pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By april 21, 2015 2:25 pm Lees verder →

Westrom en Risse Groep stimuleren werkgevers met Participatiecongres

Roerdalen – Ruim 120 vertegenwoordigers van overheidsinstanties, zorginstellingen en bedrijfsleven namen op maandag 20 april 2015 deel aan het Participatiecongres. Onder de noemer ‘Anticiperen op participeren’ organiseerden sociale werkbedrijven Westrom en Risse Groep een interactief congres waarin ze werkgevers in de vorm van uitleg, informatie én praktische handvatten op weg hielpen om invulling te (gaan) geven aan de Participatiewet.

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Werkgevers en overheid hebben de verantwoordelijkheid gekregen om de komende jaren (tot 2026) voor 125.000 extra banen te zorgen voor mensen met een arbeidsbeperking; 100.000 banen in het bedrijfsleven en 25.000 banen bij de overheid.

Ondersteuningsmiddelen als extra stimulans
Westrom-bestuursvoorzitter Jessie Smeets-Palmen opende het congres met het benoemen van de uitdaging waar we met de komst van de Participatiewet voor staan. “Het moet vanzelfsprekend worden dat ook mensen met een arbeidsbeperking je collega kunnen zijn. Voor vooroordelen is geen plaats meer. We moeten bij uitstek oog hebben voor wat mensen wél kunnen”, aldus Smeets-Palmen.
Hans Spigt, aanjager banenafspraak voor de overheidssector, onderstreepte deze uitdaging. “Het vraagt om een andere mind set”, aldus Spigt. Hij informeerde de aanwezigen over de mogelijkheden die werkgevers hebben om ondersteuningsmiddelen in te zetten die beschikbaar zijn om de gestelde doelen van de Participatiewet te realiseren. Hij ging onder andere in op wat er nodig is om nieuw werk te creëren en hoe je er als bedrijf voor zorgt dat iemand zich prettig voelt op het werk, zodat hij of zij een prestatie kan leveren.
Een tweede onderwerp tijdens het congres werd toegelicht door Ine Neefjes en Charlotte Loven, beleidsmedewerkers bij het Ministerie van SZW. Zij spraken over het doelgroepregister, de banenafspraak en de quotumheffing; wat houden deze begrippen in, hoe werkt het en wat zijn de verschillen.

Partner van ondernemers
Westrom en Risse Groep zijn graag partner van ondernemers bij de uitvoering van de Participatiewet. Jan Karel Jobse, directeur Risse Groep, gaf daarom uitleg over loonwaardeberekening, verloningsconstructies en ontzorging. Hiermee gaf hij de ondernemers praktische handvatten om invulling te kunnen geven aan hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de Participatiewet. Uit de vragenronde die daarna volgde bleek dat veel werkgevers willen weten wat ze nu al kunnen of moeten doen om te voorkomen dat de Quotumwet per 1 januari 2017 in werking treedt; in elk geval bleken zij positief ten aanzien van het creëren van extra banen.

Participatiecongres in beeld
Na een afsluitend woord door Westrom-directeur Jan Snoek konden de aanwezigen hun gesprekken voortzetten tijdens een netwerkborrel. TV Limburg maakte opnames van het Participatiecongres; dit wordt onder de noemer Bedrijf in Beeld uitgezonden. Op zaterdag 25 en zondag 26 april a.s. maakt de reportage deel uit van het business programma Made in Limburg, dat te zien is om 10.00, 15.00 en 19.00 uur.Posted in: roerdalen