porn videos tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 8, 2015 1:45 pm Lees verder →

Weertse wijk bouwt op eigen initiatief gemeenschaps-voorziening

Roerdalen/Weert – Vanaf 2016 is er een multifunctionele accommodatie (MFA) voor de Weertse wijken Laar en Laarveld. Het basisonderwijs is daarvan de spilfunctie, maar er is ook ruimte voor kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en diverse maatschappelijke functies zoals het verenigingsleven en sport. Hiertoe hebben de bewoners van de wijken zelf het initiatief genomen en dat wordt door de Provincie Limburg gehonoreerd met een financiële bijdrage van 225.000 euro uit de provinciale regeling Leefbaarheid en Groen.
Gedeputeerde Ger Koopmans is blij met het initiatief van de wijkbewoners: “Al jaren werd onder aanvoering van de dorpsraad gelobbyd voor een brede maatschappelijke voorziening. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de gemeente Weert aan deze bewonerswens tegemoet komt met de verbouw van het beeldbepalend en karakteristiek schoolgebouw aan de Aldenheerd. Het ontwerp is dusdanig flexibel dat slim kan worden ingespeeld op eventuele toekomstige behoeften, zoals bijvoorbeeld specifieke woonwensen van ouderen en jongeren vertaald naar geschikte woningen. De bewoners waren dan ook nauw betrokken bij de uiteindelijk ontwerp- en locatiekeuze en dat vind ik als gedeputeerde van essentieel belang voor het draagvlak in de gemeenschap.”
Naast de primaire onderwijsfunctie voor 85 kinderen en opvang voor 14 kinderen, kan ook het verenigingsleven – zoals stichting Hart voor Laar en Dorpsraad Laar – met tal van activiteiten in de nieuwe voorziening ruimschoots uit de voeten, zoals vergaderingen, sport- en beweegactiviteiten voor ouderen, maar ook zang- muziek- en toneelactiviteiten.Posted in: roerdalen