porn videos tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By mei 5, 2011 11:30 am Lees verder →

Veelgestelde vragen nieuw inzamelsysteem voor afval in Roerdalen per 1 jan 2012

Roerdalen – Met ingang van 1 januari 2012 verandert het inzamelsysteem voor uw huishoudelijk afval.
Hieronder informeren wij u graag over de wijzigingen.

Veel gestelde vragen:

Algemeen

Waarom veranderen we van afvalophaalsysteem?
Het contract met de afvalophaaldienst Van Gansewinkel loopt per 1 januari 2012 af. Dit gaf de gemeente de gelegenheid om opnieuw te kijken wat de goedkoopste manier van huisvuilinzameling is. Na onderzoek bleek dat het systeem van Reinigingsdienst Maasland één van de meest gangbare manieren van huisvuilinzameling is in Nederland en dat het bovendien de goedkoopste manier voor de gemeente is. U als burger profiteert daarvan via de afvalstoffenheffing. Door te kiezen voor Reinigingsdienst Maasland wijzigt echter wel het systeem waarmee het afval ingezameld wordt.

Wat verandert er voor mij in het kort?
De invoering van het nieuwe inzamelsysteem brengt vanaf 1 januari 2012 de volgende veranderingen met zich mee:
– Uw afvalstoffenheffing wordt op een andere manier berekend.
– U krijgt twee nieuwe containers in plaats van uw huidige duobak: een groene en een grijze.
– GFT en Restafval worden één keer in de twee weken opgehaald, om en om. Gft (groen) wordt in de ene week opgehaald, restafval (grijs) in de daaropvolgende week.

Wanneer wordt mijn afval opgehaald?
Vanaf 1 januari 2012 wordt niet meer elke week dezelfde afvalcontainer leeggemaakt!
Vanaf dan zet u elke week een andere afvalcontainer aan de straat. De ene week de groene GFT-container, de andere week de grijze rest-container.

Aan het eind van dit jaar ontvangt u de nieuwe gemeentekalender waarin ook de afvalkalender voor 2012 is opgenomen. Hierin kunt u precies zien op welke dag welk afval wordt opgehaald.

Gaan de ophaaldagen ook wijzigen?
Het streven is om de ophaaldagen zoveel mogelijk hetzelfde te houden als nu het geval is. De definitieve planning daarvoor wordt echter pas aan het einde van het jaar vastgesteld. Deze data maken we bekend in de afvalkalender die u aan het eind van het jaar in de gemeentekalender aantreft.

Vragen over tarief

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend?
Nu betaalt u naar hoeveelheid ingezameld gewicht: u betaalt een vast bedrag aan afvalstoffenheffing en daar bovenop betaalt u voor de hoeveelheid afval die u heeft ingezameld (het variabele tarief); u betaalt dus per kilo ingezameld huisvuil. Vanaf 1 januari 2012 bestaat de afvalstoffenheffing naast een vast bedrag uit een variabel bedrag dat is gebaseerd op de inhoudsgrootte van uw afvalcontainer. Voor dit bedrag kunt u uw restafval (grijze afvalcontainer) 14 keer laten ophalen en uw groenafval 18 keer per jaar. Alleen als u uw afvalcontainer vaker aan de weg wilt zetten, komen daar nog extra kosten bovenop.

Welke afvalstoffenheffing ga ik dan nu betalen?
Op 19 mei beslist de gemeenteraad over de nieuwe afvalstoffenheffing. Dan pas wordt bekend hoe de afvaltarieven voor 2012 er exact uitzien.

Hoe vaak kan ik mijn containers aanbieden zonder dat ik extra moet betalen?
U kunt 14 keer per jaar restafval (grijze bak) en 18 keer per jaar GFT (groene bak) aanbieden zonder dat u daarvoor extra betaald.

Waarom mag ik de gft-container 4 keer extra aanbieden?
Uit ervaring weten we dat GFT door de warmte in de zomer voor stank en overlast kan zorgen. Daarom kunt u de GFT vaker per jaar aanbieden, zonder daar extra voor te betalen. Wij adviseren u dan ook om de ‘extra’ ledigingen tijdens de zomerperiode te gebruiken.

Ik wil mijn container zo vaak mogelijk aan de straat zetten, kan dat?
U kunt uw container zo vaak aanbieden als u wilt.
Heeft u aan het eind van het jaar uw restafvalcontainer (grijze container) meer dan 14 keer en/of uw gft container (groene container) meer dan 18 keer aangeboden, dan betaalt u de extra ledigingen bij.
Let op, groen wordt in de ene week opgehaald en grijs in de daaropvolgende week, om en om.

Vragen over afvalcontainers

Krijgen we nieuwe afvalcontainers?
Het nieuwe inzamelsysteem werkt met andere afvalcontainers. De duobak wordt daarom aan het eind van het jaar 2011 vervangen door twee afzonderlijke afvalcontainers. U ontvangt een groene container voor het gft-afval en een grijze container voor het restafval. Omdat niet ieder gezin evenveel afval inzamelt zijn er verschillende inhoudsmaten beschikbaar waaruit u kunt kiezen.

