By december 16, 2011 9:31 am Lees verder →

Vergadering Monumentencommissie Roerdalen 19 december

Roerdalen – Mmaandag 19 december vergadert de Monumentencommissie in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in kamer 0.18.

Agenda:
1. Opening
2. Verslag vergadering 21 november 2011
3. Mededelingen
4. Nieuw aan te wijzen monumenten Oud Ambt Montfort
5. Actiepuntenlijst
6. Rondvraag
7. Sluiting

Als u deze vergadering wilt bijwonen, moet u zich uiterlijk maandag 19 december om 15.00 uur aanmelden bij Tresie Schreurs, secretaris van de Monumentencommissie. Dit is nodig in verband met de wijze waarop de toegankelijkheid in het gemeentehuis is geregeld in de avonduren. Wilt u bovendien gebruik maken van het spreekrecht, dan moet u dat ook vooraf melden. Telefoon: (0475) 538 888, e-mail: [email protected]Posted in: roerdalen