of het materiaal echt asbest bevat. Ziet u stukken asbest liggen, niets doen en melden bij de gemeente.
Zijn er risico’s voor de gezondheid?
Gezondheidsrisico’s kunnen alleen optreden wanneer losse asbestvezels ingeademd worden. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen diep in de longen doordringen. Het inademen van asbestvezels kan op den duur longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) veroorzaken.
Ik zie allemaal mensen in beschermende kleding, hoef ik niet iets extra’s aan?
Omdat de werknemers van een asbestverwijderingsbedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met asbest in contact komen, zullen zij beschermende kleding dragen. Voor u zelf is de blootstelling slechts kortdurend geweest en zijn deze beschermende maatregelen niet nodig.
Is het gevaarlijk om asbestvezels in te slikken?
Nee, bij inslikken komen de asbestvezels niet in de longen maar in de maag en daar kunnen ze waarschijnlijk geen kwaad. Vanuit uw maag worden de vezels afgevoerd.
Wat moet ik doen als ik mogelijk asbestvezels heb ingeademd?
U hoeft niets te doen. Het is niet waarschijnlijk dat u (veel) vezels heeft ingeademd. De kans dat u hier gezondheidsklachten van krijgt, is verwaarloosbaar klein.
Ik heb in de rook gestaan. Heb ik dan extra asbestvezels binnen gekregen?
De kans dat u veel asbestvezels heeft ingeademd is klein.
Ik moet erg hoesten, heb ik asbestvezels ingeademd?
Inademen van asbestvezels veroorzaakt geen hoesten. Mogelijk heeft u in de rook gestaan waardoor uw luchtwegen zijn geïrriteerd. Deze klachten verdwijnen meestal vanzelf. Als de klachten toch lang blijven aanhouden, kunt u het beste uw huisarts raadplegen. Mensen met bestaande luchtwegklachten kunnen hier sneller last van krijgen.
Wat is de kans op ziekte door asbest?
Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. De kans op kanker wordt groter bij het langdurig inademen van grote hoeveelheden asbestvezels. Als iemand op één dag veel asbestvezels inademt (zoals kan gebeuren bij een brand met asbest), is de kans op het krijgen van kanker verwaarloosbaar klein.
Wat gebeurt er met het asbest, dat in de sloot/vijver en op de bodem is terechtgekomen?
Asbest in slootwater geeft geen direct risico. Asbesthoudende brokstukjes in de sloot/vijver en op de bodem moeten echter – voor zover mogelijk – worden verwijderd door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf, om verdere verspreiding in de omgeving te voorkomen.
Zit er nog asbest in de lucht?
Na de brand zijn er nauwelijks nog asbestvezels in de lucht. De vrijgekomen vezels zullen zijn weggewaaid en brandresten met asbest erin zullen op de grond liggen. Door over brandresten heen te rijden of te lopen, kunnen de brandresten verbrokkelen waardoor mogelijk asbestvezels vrijkomen. Daarom is het verstandig niet er niet doorheen te lopen tot het goed is opgeruimd.
Is het gevaarlijk als er asbest op straat ligt?
De brandresten die op straat liggen kunnen mogelijk asbest bevatten. Zolang deze resten niet verbrokkelen, kunnen ze geen kwaad. Door het verbrokkelen van de brandresten kunnen asbestvezels vrijkomen. Dit kan gebeuren door er over heen te lopen of te rijden, of als het op een onvoorzichtige manier wordt opgeruimd. Daarom is voor het opruimen een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld.
Is er asbest in de woningen terechtgekomen?
Als er brandresten in de woning terecht zijn gekomen, kan hier asbest in zitten. Voorkom dat u brandresten van buiten naar binnen loopt via uw schoeisel. Als u toch door brandresten heen bent gelopen, doe dan uw schoeisel uit voordat u naar binnen gaat en spoel uw schoeisel schoon met water. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kunt u de schoenen het beste schoonborstelen met een zachte borstel/of neem schoenen af met een natte doek. Bij voorkeur schoonmaken met water.
Waar kan ik terecht met vragen over gezondheid?
Met vragen over asbest en gezondheid kunt u contact opnemen met de gemeente via (0475) 359 999.
Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts.
Op mijn auto liggen roetdeeltjes en mogelijk asbestdeeltjes. Zijn deze gevaarlijk? Wat moet ik daarmee doen?
Verwijder de deeltjes niet zelf, maar rijd naar een ontsmettingspunt aan de rand van het centrum en laat uw auto daar afspuiten. Of rijdt naar een wasstraat.
Alle asbest moet worden opgeruimd, dus ook op bijvoorbeeld een talud en in de tuinen. Hoe zit het met het saneren van deze terreinen?
De reiniging van de niet openbare gebieden (erven, tuinen, kerstversiering en daken) in het verspreidingsgebied wordt fasegewijs opgepakt. De planning hiervoor volgt.
Worden balkons schoongemaakt?
De reiniging van de niet openbare gebieden (erven, tuinen, kerstversiering, balkons, dakgoten en daken) in het verspreidingsgebied wordt fasegewijs opgepakt. De planning hiervoor volgt. Als u hier niet op wilt wachten dan kunt ook zelf uw balkon schoonmaken met een harde of zachte veger. Bij voorkeur met water. Doe het opgeveegde materiaal in een plastic zak.
Zijn er meer gebouwen die zoveel asbest bevatten en kan men hier preventief tegen optreden?
De vraag is of er meer van dit soort objecten zijn waar men zich kan afvragen of een grote bron van asbest beter verwijderd kan worden. Dit is ook iets wat we in de evaluatie zullen moeten meenemen.
Vervoer / Parkeren
Hoe kom je met OV toch in Roermond?
Het station is open en de treinen en bussen rijden weer volgens de normale dienstregeling.
Waar kan ik parkeren in het centrum van Roermond?
Alle parkeerterreinen en parkeergarages zijn open. Parkeren in bermen en op onverharde weggedeelten in het verspreidingsgebied is niet toegestaan en wordt streng ontraden in verband met mogelijke asbestverontreinigingen.Posted in: roermond