In de nieuwe afvalcontainers is een chip verwerkt die registreert wanneer uw container wordt leeggemaakt. Zo wordt gecontroleerd hoe vaak u uw afvalcontainers laat leegmaken.

Hoe kies ik de juiste maat bij de nieuwe afvalcontainers?
Vanaf juni staan de nieuwe duobakken in de hal van het gemeentehuis, zodat u alvast een kijkje kunt nemen hoe deze er uitzien. In september ontvangt u een uitgebreide folder waarin de formaten van de verschillende afvalcontainers uitgebreid staan beschreven. Aan de hand van voorbeelden helpen we u om het nieuwe formaat te kiezen. Tegen die tijd zullen op meerdere locaties in onze gemeente de duobakken worden tentoongesteld, om u beter zicht te geven op de keuzemogelijkheden.

Stel ik heb een te kleine of te grote afvalcontainer gekozen?
Mocht u achteraf niet gelukkig zijn met de keuze van uw container(s) dan is er de mogelijkheid om deze na een paar maanden deze gratis om te ruilen. Ook daarna is het nog mogelijk een ander formaat afvalcontainer te kiezen, maar dan kan het zijn dat er kosten aan verbonden zijn.

Wanneer krijg ik de nieuwe afvalcontainers?
Aan het eind van het jaar worden de duobakken ingenomen en ontvangt u een grijze en een groene afvalcontainer. U ontvangt daarover begin december nog per brief informatie.

Ik wil alleen een grijze restafvalcontainer ontvangen en geen groene gft-container?
De gemeente kan u niet verplichten om een groene gft-container te accepteren. We kunnen ons voorstellen dat u geen groene container nodig heeft omdat u alle gft-afval wilt composteren. Thuis composteren kan via een composthoop of met een compostvat. Wij willen u er wel op attenderen dat niet al het gft-afval geschikt is voor de composthoop of het compostvat. Dit komt omdat de omstandigheden bij het thuis composteren anders zijn dan in een professionele composteerinrichting. Zo is de vochtigheid anders en de temperatuur lager.

Ik maak nu gebruik van kleine 25 liter emmertjes, wat verandert er voor mij?
Deze kleine 25 liter emmertjes worden aan het eind van het jaar omgeruild voor, nog steeds, kleine 40 liter emmertjes. Hierdoor heeft u genoeg ruimte om het afval 14 dagen op te sparen. Deze 40 liter emmertjes heten citybins. Er bestaan zowel groene als grijze citybins. Ook de citybins worden om de week geledigd.

Ik wil graag een extra container ontvangen, kan dit?
U krijgt één container per afvalsoort. Het is namelijk de bedoeling dat er zo veel mogelijk afval gescheiden wordt.
Heeft u een medische indicatie, waardoor één container niet volstaat, dan kunt u tegen overlegging van een medische verklaring bij uw gemeente een extra container aanvragen.

Ik ben een vereniging of een bedrijf, kan ik dan ook een groene GFT en een grijze restcontainer ontvangen?
Alleen verenigingen kunnen een groene GFT en een grijze restcontainer ontvangen. Vanaf 1 januari 2012 wordt er geen bedrijfsafval meer tegelijk met het restafval opgehaald. Bedrijven moeten zelf bij een afvalinzamelaar een container huren.

Overige vragen

Wordt kunststof ook nog apart ingezameld?
Vooralsnog wordt kunststof apart ingezameld. De overheid heeft wel plannen om het kunststof via nascheiding uit de afvalberg te verwijderen. Dit betekent dat kunststof niet langer apart ingezameld hoeft te worden, maar bij het restafval kan worden gegooid. Er moet echter nog een landelijk besluit worden genomen over de ingangsdatum van deze nieuwe inzamelwijze van kunststof afval.

Moet ik de afvalcontainer nu aan één kant van de straat zetten?
Nee, u zet de afvalcontainer in principe op de zelfde plek als de duobak.

Wat kan ik in de zomer tegen stank doen ?
U kunt 14 keer per jaar restafval en 18 keer per jaar GFT aanbieden zonder dat u daarvoor extra betaald. De GFT-container kunt u dus vier keer extra laten ledigen. Daardoor kunt u in de zomer de GFT-container vaker aan de straat zetten, zodat stank voorkomen kan worden.
Andere tips zijn:
– zet de container zo min mogelijk in de volle zon,
– leg een krant onderin de container om vocht te absorberen,
– resten van vlees en vis in een krant draaien,
– bij de Boerenbond is het middel ProBio te koop, dat helpt om stank te voorkomen.

Waar kan ik meer informatie krijgen?
Het kan zijn dat u nog geen antwoord op uw vraag heeft gevonden via deze veelgestelde vragenlijst. De komende maanden krijgt u regelmatig informatie over de het nieuwe afvalsysteem via onze website en onze gemeentelijke informatiepagina RoerdalenBericht in de Trompetter. In september ontvangt u een uitgebreide folder over het nieuwe afvalsysteem. Dan kunt u ook een keuze maken voor het formaat afvalcontainer dat u graag wilt hebben. Tegen die tijd wordt als extra service een telefoonlijn geopend waar u vragen over het nieuwe systeem kunt stellen.Posted in: roerdalen