By maart 12, 2012 1:11 pm Lees verder →

Vergadering Wmo-raad Roerdalen op 13 maart

Roerdalen = Op dinsdag 13 maart vergadert de Wmo raad Roerdalen vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg. De agenda kunt u hieronder downloaden.
De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar,iedereen is welkom de vergadering bij te wonen. Het gemeentehuis is in de avonduren echter slechts beperkt toegankelijk. Voor deze vergadering wordt de personeelsingang aan de zijkant van het gemeentehuis gebruikt. Als u de vergadering wilt bijwonen, moet u zich daarom wel vooraf aanmelden. Dat kan tot 12.00 uur op dinsdag 13 maart bij Pierre Boosten, telefoon: (0475) 538 888 of via [email protected]

De Wmo-raad vergadert in 2012 nog op dinsdag 17 april, dinsdag 4 september en dinsdag 23 oktober. Alle vergaderingen beginnen om 19.00 uur.

Vergadering dinsdag 13 maart 2012 in het gemeentehuis te St.Odiliënberg. Ruimte 0.18
Aanvang: 19.00 uur
Eindtijd: 21.00 uur
De agenda vermeldt de volgende punten:
1. Opening.
2. Ingekomen en uitgaande post: (via mail)
Ingekomen:
Verzoek tot plaatsing link naar belastingsite chronisch zieken(Peggy Bannier 9-2-12)
Nieuwsbrief: Platform Mantelzorg Limburg (Piet Moors 28-2-12)
Uitgaand:
Advies over de verordening Maatschappelijke Ondersteuning Roerdalen 2012,
d.d.25-01-2012.
3. Vaststelling notulen d.d. 25 januari 2012.
o.a.:n.a.v.: 39 = 3 x 13 betaalperioden van 4 weken = 3 x52 weken = 3 jaren
4. Mededelingen.
Opleiding, Odyssee
5. ter advisering:
De Wmo-raad verordening voorziet niet in een overgangsregeling.
Na twee zittingsperioden is de gehele raad afgetreden. Voorstel advies:
Een overgang van drie jaren op te nemen gerelateerd aan het rooster van aftreden.
6. ter advisering:
Schoolzwemmen, zie toelichting bijlage 1.
7. ter bespreking:
Lidmaatschap externe netwerken o.a. Wmo-koepel, regionaal platform,
Werkgroepen instellen. Communicatie, als vast punt inbrengen o.a. in de Trompetter.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Piet Moors, voorzitter Wmo-raad
Ans Vincken, secretarisPosted in: roerdalen