By december 15, 2012 12:23 pm Lees verder →

Verdacht Hertens pakje zonder explosieven

Herten – Het onderzoek dat de EOD dinsdagavond heeft uitgevoerd naar de inhoud van een verdacht pakket heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een explosief.

Rond 18.30 uur meldden de bewoners van een woning aan de Veebroekweg dat zij een pakket hadden geopend met daarin een op een explosief lijkende inhoud. De politie alarmeerde de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) en die onderzocht het pakket. Voordat de EOD hiermee van start ging zijn uit voorzorg, in het kader van de veiligheid, de bewoners van een twintigtal woningen uit de straat geëvacueerd. Zij werden opgevangen in een sporthal in Herten. Van deze mogelijkheid werd door een twaalftal bewoners gebruik gemaakt. De meeste bewoners vonden onderdak bij familie of bekenden.



Posted in: politie