pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By december 15, 2011 3:09 pm Lees verder →

Verbetering Luchtkwaliteit in Limburg en de Euregio : aanpak fijnstof

Maastricht/Roerdalen – De Provincie Limburg is, samen met een aantal binnen- en buitenlandse partners op 1 juni 2009 gestart met het opzetten van een informatiesysteem voor fijnstof. Dit project is er op gericht een gelijke aanpak te creëren voor de grensoverschrijdende fijnstofproblematiek, waar onder andere steden mee geconfronteerd worden. Het verbetert de samenwerking en uitwisseling van meetgegevens en –procedures tussen de betrokken instanties. Dit zal er uiteindelijk voor zorgen dat luchtkwaliteitplannen en beleidsmaatregelen beter op elkaar afgestemd worden.

Fijnstof is in onze omgeving één van de belangrijkste bronnen voor het ontstaan en verslechteren van veel aandoeningen aan de luchtwegen en aan het hart- en vaatstelsel. Het verlies aan gezonde levensjaren door ziekte of vroegtijdige sterfte in de Euregio, met een populatie van 3 miljoen inwoners, wordt geschat op 30.000 in 2010.

Op donderdag en vrijdag 8 en 9 december 2011 heeft bij het ISSeP te Luik een symposium plaatsgevonden waar de eerste resultaten van dit project bekend zijn gemaakt. Tijdens dit tweedaags symposium zijn de resultaten gepresenteerd ten overstaan van deskundigen en beleidsmakers op het gebied van de problematiek van fijnstof vanuit Nederland, België en Duitsland.

De eerste dag stond in het teken van de technische uitvoering van het project nodig om te komen tot vergelijkbare meetgegevens. Hiervoor zijn er op 6 plekken in de Euregio vergelijkende metingen uitgevoerd. Om meer inzicht te krijgen in de zeer kleine deeltjes, UFP genoemd, zijn er in enkele steden in de Euregio (Luik, Maastricht en Aken) metingen uitgevoerd met een mobiel laboratorium.

Op vrijdag 9 december werd bekeken hoe deze resultaten kunnen leiden tot een beter inzicht in de mogelijke negatieve gevolgen van fijnstof. Dit kan gedaan worden door het introduceren van nieuwe meettechnieken en het grafisch weergeven van de gemeten data in een landkaart.

De partners in dit project zijn de Provincie Limburg (namens het Centre for Sustainable Environment), het ISSeP te Luik, het Geografisches Institut (Lehr- und Forschungsgebiet Physische Geographie und Klimatologie) van de RWTH te Aken en het Centrum voor Milieukunde (onderzoeksgroepen “Toegepaste en Analytische Chemie” en “Milieubiologie”) aan de Universiteit van Hasselt.

Verder worden een aantal instanties met grote deskundigheid op het gebied van fijnstofmetingen betrokken bij dit project. Het betreft de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), het Waalse Agence Wallone de l’Air en du Climat (AWAC), de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (IRCEL-CELINE), het Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam.

Het project is in het kader van het INTERREG IV-A Euregio Maas-Rijn Operationele Programma dat mede wordt gefinancierd door het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) waarbij de regionale overheden in de verschillende landen optreden als cofinancier.

Dit is een gezamelijk persbericht van de Provincie Limburg, ISSeP, Centrum voor Milieukunde Universiteit Hasselt, Geographisches Institut en RWTH Aachen UniversityPosted in: roerdalen