pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By maart 30, 2012 2:58 pm Lees verder →

Voortrekkersrol provincie LIMBURG bij Cradle to Cradle is voorbij

Maastricht – Na twee jaar eindigt de Cradle to Cradle voortrekkersrol van de Provincie Limburg. In de afsluitende rapportage die vandaag, 22 maart 2012, in Gedeputeerde Staten is gebracht worden twee projecten genoemd waarbij de komende tijd het cradle to cradle concept verder ontwikkeld en toegepast kan worden. Het gaat hierbij om de projecten Industriële symbiose en Agro Leisure.

Twee jaar lang was de Provincie de trekker van een prestigieus Europees project, het Cradle to Cradle netwerk. Cradle to Cradle (‘van wieg tot wieg’) is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen waarbij alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. De Europese partners van Limburg hebben dan ook gretig geprofiteerd van de kennis en expertise van het Limburgse bedrijfsleven en de Limburgse kennisinstellingen. “Maar we hebben niet alleen gegeven”, zegt milieugedeputeerde Patrick van der Broeck, “we hebben in die twee jaar ook heel veel opgestoken.”

Symbiose
De Provincie heeft twee projecten uitgekozen om het geleerde in praktijk te brengen. Naar Brits voorbeeld onderzoeken de Limburgse Werkgeversvereniging, LIOF, Limburg en andere partners of een nieuwe wijze van samenwerking tussen bedrijven, de zogenaamde industriële symbiose, economische en milieuvoordelen kan opleveren. Van der Broeck illustreert aan de hand van een Engels voorbeeld hoe industriële symbiose werkt. “Een Britse kaasfabrikant was op zoek naar een oplossing voor het recyclen van houten pallets die gebruikt worden voor het rijpen van kaas. Het bleek dat de pallets problematischer materiaal waren dan gedacht. Via het industriële symbioseproject werd een fabrikant van houtkrullen gevonden, die ze kon afnemen en mengen met ander materiaal om houtspaanders te maken. Die houtfabrikant leverde al hoeveproducten aan de kaasmakerij en kon de pallets meteen retour nemen. Dat scheelde de kaasmakerij transport- en stortkosten, terwijl haar opslagterrein verlost werd van vele pallets. De houtfabriek kon op haar beurt gebruik maken van gratis grondstoffen.” Patrick van der Broeck benadrukt dat het bij industriële symbiose niet alleen om het MKB hoeft te gaan. Een grote marktspeler als Toyota doet ook mee, terwijl het systeem de volledige steun heeft van de Confederation of British Industry, de Britse werkgeverslobby.

Limburg promotie
Een tweede project betreft het Agro leisure Park Zuid-Limburg. Fruit- en zuivelbedrijven verdwijnen uit Zuid-Limburg. Dat leidt tot verarming van het landschap. Een stichting is in oprichting om te kijken of je duurzame landbouw voldoende massa en structuur kunt meegeven. Een faciliteit voor het ontwikkelen en maken van regionale producten die een eerbetoon zijn aan ons authentieke culinaire erfgoed. “Je hoeft de initiatiefnemers van het Agro leisure park niet te leren wat duurzaamheid is”, aldus gedeputeerde van der Broeck, “het hele concept is zo opgesteld. Wat wij in Europa geleerd hebben, kan echter net dat beetje extra toevoegen, dat een goed initiatief tot een beter initiatief maakt. Bijvoorbeeld op het gebied van marketing en dienstverlening.”

Met Industriële symbiose en Agro leisure sluiten Gedeputeerde Staten het formele regionale actieplan af, dat de Provincie aan Europa moet overleggen ter verantwoording van de geïnvesteerde subsidiekosten. Tegelijkertijd markeert de handtekening van Patrick van der Broeck onder het plan het begin van de verzilvering van de behaalde resultaten.Posted in: Geen categorie