pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 22, 2017 12:17 pm Lees verder →

Vergadering 2 raadscommissies Roerdalen

Roerdalen – Op maandag 23 januari en dinsdag 24 januari zijn vergaderingen van de raadsadviescommissie van de gemeente Roerdalen

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Sint Odiliënberg. De raadszaal is op beide avonden toegankelijk via de oude ingang aan de Schaapsweg.

Agenda maandag 23 januari
Vaststelling agenda
Mededelingen/rondvraag
Verslag raadsadviescommissie 21 november 2016
Verslag raadsadviescommissie 22 november 2016
Actiepuntenlijst raadsadviescommissie
Controleprotocol voor de accountantscontrole (normenkader voor de controle van de jaarrekening 2016)
Aanwijzingsbesluit Natuurbegraafplaats Bergerbos
Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterketenplan Limburgse Peelen
Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Agenda dinsdag 24 januari
Vaststelling agenda
Mededelingen/rondvraag
Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020
Visiedocument Beschut Werk
Participatie statushouders
De stukken staan op de pagina Vergaderingen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit ten minste 24 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de griffie. De griffie heeft dan de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp c.q. agendapunt waarover u het woord wilt voeren.Posted in: algemeen, roerdalen