By augustus 27, 2011 7:16 am Lees verder →

Voorlopig onderkomen voor ‘hang-jeugd’ Posterholt

Posterholt- De gemeente Roerdalen zoekt momenteel samen met de politie en het jongerenwerk naar een oplossing voor de overlast die wordt veroorzaakt door jongeren in Posterholt. “Deze groep heeft behoefte aan een speciaal voor hen ingerichte plek. Hieraan willen wij tegemoet komen door een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) te realiseren.”, aldus de gemeente.

De actuele situatie is erg nijpend van aard. Daarom is er op vrijdag 29 juli op de parkeerplaats op ‘de Markt’ in Posterholt een zeecontainer geplaatst die dienst zal doen als jongerenontmoetingsplek. Er is besloten dat groepen jongeren die zich in de openbare ruimte van de kern Posterholt ophouden en die de openbare orde verstoren verplicht worden zich te verwijderen. Ze worden dan verwezen naar de Jongeren Ontmoetingsplek aan ‘de Markt’ in Posterholt. Ook als de ernstige vrees bestaat dat groepen jongeren de openbare orde zullen verstoren, kunnen zij worden bevolen zich te verwijderen. Dit besluit is genomen door de loco burgemeester na overleg met de politie en het jongerenwerk.

“De plaatsing van de JOP op ‘de Markt’ is tijdelijk. Er is gekozen voor deze plek omdat hij centraal ligt en op acceptabele afstand van de bebouwing. Samen met diverse vertegenwoordigers van de Posterholtse gemeenschap (o.a. de kopgroep DOP Posterholt) maken wij op korte termijn een inventarisatie van geschikte locaties in “, aldus de gemeente.
Ook komt er een overleg met omwonenden van mogelijke locaties. Op basis hiervan neemt het college een definitief besluit voor een JOP in Posterholt. Daarnaast willen wij na de zomervakantie gesprekken voeren met de jongeren en hun ouders.

Voor de tijdelijke JOP worden momenteel spel- en gedragsregels opgesteld waar de jongeren zich aan moeten houden. De jongerenwerker en de politie zien erop toe dat deze regels nageleefd worden. Door de plaatsing van de JOP en de aanvullende maatregelen hopen wij dat de situatie in Posterholt op korte termijn verbetert.

Dit besluit is genomen op 28 juli 2011, op grond van artikel 172 van de Gemeentewet. Het besluit is ingegaan op vrijdag 29 juli 2011. Een afschrift van dit besluit ligt ter inzage bij het Servicepunt Roerdalen.
 Posted in: politie, roerdalen