porn videos tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By maart 29, 2015 8:24 am Lees verder →

Vanmorgen 10.30 mis op tv Ned 2 ; Vieringen bisdom Roermond in deze komende Goede Week

Roermond. – In de katholieke kerk is de Goede Week het belangrijkste in een jaar. De Goede Week begint vandaag op de zondag vóór Pasen. Die wordt Palmzondag genoemd. De Kerk herdenkt dan dat Jezus enkele dagen vóór zijn veroordeling en dood nog als een koning in Jeruzalem werd binnengehaald. Hij werd toegejuicht en mensen spreidden mantels en groene takken voor hem uit. De naam Palmzondag is hiervan afgeleid. Op deze dag worden ook de palmtakjes gezegend, die veel gelovigen thuis achter een kruisbeeld steken. In de liturgie wordt voor de eerste keer deze week het lijdensverhaal van Jezus Christus voorgelezen.

Chrismamis
Een van de meest bijzondere vieringen in de Goede Week is de zogeheten Chrismamis. Dat is een viering die in elk bisdom maar één keer jaar en op één plaats wordt gehouden. In principe is dit op Witte Donderdag of de vooravond van Witte Donderdag. Tijdens die mis gebeuren twee belangrijke dingen. Zoveel mogelijk priesters van het bisdom zijn samen met de bisschop verenigd en zij hernieuwen dan de beloftes die zij bij hun priesterwijding hebben gedaan. Tijdens deze viering wijdt de bisschop ook de heilige oliën (chrisma) die in parochies worden gebruik voor dopen, vormen en ziekenzalving. Dit verklaart ook meteen de naam van de viering.
In het bisdom Roermond is het gebruik dat de Chrismamis op de woensdagavond in de Goede Week wordt gehouden. De viering vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal, de kerk van de bisschop, in Roermond. Niet alleen priesters, maar ook vertegenwoordigers van een groot aantal parochies – vaak leden van kerkbesturen of andere vrijwilligers – zijn daar dan bij aanwezig. Het is elk jaar een heel sfeervolle viering, waarbij een groot saamhorigheidsgevoel leeft dat de parochies in Limburg nauw met elkaar en met de bisschop verbonden zijn.

Witte Donderdag
Op de donderdag vóór Pasen herdenkt de Kerk het Laatste Avondmaal. Dat is de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen aan tafel zat, op avond vóór zijn sterven. Tijdens deze maaltijd – waarmee Jezus en zijn leerlingen het Joodse Paasfeest (Pesach) vierden, gebeurde een aantal belangrijke dingen. Voorafgaand aan de maaltijd waste Jezus de voeten van zijn leerlingen. Op zichzelf een gebruikelijk ritueel in die tijd. Maar het was zeker niet gebruikelijk dat de leider van een groep dit deed. Normaal was dit een taak voor een van de knechten. Door zelf de voeten te wassen, gaf Jezus het voorbeeld dat niemand te goed is om zich dienstbaar op te stellen.
Tijdens de maaltijd hield Jezus een afscheidstoespraak voor zijn leerlingen, waarin hij de boodschap van zijn openbare optreden nog eens samenvatte en met name de nadruk legde op onderlinge liefde en barmhartigheid. Vervolgens deelde Jezus brood en wijn uit en zei erbij: “Dit is mijn lichaam en bloed dat voor jullie gegeven wordt. Blijft dit doen om mij te gedenken.” De Kerk ziet dit als de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Tijdens elke eucharistieviering wordt dezelfde handeling herhaald.
Na de vastentijd, waarin de kleur in de Kerk paars was (verwijzing naar boete), is de liturgische kleur vandaag wit. Vandaar ook de naam Witte Donderdag. Gedurende de eucharistieviering van Witte Donderdag luiden tijdens het zingen van het Gloria de kerkklokken, waarna deze niet meer luiden tot op de avond van Paaszaterdag.

