By mei 20, 2014 7:17 pm Lees verder →

Vrijdag presentatie nieuw coalitie-akkoord in Roermond

Roermond – Roermond heeft een nieuwe coalitie. Formateur Angely Waajen presenteerde op vrijdag 16 mei het coalitieakkoord 2014-2018. Het akkoord is ondertekend door zeven partijen: CDA, GroenLinks, VVD, Demokraten Swalmen, PvdA, D66 en Stadspartij Roermond.
De titel van het coalitieakkoord is “Mensen maken onze stad”. De zeven coalitiepartners hebben gekozen voor de accenten ‘de wijk als bindmiddel’, ‘duurzaam en innovatief’, ‘samenwerking’ en ‘financieel degelijk en evenwichtig’ die als een rode draad door het akkoord lopen.
Het coalitieakkoord beschrijft wat de partijen de komende vier jaren samen met burgers en organisaties in Roermond willen bereiken. Er liggen belangrijke uitdagingen op het economische en sociale domein, die alleen door goede samenwerking tussen inwoners en gemeente gerealiseerd kunnen worden. Verbinding en vertrouwen zijn sleutelwoorden; niet alleen tussen inwoner en gemeente, maar ook binnen wijken tussen inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Mensen maken onze stad.
Het coalitieakkoord wordt op 5 juni as. in de raad besproken. Dan worden naar verwachting ook de zes wethouders benoemd.Posted in: roermond