Goede Vrijdag
Witte Donderdag gaat ’s nachts over in Goede Vrijdag. De Kerk herdenkt dan het sterven van Jezus. Na het laatste avondmaal trok hij zich terug in de Hof van Olijven in Jeruzalem. Hier werd hij gevangen genomen en eerst voor het joodse hooggerechtshof en vervolgens voor de Romeinse prefect Pontius Pilatus gevoerd. Na diverse verhoren en martelingen werd Jezus ter dood veroordeeld. Hij moest zelf de kruisbalk dragen naar de plek waar hij uiteindelijk terechtgesteld werd. Elke Goede Vrijdag herdenken gelovigen ’s middags om 15.00 uur het sterven van Jezus aan het kruis. In veel kerken wordt op dat moment de zogeheten kruisweg gebeden. Dat is een gebed, waarin de lijdensweg van Jezus wordt herdacht. Op veel plaatsen is deze ook in schilderijen of beelden afgebeeld.
Op de avond van Goede Vrijdag vindt in de kerken een speciale liturgie plaats, waarin voor de tweede keer tijdens deze week het volledige lijdensverhaal wordt voorgelezen. Het is de enige dag in het jaar waarop er in de katholieke kerk géén eucharistieviering wordt gehouden.

Stille Zaterdag
De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen wordt Stille Zaterdag genoemd. In theologisch opzicht verwijst dit naar de tijd waarin Jezus dood is en in zijn graf ligt. Overdag luiden er geen klokken en er wordt in de kerk ook geen eucharistie gevierd. De stilte wordt ’s avonds verbroken tijdens de Paaswake. Dit is een uitgebreide liturgieviering, waarin zowel het joodse als het christelijke Paasfeest wordt gevierd. Tijdens de wake wordt een aantal belangrijke kernverhalen uit de Bijbel gelezen. Ook wordt tijdens deze viering het nieuwe vuur en het nieuwe doopwater gezegend. De viering begint in principe in volledige duisternis. De gelovigen krijgen kaarsjes in de hand. En tijdens de wake wordt er steeds meer licht aangestoken. Ook gaan op een gegeven moment de klokken weer luiden.

Pasen
Wat tijdens de Paaswake op Stille Zaterdag al voorzichtig wordt aangekondigd, wordt op Paaszondag volop gevierd: namelijk dat Christus verrezen is. Het evangelie vertelt dat enkele vrouwen en leerlingen op Paasmorgen naar het graf van Jezus gingen en toen ontdekten dat het leeg was. De kern van het christelijk geloof zegt dat Jezus voor de mensen gestorven is én weer uit de dood is opgestaan en daarmee voor iedereen eeuwig leven mogelijk heeft gemaakt. Pasen is daarom het belangrijkste feest van het christendom.

Bisschoppelijke vieringen
Palmzondag: Om 11.30 uur zegent bisschop Frans Wiertz de palmtakken in de pandtuin naast de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond. Vervolgens vindt er een korte processie naar de kathedraal plaats, waar de eucharistieviering wordt gehouden. Hulpbisschop Everard de Jong neemt vandaag ook deel aan een bijeenkomst in het kader van de Wereldjongerendagen.
Deze ochtend wordt om 10.15 uur op NPO 2 tijdens het programma Geloofsgesprek een interview met hulpbisschop De Jong uitgezonden. Vanaf 10.30 uur is de liturgie vanuit de basiliek van Meerssen live op tv te volgen bij RKK op NPO2.
Chrismamis: Op woensdag 1 april vindt om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal de Chrismamis plaats.
Witte Donderdag: Op donderdag 2 april vieren bisschop Wiertz en hulpbisschop De Jong om 19.00 uur de Witte Donderdagliturgie in de Munsterkerk in Roermond.
Goede Vrijdag: Bisschop Wiertz is vanaf 11.00 uur aanwezig bij uitvoering van de Matthäuspassion in de Sint-Martinuskerk in Venlo. ’s Middags om 15.00 uur gaat hulpbisschop De Jong voor in het bidden van de kruisweg in de Sint-Christoffelkathedraal. ’s Avonds om 19.00 uur vieren beide bisschoppen de liturgie van Goede Vrijdag in de Munsterkerk in Roermond.
Paaswake: Op zaterdag 4 april viert bisschop Wiertz om 21.30 uur de Paaswake in de kathedraal in Roermond. Bij aanvang van de plechtigheid wordt buiten bij de kerk het paasvuur ontstoken. Hulpbisschop De Jong viert diezelfde avond om 20.00 uur de Paaswake in de Paterskerk in Venray.
Paaszondag: Op zondag 5 april viert bisschop Wiertz de pontificale H. Mis om 11.30 uur in de kathedraal in Roermond. Hulpbisschop De Jong is deze ochtend om 11.00 uur in de parochiekerk van Nieuwstadt.
– See more at: http://www.bisdom-roermond.nl/belangrijkste-week-van-het-jaar#sthash.kUZz2SKv.dpufPosted in: roermond